Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

Animated publication

Oskarjeva

Portugalska

z Madeiro

in Azori

t:+ 04 201 43 38, 04 201 43 39 info@agencija-oskar.si www.agencija-oskar.si

Agencija Oskar d.o.o. Gregoriceva ulica 38 SI-4000 kranj 7

ODKRIVAJTE SVET IN DOŽIVITE VEČ z Agencijo Oskar

KAZALO PORTUGALSKA SPLOŠNO O DEŽELI........................................................................................................................5 O PORTUGALSKI - STE VEDELI ? ..........................................................................................................9 KRATKA ZGODOVINA..................................................................................................................10 POKRAJINA ESTREMADURA......................................................................................................15 LIZBONA........................................................................................................................................................15 CASCAIS.........................................................................................................................................................18 ESTORIL..........................................................................................................................................................18 CABO DA ROCA..........................................................................................................................................19 SINTRA............................................................................................................................................................19 OBIDOS. .........................................................................................................................................................20 NAZARE..........................................................................................................................................................20 ALCOBACA....................................................................................................................................................21 FATIMA. ......................................................................................................................................................... 22 POKRAJINA BEIRA LITORAL......................................................................................................24 COIMBRA.......................................................................................................................................................24 AVEIRO............................................................................................................................................................24 DOLINA REKE DOURO.................................................................................................................26 PINHAO. .........................................................................................................................................................26 PORTO. ...........................................................................................................................................................27 POKRAJINA MINHO.....................................................................................................................28 GUIMARES. ...................................................................................................................................................28 BRAGA. ...........................................................................................................................................................29 BARCELOS.....................................................................................................................................................30 VIANA DO CASTELO.................................................................................................................................30 POKRAJINA BEIRA ALTA.............................................................................................................31 TRANCOSO...................................................................................................................................................31 GOUVEIA. ......................................................................................................................................................32 SORTELHA. ...................................................................................................................................................32 POKRAJINA BEIRA BAIXA...........................................................................................................33 MONSANTO.................................................................................................................................................33 CASTELO BRANCO....................................................................................................................................33 POKRAJINA ALENTEJO...............................................................................................................34 ESTREMOZ................................................................................................................................................... 34 EVORA.............................................................................................................................................................35 HRANA IN PIJAČA.........................................................................................................................37

MADEIRA MADEIRA. ......................................................................................................................................39 SPLOŠNO O MADEIRI..............................................................................................................................41 O MADEIRI - STE VEDELI.........................................................................................................................45 ZGODOVINA..................................................................................................................................48 KRAJI PO MADEIRI.......................................................................................................................50 FUNCHAL. .....................................................................................................................................................50 SANTANA, RIBEIRO FRIO........................................................................................................................53 PICO DE ARIEIRO, PICO DO RUIVO, CURRAL DAS FREIRAS..................................................54 PAUL DA SERRA, SAO VICENTE, PORTO MONIZ.........................................................................55 RIBEIRA BRAVA, CAMARA DE LOBOS, MACHICO, PORTO SANTO.....................................56 LEVADE...........................................................................................................................................................57 HRANA IN PIJAČA.........................................................................................................................58 ŠPORT.............................................................................................................................................59 AZORI AZORI. ............................................................................................................................................ 61 SPLOŠNO O AZORI.......................................................................................................................63 ZGODOVINA..................................................................................................................................66 KRAJI. .............................................................................................................................................68 SAO MIGUEL...............................................................................................................................................68 SANTA MARIA, TERCEIRA......................................................................................................................70 GRACIOSA.....................................................................................................................................................72 SAO JORGE, PICO.......................................................................................................................................73 FAIAL. ..............................................................................................................................................................74 FLORES. ..........................................................................................................................................................75 CORVO............................................................................................................................................................76 HRANA IN PIJAČA.........................................................................................................................77

PORTUGALSKI JEZIK...................................................................................................................78

4

SPLOŠNO O DEŽELI URADNO IME DRŽAVE: Republika Portugalska. DAN NEODVISNOSTI: 5. oktobra 1910 je bila razglašena neodvisna republika. RAZDELITEV: Je parlamentarna republika, razdeljena na 18 okrožij in 2 avtonomni pokrajini z lastno vlado, zakonodajo in administracijo (Azori in Madeira). GLAVNO MESTO: Lizbona. ZASTAVA: Sestavljata jo dva pokončna trakova, levi je zelen in zavzema dve petini, desni je rdeč in zavzema tri petine zastave. Na prehodu leži portugalski grb : armirana obla simbolizira odkritja in kolonizacijo, pet modrih pik predstavlja pet Kristusovih ran, sedem gradov simbolizira obrambo pred Mavri. POVRŠINA: 92.391 km² (za 4,5 Slovenije). MEJNE DRŽAVE: Španija (1.214 km). PREBIVALSTVO: 10.707.924 prebivalcev. Rodnost znaša 1,49 otrok na žensko. Pričakovana življenjska starost je 78 let. Poselitev je zelo neenakomerna, tretjina prebivalcev živi v okrožjih Lizbone in Porta, dve tretjini na ruralnem podeželju. Urbanizacija je zelo hitra v zadnjih 40 letih, vasi izumirajo, mladi se izseljujejo v mesta … NARODNA PRIPADNOST: Portugalska je etnično homogena, gre za mediteranski tip. Manj kot 1.000.000 prebivalcev ima afriške korenine (migracije iz bivših kolonij: Angola, Cape Verde, Mozambik, Sao Tome). Nekaj je Brazilcev. VERSKA PRIPADNOST: 94 % rimokatoliki, 2 % drugi kristjani, 4 % drugi (muslimani, Judi in neverni). URADNI JEZIK: Portugalska ima dva uradna jezika. Portugalski jezik in mirandeški jezik, ki se uporablja zgolj lokalno. PISMENOST: 93 %. GEOGRAFIJA: Portugalska leži v jugozahodni Evropi, ob Atlantskem oceanu. Zavzema eno petino Iberskega polotoka. Najvišja točka je 2.351 m visok vrh Ponta do Pico na Azorih; na kopnem pa 1.993 m visoka gora Torre v Serra de Estrela. REKE : Reke, ki tečejo po Portugalski, večinoma izvirajo v Španiji in se

