Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

pogojev, zastarelih metod, pomanjkanja mehanizacije in zaradi preveč razdrobljenih posesti. Produktivnost je polovico manjša kot v EU. Neučinkovito kmetijstvo je eden večjih bremen države. Pridelki : koruza, pšenica, rž, ječmen, riž, krompir, paradižnik, olive, grozdje, mandlji, rožiči, sadje (jabolka, slive, pomaranče, limone ...), vino. Živinoreja : ovčereja, govedoreja, kozjereja, prašičereja, perutninarstvo, ribolov. Gozdarstvo : bor, evkaliptus, hrast plutovec. Danes pokrivajo gozdovi eno tretjino države. Z drznimi projekti pogozdovanja gozdarstvo močno narašča. INDUSTRIJA : V industriji je zaposlenih 24 % prebivalcev in prinese 30 % k BDP. Glavne panoge so tekstilna in obutvena, papir in pluta, kovinarska, rafinerija nafte, kemična, konzerviranje rib, izdelki iz gume in plastike, keramika, ladjedelnice, oprema za železniški in zračni promet, turizem ... Izvoz : obleka in obutev, stroji, kemikalije, pluta, papirni izdelki, usnje, les; največ v Španijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, VB. Največji izvoznik paradižnikove mezge in plute. Uvoz : strojna in transportna oprema, kemikalije, nafta, tekstil, kmetijski pridelki; največ iz Španije, Nemčije, Francije, Italije, Nizozemske, VB. STORITVE : ta sektor že 20 let hitro narašča. Danes je v storitvah zaposlenih 60 % in prinese 73 % k BDP, večji del prinese turizem.

8

Made with FlippingBook HTML5