Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

v Alenteju.« Z namakanjem so ustvarili pogoje za poljedelstvo in ogromna zemljiška posestva: sadovnjaki, nasadi oljk in hrasta plutovca. Pastirji čuvajo ogromne črede ovc. Algarve : Dve hribovji ločujeta to najjužnejšo pokrajino od preostale Portugalske. Tu vlada mediteranska klima in poltropska krajina: oleandri, bombaž, riž, sladkorni trs, fige, mandlji, rožiči, citrusi, agave ... Peščena obala z vmesnimi klifi je glavna turistična destinacija Portugalske. Azori in Madeira : Ti otoki v Atlantskem oceanu imajo izjemen strateški pomen, saj ležijo na morski poti do Gibraltarske ožine. Kolonizirali so jih v 15. stoletju. Azori so arhipelag 9 otokov v Atlantskem oceanu 1440 km zahodno od Lizbone. Madeira leži 900 km jugozahodno od portugalske obale, ob zahodni obali Afrike. PODNEBJE : Na severu ima zmerno oceansko podnebje: hladno in deževno. Na jugu ima sredozemsko podnebje: toplo in bolj suho. V notranjosti ima celinsko podnebje: velike temperaturne razlike, poletja so vroča in sušna, zime so mrzle in snežne, pihajo celinski vetrovi. Azori imajo zmerno podnebje, skozi vse leto dežuje in pihajo močni vetrovi. Madeira je na severu deževna, na jugu bolj topla in suha. GOSPODARSTVO : Portugalska je bila med najrevnejšimi evropskimi državami, imela je slabo gospodarstvo ter visoko inflacijo in brezposelnost. Leta 1986 se je Portugalska priključila ES, vršila se je privatizacija, s finančno pomočjo ES so gradili infrastrukturo, gospodarstvo so naslonili na storitveni sektor. V 1990-ih letih je bila gospodarska rast nad evropskim povprečjem, po letu 2001 je padla. Leta 2002 so uvedli evro. Večjo produktivnost in rast preprečuje slab izobraževalni sistem. BDP per capita : 17.500 EUR (Slovenija: 20.700 EUR). SESTAVA BDP : 73 % storitve, 24 % industrija, 3 % kmetijstvo. NARAVNA BOGASTVA : les in pluta (10 % izvoza), ribe, železova ruda, baker, cink, kositer, volfram, srebro, zlato, uran, marmor, glina, sol. VIRI ENERGIJE : Termoelektrarne 65 %, hidroelektrarne 31 %, drugo 4 %; jedrske elektrarne nimajo. Leta 2007 so končali največjo elektrarno na sončne celice na svetu. Nafte in zemeljskega plina nimajo. KMETIJSTVO : V kmetijstvu je zaposlenih 10 % prebivalcev, a prinaša le 3 % k BDP. Poljedelstvo je težko zaradi slabe zemlje, težkih klimatskih

7

Made with FlippingBook HTML5