5

izlivajo v Atlantski ocean. Večje reke so Minho, Douro, Tejo in Guadiana. Na reki Guadiana je največje portugalsko zajezitveno jezero Alqueva (250 km²). POKRAJINE : Reka Tejo deli Portugalsko na hriboviti sever in na ravninski jug. Minho : “Zelena obala” na severozahodu se ponaša z rodovitnimi ravnicami, granitnimi hribi z bujno vegetacijo in globokimi rečnimi soteskami. Tu so bogati pašniki, vinogradi, sadovnjaki in nasadi oljk. Slovi po zelenem vinu ( vinho verde ). Tras-os-Montes : Gorske verige ločujejo ta severovzhodni del od preostale Portugalske. Pokrajino “za gorami” tvori do 800 m visok plato iz granita in skrilavcev. To je “terra fria” ali mrzla dežela. Prevladujejo samotne vasice in samozadostne kmetije, prebivalci govorijo mirandeški jezik. Med suhe skalnate grebene so vrezane rodovitne rečne doline, prave oaze. Alto Douro : To je “terra quente” ali vroča dežela. Zaprte in zato dobro zavarovane doline iz temnega skrilavca zadržujejo toploto in ustvarjajo mikroklimo, ki jo tukajšnji prebivalci opisujejo kot 9 mesecev mraza in 3 mesece pekla. Uspevajo oljke, fige, mandlji in vinogradi za portovec. Beira : Leži med rekama Douro in Tejo ter kaže prehodnost med severom in jugom. Obalni del sestavljajo morske lagune, močvirja in poljedelske ravnice. V notranjosti se dviguje mogočna gorska veriga Serra de Estrela z najvišjim vrhom celinske Portugalske. Kmetijstvo je usmerjeno v ovčerejo in kozjerejo, od tu prihajajo najbolj znani siri in volna. Proti jugu prehajajo gore v širne planjave z nasadi plutovca in oljk. Estremadura : Ob osrednji obali leži izjemno rodovitna pokrajina, kjer živi tretjina Portugalcev. Tu leži Cabo da Roca, najbolj zahodna točka Evrope. Skalnata obala se izmenjuje s peščenimi plažami. Ob ustju reke so lagune in slana močvirja. Ravnine v notranjosti obdajajo gričevja. Ribatejo : Aluvialna nižina ob reki Tejo omogoča obsežno kmetijstvo. Na severnem obrežju gojijo oljke, trto in zelenjavo. Na južnem obrežju so veleposestva, kjer gojijo pšenico in riž, na izdatnih pašnikih pa redijo konje in govedo. Santarem je znan po bikoborbah. Alentejo : Ta suha nižina južno od reke Tejo zavzema eno tretjino Portugalske. Naravnega rastja skoraj ni, pregovor pravi: »Ni sence

6

v Alenteju.« Z namakanjem so ustvarili pogoje za poljedelstvo in ogromna zemljiška posestva: sadovnjaki, nasadi oljk in hrasta plutovca. Pastirji čuvajo ogromne črede ovc. Algarve : Dve hribovji ločujeta to najjužnejšo pokrajino od preostale Portugalske. Tu vlada mediteranska klima in poltropska krajina: oleandri, bombaž, riž, sladkorni trs, fige, mandlji, rožiči, citrusi, agave ... Peščena obala z vmesnimi klifi je glavna turistična destinacija Portugalske. Azori in Madeira : Ti otoki v Atlantskem oceanu imajo izjemen strateški pomen, saj ležijo na morski poti do Gibraltarske ožine. Kolonizirali so jih v 15. stoletju. Azori so arhipelag 9 otokov v Atlantskem oceanu 1440 km zahodno od Lizbone. Madeira leži 900 km jugozahodno od portugalske obale, ob zahodni obali Afrike. PODNEBJE : Na severu ima zmerno oceansko podnebje: hladno in deževno. Na jugu ima sredozemsko podnebje: toplo in bolj suho. V notranjosti ima celinsko podnebje: velike temperaturne razlike, poletja so vroča in sušna, zime so mrzle in snežne, pihajo celinski vetrovi. Azori imajo zmerno podnebje, skozi vse leto dežuje in pihajo močni vetrovi. Madeira je na severu deževna, na jugu bolj topla in suha. GOSPODARSTVO : Portugalska je bila med najrevnejšimi evropskimi državami, imela je slabo gospodarstvo ter visoko inflacijo in brezposelnost. Leta 1986 se je Portugalska priključila ES, vršila se je privatizacija, s finančno pomočjo ES so gradili infrastrukturo, gospodarstvo so naslonili na storitveni sektor. V 1990-ih letih je bila gospodarska rast nad evropskim povprečjem, po letu 2001 je padla. Leta 2002 so uvedli evro. Večjo produktivnost in rast preprečuje slab izobraževalni sistem. BDP per capita : 17.500 EUR (Slovenija: 20.700 EUR). SESTAVA BDP : 73 % storitve, 24 % industrija, 3 % kmetijstvo. NARAVNA BOGASTVA : les in pluta (10 % izvoza), ribe, železova ruda, baker, cink, kositer, volfram, srebro, zlato, uran, marmor, glina, sol. VIRI ENERGIJE : Termoelektrarne 65 %, hidroelektrarne 31 %, drugo 4 %; jedrske elektrarne nimajo. Leta 2007 so končali največjo elektrarno na sončne celice na svetu. Nafte in zemeljskega plina nimajo. KMETIJSTVO : V kmetijstvu je zaposlenih 10 % prebivalcev, a prinaša le 3 % k BDP. Poljedelstvo je težko zaradi slabe zemlje, težkih klimatskih

7

pogojev, zastarelih metod, pomanjkanja mehanizacije in zaradi preveč razdrobljenih posesti. Produktivnost je polovico manjša kot v EU. Neučinkovito kmetijstvo je eden večjih bremen države. Pridelki : koruza, pšenica, rž, ječmen, riž, krompir, paradižnik, olive, grozdje, mandlji, rožiči, sadje (jabolka, slive, pomaranče, limone ...), vino. Živinoreja : ovčereja, govedoreja, kozjereja, prašičereja, perutninarstvo, ribolov. Gozdarstvo : bor, evkaliptus, hrast plutovec. Danes pokrivajo gozdovi eno tretjino države. Z drznimi projekti pogozdovanja gozdarstvo močno narašča. INDUSTRIJA : V industriji je zaposlenih 24 % prebivalcev in prinese 30 % k BDP. Glavne panoge so tekstilna in obutvena, papir in pluta, kovinarska, rafinerija nafte, kemična, konzerviranje rib, izdelki iz gume in plastike, keramika, ladjedelnice, oprema za železniški in zračni promet, turizem ... Izvoz : obleka in obutev, stroji, kemikalije, pluta, papirni izdelki, usnje, les; največ v Španijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, VB. Največji izvoznik paradižnikove mezge in plute. Uvoz : strojna in transportna oprema, kemikalije, nafta, tekstil, kmetijski pridelki; največ iz Španije, Nemčije, Francije, Italije, Nizozemske, VB. STORITVE : ta sektor že 20 let hitro narašča. Danes je v storitvah zaposlenih 60 % in prinese 73 % k BDP, večji del prinese turizem.

