Oskarjeva Portugalska z Madeiro in Azori

ni Zalivskemu toku, ki jim prinaša zmerne temperature čez celo leto; povprečne temperature zraka vzdolž obale se gibljejo med 15 in 22 °C po nižini ter med 5 in 15 °C v višjih legah. Povprečna letna temperatura morja je 20 °C, od 18 °C v zimskih in 23 °C v poletnih mesecih.

POVPREČNE TEMPERATURE: Zrak: pozimi 16 °C; poleti 21 °C Morje: pozimi 18 °C; poleti 22 °C

ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO: Na jugu otoka je ostalo bolj malo sub tropskega deževnega gozda, ki je nekoč pokrival celoten otok in kate rega obilica lesa je dala ime otoku, medtem ko se je na severu še ohra nil. Danes gozdovi lovorikovca spadajo na Seznam naravne in kulturne dediščine UNESCO. Bogata pestrost in raznolikost rastja je posledica ugodnih klimatskih pogojev in dejstva, da je na malem prostoru širok razpon različnih pogojev v višino. Struktura in zrelost gozda, ki ga najdemo na otokih, je zelo podobna gozdovom iz geološkega obdobja terciarja na območju južne Evrope in severne Afrike pred milijoni let. Madeira je fitogeografsko vezana na sredozemsko regijo, Afriko, Ameriko in Avstralijo. Med endemičnimi živalskimi vrstami je veliko nevretenčarjev, med njimi izjemno redek metulj madeirski kapusov belin, in nekateri vretenčarji, kot so netopirji, kuščarji in ptice. Nekatere vrste ptic prihajajo na otok samo gnezdit. TURIZEM: Predstavlja pomemben sektor v gospodarstvu, saj prispeva 20 % delež k BDP-ju regije. Zagotavlja podporo v trgovini, transportu in pri proizvodnji hrane. Otok Porto Santo je z 9 km plažo in ugodnim podnebjem popolnoma zavezan turizmu, v zadnjih desetletjih pa se iz boljšuje tudi nastanitvena ponudba. Madeira ima velik potencial, saj se je v zadnjih letih veliko vlagalo v infrastrukturo in širitev turistične ponudbe. Zavedajo pa se tudi, da je ohranjanje narave in naravnih lepot glavni magnet, ki privablja turiste. Obiskovalci so večinoma iz držav Evropske unije, prevladujejo pa nemški, britanski, skandinavski in portugalski turisti. Povprečna letna zasedenost namestitev se je v zadnjih letih gibala med 60 in 70 %, višek pa je dosegala v marcu in aprilu, ko so bili več kot 70 % zasedeni. DEMOGRAFIJA: Ko so Portugalci leta 1419 odkrili otok Madeiro, je bil ta popolnoma nenaseljen. Prvi naseljenci so bili Portugalci iz regije Minho. Gre torej za etnične Portugalce, ki so razvili svojstveno regionalno

42

Made with FlippingBook HTML5