Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

identiteto in kulturne značilnosti. Prebivalci govorijo svoje specifično narečje, ki se je izoblikovalo skozi stoletja izoliranosti od celine. Regija ima po zadnjih ocenah 260.000 prebivalcev, od katerih jih večina živi na Madeiri, ki ima gostoto poseljenosti 337 prebivalcev na km²; le 4.500 prebivalcev živi na Porto Santu, ki ima gostoto poseljenosti 112 prebivalcev na km². Ostali otoki so neposeljeni. MIGRACIJE: V letu 2009 so našteli nekaj več kot 7000 priseljencev. Največ jih prihaja iz Brazilije, Velike Britanije, Venezuele in Ukrajine. Izseljenci iz Madeire poseljujejo Združene države Amerike, največ Novo Anglijo, Severno Kalifornijo in Havaje. Na Rhode Island in v Massachusetts so se odpravili večinoma ljubitelji lova na kite. Ameriški popis prebivalstva iz leta 1980 kaže na več kot milijon Američanov portugalskega porekla, od katerih je velik delež Madeirčanov. Ko je leta 1846 udarila lakota, se je več kot 6000 Madeirčanov preselilo v Britansko Gvajano, kasneje pa v Honolulu, na Havaje v Južno Afriko in Venezuelo. TRANSPORT: Madeira ima 2 letališči, eno v Funchalu, drugo na Porto Santu. Večina letov je iz Lizbone in Porta, direktni leti pa so možni tudi iz večjih evropskih mest in drugih dežel kot npr. Brazilije, Venezuele in Južne Afrike. Transport med glavnima otokoma poteka z letalom ali trajektom, sle dnji prevaža tudi vozila. Raziskovanje notranjosti glavnega otoka je zdaj preprosto zaradi zgrajene avtoceste, ki je nastala v času portugalskega razcveta gospodarstva. Moderna mreža avtocestnih krakov doseže vse zanimive točke otoka. Stare vijugaste cete pa še zmeraj ostajajo poslasti ca za ljubitelje lepih panoram. GOSPODARSTVO: Poleg turizma še industrija hrane, alkoholnih pijač – madeirsko vino, gradbeništvo.

43

Made with FlippingBook HTML5