8

O PORTUGALSKI - STE VEDELI? • da je država dobila ime po drugem največjem mestu Portu, kjer so Rimljani na mestu predrimske naselbine Cale zgradili »portus« (lat. pristanišče); tako je obalno mesto »Portus cale« dalo ime najprej grofiji in potem državi ... • da je Portugalska postala leta 1139 prva evropska nacionalna država ... • da so bili Portugalci prvi Evropejci v dveh tretjinah še neodkritega sveta … • da je Portugalska izročila svojo zadnjo kolonijo šele leta 1999, ko so Macao so vrnili Kitajski ... • da približno 5 milijonov Portugalcev živi v tujini , od tega ena tretjina v Braziliji ... • da so portugalske ženske dobile volilno pravico šele leta 1975 ... • da je Portugalska domovina konja luzitanca , ki živi tu že vsaj 25.000 let, med drugim je upodobljen tudi na paleolitskih jamskih slikarijah, sprva je služil kot vojni konj, kasneje tudi za dresuro in bikoborbe ... • da so portugalsko tunino pašteto , ki še vedno velja za poslastico, občudovali že Feničani, cenili so jo tudi v klasičnih Atenah in izvažali v antični Rim ... • da Portugalska pridela polovico svetovne proizvodnje plute , to je 150.000 ton na leto; in je edina, ki proizvaja zamaške za vinske steklenice iz plute, in sicer kar 15 milijard zamaškov na leto ... • da je Jose Saramago prvi portugalski pisatelj, ki je prejel Nobelovo nagrado za literaturo (1998); v slovenščino so prevedeni njegovi romani Esej o slepoti, Zapis o samostanu, Evangelij po Jezusu Kristusu ... • da ima Portugalska kar 14 naravnih in kulturnih znamenitosti na UNESCO -vem seznamu Svetovne naravne in kulturne dediščine ... • da je stolp Vasco da Gama najvišji v državi, visok je 140 m, ima obliko jadra in stoji ob ustju reke Tejo v Lizboni … • da sta v Lizboni najdaljši viseči most v Evropi, to je 2278 m dolg most 25. aprila , in najdaljši most v Evropi, to je 17,2 km dolg most Vasco da Gama ... • da ima Portugalska najmanjše onesnaženje zraka v razvitem svetu!

9

KRATKA ZGODOVINA 22.000 pr. n. št. pietroglifi : Na skalah v pokrajini Alto Douro nastanejo prve paleolitske risbe, ki pričajo o zgodnji poselitvi zahodnega Iberskega polotoka. 5500 pr. n. št. prva naselja : V neolitiku se pojavijo prva naselja v dolini reke Tejo. 2000 pr. n. št. CASTRO KULTURA : Razširijo se z obzidji utrjene vasi na vrhu hribov, imenovane castro . To kaže, da so se morda odvijale vojne med plemeni. Preživljali so se s kozjerejo in s primitivnim poljedelstvom, oblačili so se v volnena oblačila. 1000 – 200 pr. n. št. KELTI : Keltski zavojevalci so se pomešali s prvotnimi prebivalci in nastala je keltsko-iberska civilizacija . Ljudje so živeli v utrjenih vaseh z ogromnimi obrambnimi obzidji in več jarki, imenovanih citanias . 200 pr. n. št. – 400 n. št. RIMLJANI : Osvojijo ves Iberski polotok. Po zmagi nad Luzitani, keltskim vojaškim plemenom, ki se jim je uprlo, poimenujejo ozemlje, ki ga danes zajema Portugalska, Luzitanija . Ustanovijo prestolnico Olisipo (današnja Lizbona). Zgradijo nova mesta, ceste in mostove. Prinesejo rimsko pravo, latinski jezik in denar. V kmetijstvu oblikujejo latifundije in vpeljejo nove kulture: pšenica, ječmen, oljke, vino. V tem obdobju se je razširilo krščanstvo , ustanovile so se škofije in Cerkev je prevzemala tudi administrativno oblast. 5. – 6. st. BARBARSKA PLEMENA : Po Rimljanih so v zapuščen Iberski prostor hitro vdirali novi osvajalci: Vandali, Alani, Vizigoti in Suevi. Največji vpliv so imeli germanski Suevi , dokler jih niso pregnali Vizigoti , ki so bili v zavezništvu z Rimljani. 711 MAVRI : Severnoafriški muslimani si podredijo južni del Iberskega polotoka in tu ostanejo naslednjih 500 let. S seboj prinesejo obdobje razvoja. Z novim namakalnim sistemom so ustvarili riževa polja ter nasade pomaranč in limon. Kopali so rudna bogastva. Cvetele so obrti. V portugalski jezik so začele prihajati arabske besede, v portugalsko kuhinjo nove jedi, zlasti slaščice. 8. – 12. st. REKONKVISTA : Kristjani na severu so s posameznimi zmagami nad Mavri pridobivali na moči. Vzpostavili so krščansko kraljestvo Asturias-Leon in postopoma osvajali. Mavrom so priskočili na pomoč Almoravidi in Almohadi iz Maroka. Kristjani so poklicali na

10

pomoč križarje. 1139 AFONSO HENRIQUES : Po zmagi nad Mavri v bitki pri Ourique se okliče za prvega kralja Portugalske - Afonsa I. 1249 : Portugalci ponovno zavzamejo Algarve, dokončno izženejo Mavre in končajo rekonkvisto. 1297 : Po številnih sporih s Španijo podpišejo pogodbo v Alcanicesu, s katero je Portugalski priznana meja , ki jo ima več ali manj še danes. 1279 – 1325 kralj DINIS : Gradi državo. Uvede pogozdovanje in izkoriščanje rudnikov. Spodbuja notranjo trgovino. Uveljavi portugalščino kot uradni jezik. Ustanovi univerzo in poskrbi za razvoj umetnosti. Templarje preoblikuje v Kristusov red, ki je pod kraljevo oblastjo. 1348-49 črna kuga : Zdesetka takrat že milijonsko prebivalstvo. 1385 kralj JOAO I. (Janez I.) : Porazi Kastiljce v bitki pri Aljubarroti in utrdi portugalsko neodvisnost. Sledi njegova poroka s Filipo Lanchestersko, ki zapečati zavezništvo z Anglijo. HENRIK »POMORŠČAK« (1394-1460) : Rodil se je v Portu kot tretji sin kralja Joaoa I.. Pri 18 letih je postal guverner osvojene Ceute, kar je zbudilo njegovo zanimanje za raziskovanja. Pod njegovim sponzorstvom so odkrili Madeiro in Azore ter jih kolonizirali. Leta 1419 je postal guverner Algarve. V Lagosu je nabiral najboljše mornarje, ladjedelce, geografe in astronome ter zbral vse znane zemljevide, priročnike in knjige. Kot veliki mojster Kristusovega redu (prejšnji templarji) je razpolagal z velikimi finančnimi sredstvi. Njegovi pomorščaki so raziskali zahodno afriško obalo in obpluli rt Bojador. Pričel je trgovati z afriškimi sužnji in zlatom. Kljub velikim trgovskim dobičkom so bile raziskovalne ekspedicije predrage in umrl je v velikih dolgovih. Henrik je pričel z izjemnimi raziskovanji morja in preoblikoval majhno državico v imperialno silo. Imel je tako trgovske kot verske namene. Sam ni nikoli prišel dlje od Tangerja. Čeprav je dobil vzdevek Pomorščak, so zanj odkrivali drugi pomorščaki. 1415 Ceuta : Kralj Joao I. osvoji maroško pristanišče Ceuta. S tem se začne portugalsko obdobje velikih odkritij in kolonialne širitve. 15. – 16. st. OBDOBJE VELIKIH ODKRITIJ : Leta 1487 je Bartolomeu

11

Dias obplul Rt dobre nade in s tem odprl morsko pot do Indije. Leta 1498 je Vasco da Gama dosegel Indijo. Leta 1500 je Pedra Cabrala močan veter zanesel z začrtane poti in tako je odkril Brazilijo. V naslednjih letih so portugalski raziskovalci dosegli Novo Fundlandijo, Grenlandijo, Labrador in Brazilijo na eni strani, ter Timor, Kitajsko in Japonsko na drugi. Portugalska je postavljala svoje strateške trgovske in misijonarske postojanke: Goa (1510), Malacca (1511), Hormuz (1515), Macau (1557). To je obdobje velikega napredka v znanosti, razcveta v umetnosti in bogatenja države: zlato, sužnji, začimbe, eksotičen les, sladkor, barvila, žito ... 1580 bankrot : Portugalska je bila premajhna. Stroški financiranja dragih ekspedicij in vzdrževanje čezmorskega imperija so sčasoma presegli dobiček. Niso imeli dovolj trgovcev in uradnikov za opravljanje nalog v kolonijah. Medtem ko je plemstvo bogatelo, je domače ljudstvo obubožalo. Kralj Sebastiao je doživel hud poraz pri obleganju Maroka in skupaj s tisočimi možmi padel v bitki. Najbogatejša monarhija v Evropi je bankrotirala. 1580-1640 ŠPANSKI HABSBURGI : Španski kralj Filip II. izkoristi šibkost Portugalske in jo priključi Španiji. S tem je konec portugalske bleščeče samostojnosti. Španski vladarji so rekrutirali portugalske može za svoje vojne, na portugalska vladna mesta pa postavljali Špance. Portugalski imperij se je krčil: Angleži so prevzeli Hormuz, Nizozemci so prevzeli Malacco, Cejlon in del Brazilije. 1640 kralj JOAO IV. : Uporni nacionalisti odstavijo špansko guvernerko in izženejo španske enote iz Portugalske. Vojvodo Bragance okronajo za portugalskega kralja Joaoa IV.. Portugalska je spet neodvisna, a vstopi v gospodarsko krizo. 1755 potres : Lizbono in velik del južne Portugalske opustoši hud potres, ki mu sledijo požari in cunami. Razširijo se epidemije in lakota. Umre na deset tisoče ljudi. 1769 – 1782 markiz de POMBAL : Glavni kraljevi minister s svojimi reformami potisne Portugalsko v moderno dobo. Poveča kmetijstvo, ustanovi nove tovarne in uvede merkantilizem. Reformira univerzo in omogoči razvoj znanosti. Zmanjša moč jezuitov in državo sekularizira. Po potresu hitro obvlada krizo in na novo zgradi Lizbono. 1807 NAPOLEON : Napade Portugalsko, ker je ta na strani Anglije. Kraljeva družina pobegne v Brazilijo za 14 let. 1808 – 1811 POLOTOŠKA VOJNA : Napoleon potegne Portugalsko

12

v svojo vojno s Španijo, dokler Portugalci s pomočjo Britancev ne potisnejo francosko vojsko čez špansko mejo. Portugalska postane svobodna, a je zelo šibka. 1815 BRAZILIJA : Razglasi se za neodvisno kraljestvo. 1908 atentat : Republikanci v atentatu v Lizboni ubijejo kralja Carlosa I. in prestolonaslednika princa Luisa. Kraljev mlajši sin Manuel II. postane kralj. 1910 REPUBLIKA : 5. oktobra razglasijo republiko. Kralj Manuel II. odpluje v izgnanstvo v Britanijo. 1910 – 1926 nestabilnost : Državo je zelo težko voditi: zaostalost, gospodarska kriza, politični kaos. V tem obdobju se na oblasti zamenja 45 vlad, potem oblast prevzame vojska. 1916 – 1918 prva svetovna vojna : Portugalska se bori na strani antantnih sil. 1932 SALAZAR : Imenovan za predsednika vlade s širokimi pooblastili. Na čelu ostane 36 let. Razglasi korporativno republiko, ki je nacionalistična, katoliška, avtoritarna in represivna. Njegov fašistični režim omogoča stroga cenzura, propaganda in nasilna kontrola. Skrivna policija zatira vsakršno upiranje in nestrinjanje z mučenji in zaporom. Toda Portugalska doživi gospodarski bum. 1939 – 1945 druga svetovna vojna : Portugalska je nevtralna, a dovoli zavezniškim silam uporabljati pristanišča na Azorih. 1960 – 1974 KOLONIALNE VOJNE : Portugalska se gverilsko vojskuje v svojih afriških kolonijah Angoli, Mozambiku in Portugalski Gvineji. Kolonije prinašajo lepe denarce, zato jim ne dovoli neodvisnosti. 1968 – 1970 smrt Salazarja : Salazarja zadane kap, umre dve leti kasneje. Ministrski predsednik postane Marcelo Caetano , a ni uspešen. 1974 NAGELJSKA REVOLUCIJA : Levo usmerjeni armadni častniki izvedejo državni udar in strmoglavijo desničarski režim. 1974 – 1976 : nestabilnost: Širijo se stavke, zaostrijo se strankarski boji, država je v kaosu. Naposled zmaga zlitje demokracije in socializma. General Antonio Ramalh Eanes postane predsednik države, socialist Mario Soares pa ministrski predsednik. Kolonijam priznajo neodvisnost: Gvineja-Bisau, Mozambik, Zelenortski otoki, Sao Tome in nazadnje Angola. Portugalci iz kolonij se masovno vračajo v domovino, imenujejo jih retornados (povratniki).

13

Antonio de Oliveira SALAZAR (1889-1970): Najprej je študiral za duhovnika, nato si je premislil in doštudiral pravo. Postal je znan profesor ekonomije na univerzi v Coimbri. Tam je vodil katoliško intelektualno skupino, ki je nasprotovala antiklerikalni Republiki. Predsednik general Oscar Carmona ga je najprej imenoval za finančnega ministra, zaradi velikih uspehov pa je 1932 postal ministrski predsednik in vodil državo naslednjih 36 let. Razglasil je novo ustavo in ustanovil korporativno republiko. »Novo državo« je ustvaril po modelu družine: Salazar je bil oče, Cerkev pa mati. Državo je pripeljal v politično stabilnost in neverjetno dvignil gospodarstvo, a za visoko ceno: cenzura, propaganda, mučenja in zapiranje političnih nasprotnikov … Njegov slogan: »Nič proti narodu, vse za narod!« Nastopal je proti razvoju v izobraževanju, želel si je ljudstvo preprostih, revnih in delovnih ljudi. Propagiral je katolicizem (praznovanja in romanja) in spodbujal nacionalizem. Salazar je bil introvertiran in konservativen človek. Živel je tiho in mirno življenje, počitnice je preživljal skromno na domači obali, redko je zapustil Portugalsko. Nikdar se ni poročil. Posvojil je dve hčeri. Leta 1968 ga je zadela kap, ki ga je pustila invalidnega. Čez dve leti je umrl, star 81 let. 1982 revizija ustave : Iz ustave izginejo marksistične težnje. Država se odmakne od socializma in se bliža kapitalizmu . Začne se privatizacija. Sledijo reforme v izobraževanju, medijih in kmetijstvu. 1986 VSTOP V ES : Portugalska se priključi Evropski skupnosti. Mario Soares je izvoljen za predsednika države (prvi civilni predsednik po 60 letih), Anibal Cavaco Silva postane ministrski predsednik. Oba ostaneta na oblasti dva mandata. Takšna stabilnost dvigne gospodarstvo in potegne Portugalsko z evropskega dna. 1995 : Oblast nastopi socialistična vlada pod predsedstvom Antonia Guterresa . 1998 EXPO : Lizbona je organizatorica svetovne razstave Expo na temo oceanov. 8. oktober 1998 : pisatelj Jose Saramago osvoji Nobelovo nagrado za literaturo. 1999 : Macao, zadnja portugalska kolonija, se vrne nazaj Kitajski. 1. januar 2002 : uvedba evra. 2010 : sprejet je zakon, ki dovoljuje poroke istospolnih partnerjev.

14

POKRAJINA ESTREMADURA Ime Estremadura pomeni skrajnost. Ta pokrajina leži na skrajnem zahodu Portugalske. V zgodovini je bila to južna meja ozemlja, osvobojenega od Mavrov. Danes živi v tej regiji ena tretjina Portugalcev. Gre za izjemno rodovitno pokrajino, dobro uspevajo pšenica, koruza, olive, vinska trta in sadna drevesa. Skalnato obalo prekinjajo vmesne peščene plaže. Ob ustju rek so lagune in slana močvirja. V notranjost se širijo planjave, ki jih na severu in jugu obdaja gričevje. Hribovje Serra de Sintra je bogat vir lesa (bor, evkaliptus). Zgodovinska mesta, kot sta Sintra in Alcobaca, ter letoviška mesta, kot sta Cascais in Estoril, privabljajo številne turiste. Najpomembnejša pa je Lizbona, politično in gospodarsko središče Portugalske. LIZBONA Legenda pravi, da je mesto ustanovil Odisej. Na svoji poti domov na rodno Itako se je zasidral ob ustju reke Tejo. Lepa Kalipso ga je tako zapeljala, da je ostal sedem let in ustanovil mesto Olipso. Ko ga je usoda poklicala nazaj na pot proti domu, je Kalipso tako žalovala za njim, da se je spremenila v veliko kačo – pravijo, da je Lizbona zgrajena na njenem zvijajočem se telesu. Glavno in največje mesto Portugalske leži ob izlivu reke Tejo v Atlantski ocean. Samo mesto je zgrajeno na sedmih gričih, okoli se širijo predmestja. Danes ima okoli 2,8 milijonov prebivalcev. Je politično, upravno in kulturno središče države ter tretje največje gospodarsko in finančno središče na Iberskem polotoku. Območje Lizbone je gospodarsko najbogatejše na Portugalskem, prispeva kar 45 % k BDP. Ima močno industrijo in pomembno pristanišče, velik delež prinašajo storitve, ponaša se z eno večjih evropskih borz. Lizbona je izrazito kozmopolitansko mesto, saj je služila kot zatočišče beguncev iz vseh njenih bivših kolonij. Okoli šarmantnega starega dela mesta se pospešeno gradijo moderne ulice, stolpnice in nakupovalna središča. Stolnica: To je prva cerkev v mestu, zgrajena na mestu nekdanje mošeje. Zgradili so jo leta 1150, takoj po portugalski osvojitvi mesta, potem večkrat obnavljali. Zaradi obrambe je zgrajena kot trdnjava v tipičnem romanskem slogu. V notranjosti se nahajajo grobnice

15

imenitnikov, zakladnica in krstni kamen, kjer naj bi bil leta 1195 krščen Sv. Anton Padovanski.

Sv. Vincenc: Je svetnik in zaščitnik Lizbone. Bil je goreč kristjan, veliko je pridigal in spreobračal v krščansko vero, zato je umrl mučeniške smrti leta 305. Ker je deloval na jugu Iberskega polotoka, si ga lastita obe, Španija in Portugalska. Legenda pravi, da je njegovo truplo naplavilo na obalo, krokarji so ga ščitili, da ga niso požrle ujede. Pokopali so ga na jugu Portugalske. Ko so gradili katedralo v Lizboni, so potrebovali zanjo relikvije in so šli po ostanke Sv. Vincenca, z ladjo so jih pripeljali v Lizbono. Še danes je grb Lizbone ladja z dvema krokarjema. Grad Sv. Jurija : Stoji na čudoviti legi: kakor krona na hribu, obdaja ga najstarejša četrt Alfama. Ime je dobil v čast angleško-portugalskemu sporazumu iz leta 1371. Zgradil ga je kralj Afonso Henriques v 12. stoletju, potem ko je premagal Mavre in zavzel mesto. Leta 1255 je Lizbona postala prestolnica kraljestva in grad je postal kraljeva palača. Od tu so vladali portugalski kralji vse do 16. stoletja, ko je kralj Manuel I. zgradil novo palačo na nabrežju reke Tejo. Grad je potem izgubil svojo središčno vlogo in zato pričel propadati. Veliko škode mu je prizadel veliki potres leta 1755. Večja obnova se je pričela šele v 1940-ih letih. Postal je turistična znamenitost. Spomenik odkritij : Postavili so ga leta 1960 v obeleženje 500-letnice smrti Henrika Pomorščaka in ga posvetili v spomin pomorščakom in vsem, ki so pripomogli k razvoju Portugalske kot pomorske velesile sveta. 52 metrov visok spomenik je v obliki karavele (portugalska ladja), na premcu stoji Henrik Pomorščak, v eni vrsti mu sledijo drugi veliki možje dobe odkritij: Vasco da Gama, Pedro Cabral, Magellan idr.; v drugi vrsti stojijo kralj Manuel I., pesnik Luis de Camoes, slikar Nuno Goncalves, slavni navigatorji, kartografi idr.. Na tleh pod spomenikom je tlakovan ogromen kompas z zemljevidom sveta v sredini, ki prikazuje poti odkritij 15. in 16. stoletja. Belemski stolp : Postaviti ga je dal kralj Manuel I. v 16. stoletju kot trdnjavo sredi reke Tejo, da bi zaščitil vhod v pristanišče in samostan. To je bila začetna točka pomorščakov in podoba njihovega doma. Danes stoji ob obali, ker je reka spremenila tok. Lepota stolpa je

16

njegova zunanjščina v emanuelinskem in renesančnem slogu. Postal je simbol portugalske dobe odkritij in kolonizacije in najbolj fotografiran portugalski spomenik. Spada na seznam Svetovne naravne in kulturne dediščine, UNESCO. Samostan Sv. Hieronima : Kralj Manuel I. se je zaobljubil, da bo zgradil veličasten samostan na mestu, kjer je izplul Vasco da Gama na svojo pomorsko pot do Indije, če bo pot uspešna. Samostan in cerkev sta posvečena sveti Mariji Betlehemski in spadata na Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine, UNESCO. Cerkev je primer prepleta več slogov, samostan je vrhunski primer emanuelinskega sloga. V cerkvi ležijo grobovi kraljev Manuela I. in Joaoja III. ter njunih žena, na častnem mestu sta groba Vasca de Game in Luisa de Camoesa. Samostan je pripadel redu Sv. Hieronima. Njihova duhovna naloga je bila dajati tolažbo in upanje mornarjem ter moliti za kraljevo dušo. Samostan so imeli v lasti do leta 1834, ko so prepovedali vse verske redove. Emanuelinski slog: Ta izvirno portugalski arhitekturni slog nosi ime po kralju Manuelu I. (1495-1521), ker je zacvetel med njegovo vlado, a se nadaljeval tudi po njegovi smrti. Gre za portugalski prehod od gotike k renesansi. Njegov razcvet je omogočil velik priliv bogastva v dobi odkritij. Osnovni načrt zgradb ima gotsko preprostost, njihovo polepšanje pa je skrajno razkošno. Okras zavzema skoraj vso površino stavbe, bohoti se okoli oken, portalov, obokov. Med seboj prepleta obilico naturalističnih in fantastičnih podrobnosti. Pogosti so morski motivi: armilarna obla (navigacijski instrument za merjenje položaja in razdalj zvezd), mornarske vrvi in vozli, morska trava, jambor, sidro ... Značilni so zviti oporniki in spiralni stebri. Alfama : To je najstarejša mestna četrt, kamor so se naseljevali prvi prišleki: Feničani, Grki, Kartažani, Rimljani … Mavri so prinesli bogato islamsko arhitekturo, po arabski besedi al-hamam (kopališče) je četrt dobila svoje ime. Ko so Portugalci zavzeli mesto v 12. stoletju, so ga pokristjanili in zgradili nove zgradbe, cerkve … V 15. in 16. stoletju so se premožnejši sloji začeli preseljevati v druge četrti mesta. Sem so se začeli naseljevati pristaniški delavci, ribiči in novi priseljenci – njihovi potomci še vedno živijo v tem tisoč let starem labirintu ozkih ulic, stopnic in starih hiš, ugnezdenem na hribu ob reki Tejo, rojstnem kraju fada.

17

Fado: Portugalska beseda fado pomeni usoda. Fado kot glasbena zvrst se je razvil v 18. stoletju v lizbonskih delavskih četrtih Alfama in Mouraria, v kavarnah in restavracijah temačnih ulic, postopoma se je širil v višje četrti. Gre za melanholične pesmi, ki opevajo posebno žalostno občutje, ki mu Portugalci pravijo saudade - nostalgija za izgubljenim, hrepenenje za nikoli dobljenim in nedosegljivim ... Na razvoj fada so vplivale tudi afriške suženjske pesmi. Pesmi poje fadista (pevec ali pevka), vodilno melodijo in solo igra kitarist, ritem daje bas kitarist. Med predstavo je tišina, na koncu naj bi poplaknili grlo in ne ploskali. Prva velika fadista je bila Maria Severa (1910-36), ki je nastopala v prvem portugalskem zvočnem filmu, imela škandalozno življenje in umrla zelo mlada - še danes nosijo vse pevke črn šal v spomin njene prezgodnje smrti. Amalia Rodriges (1920-99) je največja moderna fadista in kulturna ikona, ki je nastopala kar 60 let in popeljala fado v mednarodni prostor. Trenutno najbolj priljubljena fadista je Mariza (rojena 1973). CASCAIS Cascais je majhno in bogato mestece na estorilski obali. Poglavitni dejavnosti sta ribištvo in turizem. Ribiči prodajajo svoj dnevni ulov na dražbi na lokalni tržnici. Dolge peščene obale, blago podnebje in odlično ohranjeno staro mestno jedro zavitih uličic pa privabljajo tako domače kot tuje turiste. V hotelu Palacio so snemali film James Bonda: V službi njenega veličanstva . Leta 1870 je kraljevi dvor prvič preživel poletje v Cascaisu, nakar so si tu zgradili svojo poletno rezidenco in postali redni obiskovalci. Kraljeva prisotnost je pospešila razvoj kraja. Sledile so plemiške družine, ki so tu gradile svoje razkošne vile. Med 2. svetovno vojno je bila Portugalska nevtralna in v ta bogat in eleganten kraj so pribežale evropske kraljeve družine iz Španije, Italije in Romunije. Danes stoji tu poletna rezidenca predsednika države. ESTORIL Majhno mestece Estoril je dalo ime celotni obali, ki leži severozahodno od Lizbone. Skozi zgodovino je bilo tu predvsem pomembno ribiško pristanišče. Turistično se je najprej razvil kot zimsko letovišče, saj so tu

18

zdravilni termalni vrelci. Od konca 19. stoletja je privabljal bogataše in imenitnike iz vse Evrope, tudi zaradi sosednjega ‘kraljevskega’ Cascaisa. Med 2. svetovno vojno je bilo tu leglo vohunov. Današnjim turistom ponuja poleg peska in morja tudi obilo zabave in športnih prireditev: teniški turnir Estoril Open, formula ena, motorne dirke, regate, golf … Kazino Estoril je eden največjih v Evropi. Njegov stalni gost je bil tudi jugoslovanski vohun Duško Popov, ki je navdihnil Iana Fleminga, da je

napisal roman Casino Royal . CABO DA ROCA

Ime pomeni skalni rt. To je konec granitnega gorskega masiva Serra de Sintra in hkrati konec celine. To je najbolj zahodna točka kontinentalne Evrope. Strmi klif nad morjem je visok 140 metrov. Na rtu stojita svetilnik iz 18. stoletja in spomenik s križem, na katerem so zapisane besede največjega portugalskega pesnika Luisa de Comoesa: »Tukaj, kjer se zemlja konča in se morje začne.« SINTRA Sintra leži vrh vzpetine sredi gorskega masiva Serra de Sintra, obdaja jo bujni eksotični gozd in uživa prijetno klimo. Njeno lepoto so opevali pesniki Gil Vicente, Luis de Camoes, lord George Byron in drugi. Nič čudnega, da je bila več stoletij priljubljena poletna rezidenca portugalskih kraljev. Danes privablja številne turiste. Poleti se tu odvija festival klasične glasbe in plesa. Zaradi ohranjenega zgodovinskega jedra s kraljevo palačo in čudovite krajine je na seznamu Svetovne naravne in kulturne dediščine, UNESCO. Park Pena : Razteza se po granitnem pobočju zraven Sintre. V 200 ha velikem parku je posajenih 400 različnih vrst dreves, med katerimi se skrivajo majhna jezerca in vodnjaki. Najlepši je spomladi, ko cvetijo rododendroni, azaleje in kamelije. Kraljeva palača : Poletna rezidenca portugalskih kraljev je bila zgrajena v 14. stoletju na temeljih nekdanjega mavrskega gradu. Številni portugalski kralji so potem dodajali vsak svoja okrasja. Njena posebnost sta dva visoka stožčasta dimnika iz 18. stoletja. Notranje sobane so razkošne in med seboj zelo raznolike, vsaka je okrašena in opremljena v svojem slogu. Slovi tudi po najstarejših azulejih na Portugalskem.

19

Azuleji (azulejos): Beseda prihaja iz arabske besede al zulaycha , ki pomeni gladek kamen. Gre za ročno poslikane keramične ploščice. Na Iberski polotok so jih prinesli Mavri, ki so krasili z njimi stene, tla, strope, vodnjake … V 16. stoletju je Portugalska sama začela izdelovati azuleje. Skozi zgodovino so se razvili različni slogi in motivi. Krasijo cerkve, samostane, palače, hiše, so pomemben del zunanje in notranje arhitekture. V 19. stoletju so začeli z azuleji prekrivati celotna pročelja cerkva in hiš, ta navada je prišla iz Brazilije, kjer so odkrili, da keramične ploščice najbolje zaščitijo pred dežjem in vlago. Številni sodobni portugalski umetniki delajo z azuleji. OBIDOS Utrjeno srednjeveško mestece Obidos leži na hribu 10 km stran od obale. Mesto je bilo tradicionalno kraljevo poročno darilo, zato so kraljice veliko donirale in ga obogatile. Obzidje z okroglimi obrambnimi stolpi zapira mestece ozkih zavitih ulic, ob katerih se vrstijo belo ometane hiše z barvnimi obrobami in pisanimi rožami na okenskih policah. Danes je dom številnih umetnikov. Obidos obiskujejo trume turistov, v mestu je veliko umetniških galerij, starinarnic, prodajaln s spominki in z ročnimi deli. Znamenitost so tkane bombažne preproge. Ker je ohranilo svoj starodavni značaj, so ga razglasili za nacionalni spomenik. Cerkev Sv. Marije : Gotska cerkev iz 12. stoletja je bila kasneje večkrat prenovljena. Leta 1444 je bila tu kraljeva poroka: 10-letni kralj Afonso V. je poročil svojo 8-letno sestrično Isabelo. V cerkvi je slika svete Katarine priznane portugalske slikarke Josefe de Obidos (1630-1684), ene redkih evropskih slikark v času baroka. NAZARE Mesto nosi ime po črnem kipcu Device Marije, ki ga je neki menih v 4. stoletju prinesel iz Nazareta. Prvotno naselje je bilo vrh 110 metrov visokega klifa, da so se lahko ubranili morskih piratov, ki so plenili ob obali vse do 19. stoletja. Potem se je mesto razširilo tudi ob peščeno obalo pod klifom. Glavni dejavnosti sta ribolov in turizem. Ribiči prodajajo del ulova na dražbi na trgu, drugi del gre v lokalno

20

tovarno, medtem ko ribe za lastno rabo sušijo na obali na posebnih lesenih stojalih. Nazare ima svoj tipičen ribiški čoln z ravnim dnom in visoko dvigajočim se premcem v obliki polmeseca. Čolni so živahno pobarvani. Poleti je peščena plaža polna šotorov, ki nudijo senco množičnim turistom. Lokalne ženske imajo značilno nošo s širokim in precej kratkim črnim krilom, izpod katerega se vidijo robovi sedmih spodnjih kril različnih barv. Legenda: Nekega meglenega jutra leta 1182 je lokalni veljak Fuas Roupinho na konju zasledoval srno, ki je nenadoma padla čez rob klifa. V trenutku, ko je konj, ki je galopiral, bil na tem, da stori isto, je Roupinho rotil Gospo iz Nazareta, naj mu pomaga, in konj se je ustavil, s tem pa rešil življenje svojemu gospodarju. Vrh klifa stoji kapelica, posvečena temu čudežu. Kapelico je obiskalo več VIP romarjev, med njimi Vasco da Gama. ALCOBACA Kraj Alcobaca je dobil ime po dveh rekah: Alcoa in Baca. Poznan pa je po samostanu sv. Marije, ki je zaradi velikega umetniškega in zgodovinskega pomena na seznamu Svetovne naravne in kulturne dediščine, UNESCO. Samostan in cerkev sv. Marije v Alcobaci : Prvi gotski zgradbi na Portugalskem, kasneje so veliko prenavljali in dodajali. Cerkev je največja na Portugalskem. Prvi portugalski kralj Afonso I. se je zaobljubil Bogu pred bitko proti Mavrom pri Santaremu leta 1147, da zgradi opatijo, če zmaga. Opatija je bila dodeljena cistercijanskemu redu, hitro si je pridobila veliko bogastvo in moč. Na višku naj bi bilo tu 999 menihov. V lasti so imeli obsežna kmetijska posestva, pisali so ilustrirane rokopise, njihova knjižnica je bila ena največjih, izdelovali so glinene baročne kipe. Leta 1810 je francoska vojska oplenila opatijo in veliko uničila. Leta 1834 je Portugalska razpustila duhovne redove opatija je bila zasežena. V cerkvi so grobovi kraljev Afonsa II., Afonsa III., Afonsa VI. in njihovih žena. Sarkofaga kralja Pedra I. in done Ines de Castro pa sta najboljši primer gotskega kiparstva na Portugalskem.

21

Tragična ljubezenska zgodba iz 14. stoletja: Princ Pedro se je poročil s špansko princeso Constanzo, vendar se je zaljubil v njeno dvorno damo Ines de Castro. Njegov oče, kralj Afonso IV., je bil ogorčen. Ines je prihajala iz močne kastiljske družine in bi lahko pomagala Španiji prevzeti oblast. Zato je Afonso IV. Ines izgnal. Toda ko je Pedru umrla Constanza, se je Ines vrnila. Afonso IV. še vedno ni dovolil poroke, zato se je par poročil na skrivaj. Ker kralj Afonso IV. ni prenesel misli na kastiljskega dediča, je dal Ines ubiti. Pedro je potrpežljivo čakal na svoje maščevanje. Afonso IV. je dve leti kasneje umrl in Pedro je nasledil prestol. Izsledil je Inesine morilce in jim iztrgal srce. Potem je ukazal, da izkopljejo Ines iz groba v Coimbri, dal jo je obleči v kraljeva oblačila in krono ter jo posadil na kraljevi prestol poleg sebe. Vsak član dvora ji je moral izkazati spoštovanje, tako da je poljubil razpadlo roko mrtve kraljice. Potem jo je pokopal v cerkvi Alcobaci. Bridka ljubezenska zgodba je navdihnila portugalske literate, Camoes, Antonio Ferreira in drugi so pisali o njej. FATIMA Fatima je eden najbolj znanih romarskih krajev na svetu in versko srce Portugalske. Kraj nosi ime po mavrski princesi Fatimi, ki se je v 12. stoletju spreobrnila v katoliško vero in poročila s portugalskim grofom Ouremskim. Prikazovanja : 13. maja 1917 so trije otroci, Lucia dos Santos ter Francisco in Jacinta Marto, pasli ovce, ko se je v hrastu prikazala Devica Marija. Videli so jo vsi trije, slišala pa jo je samo Lucia. Naročila jim je, naj se vsakega 13. v mesecu vračajo, da jim spregovori. Na zadnjem prikazovanju 13. oktobra 1917 se je zbralo 70.000 ljudi. Dež je nenadoma prenehal, sonce je posijalo in se začelo vrteti na nebu kot žareča krogla ter pošiljalo barvne žarke v množico na tleh. Marijo so videli samo otroci, Luciji je zaupala tri prerokbe. V prvih dveh je podala vizijo o peklu, pozvala k miru, molitvi in odrekanju. Zadnja je bila tako strašna, da je ostala zaklenjena v Vatikanu do leta 2000. Sporočila je, da bo ustreljen belo oblečen duhovnik, kar sedaj povezujejo s poskusom uboja papeža Janeza Pavla II. leta 1981.

22

Romanje : Fatima je eno glavnih romarskih mest rimskokatoliškega sveta. Vsako leto jo obišče okoli 6 milijonov ljudi. Romajo vsakega 13. v mesecu, največ romarjev pride 13. maja in 13. oktobra (datuma prvega in zadnjega prikazovanja). Leta 1967 je Fatimo obiskal papež Pavel VI., leta 1982 in 1991 pa papež Janez Pavel II.. Bazilika Naše Gospe iz Fatime : Stoji na koncu ogromnega trga, ki je dvakrat večji kot trg pred cerkvijo sv. Petra v Rimu in sprejme milijon romarjev. Nad njo se vzpenja 65 metrov visok stolp. V notranjosti so grobovi otrok. Francisco in Jacinta Marto sta umrla zaradi gripe v letih 1919-20, leta 1989 ju je papež razglasil za blažena. Lucia dos Santos je živela kot nuna v Coimbri in umrla leta 2005, stara mesec dni manj kot 98 let. Kapelica prikazovanj : Na mestu, kjer je stal hrast, v katerem se je prikazovala Devica, raste danes zimzeleni hrast. Zraven so postavili kapelico s kipom Naše Gospe iz Fatime, kjer verniki molijo in prižigajo votivne sveče. Cerkev sv. Trojice : Nova cerkev iz leta 2007 je 4. največja katoliška cerkev na svetu in sprejme 9000 vernikov. Temeljni kamen je položil in posvetil papež Janez Pavel II., gre za kos marmorja iz grobnice apostola Petra iz bazilike sv. Petra v Rimu. Načrt je naredil grški arhitekt Alexandros Tombazis, ikonografska umetniška dela so prispevali umetniki s celega sveta, tudi Marko Ivan Rupnik iz Slovenije.

23

POKRAJINA BEIRA LITORAL Tri regije sestavljajo pokrajino Beiras , osrednji del notranje Portugalske, kjer leži tudi nekaj najmanj raziskanih, pa vendar izredno zanimivih mest in pokrajin. Zavzemajo ozemlje med reko Douro na severu in reko Tejo na jugu. To so Beira Litoral (Obalna Beira), nižinski priobalni del; severna Beira Alta (Visoka Beira), najbolj hriboviti del Portugalske; in južna Beira Baixa (Nizka Beira), kjer hribi počasi preidejo v brezmejne alenteške ravnine. Pokrajina Beira Litoral leži na zahodu. Obalni del namakajo za riževa polja, bolj v notranjosti uspevajo pšenica, koruza, sadno drevje in vinogradi. Severni del obale se imenuje Costa da Prata, slovi po dolgih peščenih plažah in obširnih borovih gozdovih. COIMBRA Tretje največje portugalsko mesto leži ob reki Mondego na pol poti med Lizbono in Portom. Med leti 1139 in 1385 je bila Coimbra prestolnica Portugalske. Coimbra je tudi eno najstarejših univerzitetnih mest v Evropi, še danes je tukajšnja univerza najprestižnejša na Portugalskem. Staro mesto : Leži na strmem griču Alcacova, po katerem se vijejo ozke uličice in stopnišča. Vidijo se ostanki starega mestnega obzidja. V cerkvi samostana sv. Križa sta grobova prvih dveh portugalskih kraljev (Afonso I., Sanches I.). Stara stolnica, podobna utrdbi, je bila zgrajena v romanskem slogu 12. stoletja. V njej sta bila kronana dva portugalska kralja (Sanches I., Joao I.). Stara univerza : Portugalsko univerzo je ustanovil kralj Dinis leta 1290, potem se je selila med Lizbono in Coimbro, dokler je ni kralj Joao III. leta 1537 dokončno preselil v nekdanjo kraljevo palačo v Coimbri. Okrog odprtega univerzitetnega dvorišča stojijo veličastna poslopja: stolp z uro; nekdanja prestolna dvorana kraljevske palače ( Sala dos Capelos ), kjer se danes odvijajo ceremonije podeljevanja diplom in doktoratov; baročna kapela Sv. Mihaela; ekstravagantna knjižnica Joanina, ki hrani 200.000 knjig iz 16. do 18. stoletja. AVEIRO Aveiro je bilo cvetoče obmorsko mesto s pristaniščem, dokler ni v 16. stoletju doživel katastrofo. Močno neurje je s peskom zasulo estuarij reke Vouga in tako zaprlo dostop do morja, nastala je močvirnata slana laguna.

24

Made with FlippingBook HTML5