Oskarjevi Bolgarija in Romunija

Animated publication

Oskarjeva

Bolgarija

Romunija

t:+ 04 201 43 38, 04 201 43 39 info@agencija-oskar.si www.agencija-oskar.si

Agencija Oskar d.o.o. Gregoriceva ulica 38 SI-4000 kranj 7

ODKRIVAJTE SVET IN DOŽIVITE VEČ z Agencijo Oskar

KAZALO

BOLGARIJA. ........................ 5 GLAVNI PODATKI ….........................................................5 O BOLGARIJI – ALI STE VEDELI ….....................................6 PREBIVALCI..........................................................................7 GOSPODARSTVO. ...............................................................8 GEOGRAFIJA........................................................................9 PODNEBJE BOLGARIJE....................................................10 KRATKA ZGODOVINA......................................................11 PRVA SLOVANSKA PISAVA SE JE OBLIKOVALA V BOLGARIJI..15 NAOKROG PO BOLGARIJI................................................16 VELIKO TARNOVO.............................................................17 STARA PLANINA – BALKAN..........................................18 PRELAZ SHIPKA..................................................................18 BANSKO.................................................................................. 19 DOLINA VRTNIC.................................................................20 RILA – NARODNI PARK IN SAMOSTAN....................21 VARNA..................................................................................... 22 ČRNO MORJE.......................................................................22 PLOVDIV................................................................................. 23 HRANA IN PIJAČA - BOLGARSKE SPECIALITETE........ 24 SLOVARČEK....................................................................... 25

ROMUNIJA........................ 27 GLAVNI PODATKI............................................................. 27 O ROMUNIJI – ALI STE VEDELI … .................................. 28 PREBIVALCI....................................................................... 29 GOSPODARSTVO ROMUNIJE..........................................31 GEOGRAFIJA - NARAVNE GEOGRAFSKE ENOTE........ 32 VZHODNI IN JUŽNI KARPATI........................................32 TRANSILVANIJA.................................................................. 33 MOLDAVIJA.......................................................................... 34 NIŽINA OB DONAVI – VLAŠKA NIŽINA...................34 DOBRUDŽA.......................................................................... 35 DELTA REKE DONAVE......................................................35 PODNEBJE......................................................................... 36 KRATKA ZGODOVINA..................................................... 37 NAOKROG PO ROMUNIJI................................................ 39 BUK AREŠTA.......................................................................... 39 CLUJ – NAPOCA.................................................................40 SIGHISOARA......................................................................... 41 BRASOV.................................................................................. 42 TIMISOARA........................................................................... 43 CONSTANCA........................................................................ 45 SIBIU......................................................................................... 46 LEGENDA O GROFU DRAKULI........................................ 47 ROMUNSKA KUHINJA.....................................................48 SLOVARČEK....................................................................... 49

3

4

BOLGARIJA Edina južno slovanska država, ki v 20. stoletju ni bila del Kraljevine Jugoslavije in kasneje Socialistične federativne republike Jugoslavije. V antiki je skupaj z ozemljem današnje Romunije predstavljala rimsko provinco Trakijo . Meji na Romunijo, Srbijo, Makedonijo, Grčijo in Črno morje. Evropski uniji se je pridružila leta 2007. * * * GLAVNI PODATKI: • Velikost: 110.994 km2 (105. na svetu) • Lega : jugo vzhodna Evropa • Sosednje države: Turčija, Romunija, Srbija, Makedonija, Grčija • Meja po Črnem morju: 354 km • Število prebivalcev: 7,186.893 (julij 2015), 7,365.000 (2011) • Glavno mesto: Sofija (1,211 milijona – 2011) • Državna ureditev: parlamentarna republika • Dan neodvisnosti: 3.3.1878 (avtonomija znotraj Otomanskega imperija), 22.9.1908 – popolna neodvisnost • Geslo: »Zedinjenje daje moč« • Himna: »Draga domovina« - »Mila Rodino« • Predsednik: Rosen Plevneliev • Narodnostne skupine: Bolgari – 76,9%

Turki – 8,8% Romi – 4,9% Armenci – 1,4% Drugi – 1,6%

Denarna enota: lev

• Zastava – od zgoraj: bela, zelena in rdeča • Časovni pas: +1 ura glede na Slovenijo • ISO3166 koda: BG

5

O BOLGARIJI – ALI STE VEDELI … • da so potomci prvotnih Bolgarov (ali pra Bolgarov) današnji ČUVAŠI , ki živijo ob srednji Volgi? • da se je BOGOMILSKO GIBANJE začelo v Bolgariji v 12. stoletju? Začetnik je bil pop Bogomil (to pomeni prijatelj Boga), ki je opazil, da se cerkev in duhovniki zelo oddaljujejo od pristnega krščanstva. Zato se je od te cerkve javno odvrnil in si nakopal težave. Sprejel je »manihejsko krivoverstvo«. Preprosti revni tlačani so se mu pridružili v velikem številu, uradna cerkev pa ga je seveda izobčila. Bogomili odklanjajo klanjanje križu in svetim podobam. Prizadevajo si za ideal evangelijskega siromaštva. Iz Bolgarije se je bogomilsko gibanje razneslo po Balkanu. Veliko bogomilov se je zateklo v Bosno, nekaj jih je prišlo v begu pred Turki tudi v Belo Krajino. Njihovi znani spomeniki so STEČKI. • da Bolgarija očara s peščenimi obalami Črnega morja , Zlatimi Pjasci in Sončno obalo? Letovišče Varna ima že svetovni sloves… • da je najbolj znana bolgarska jed JOGURT ? In to na vse načine… omogoča zdravo življenje – izdelujejo ga že več kot 5000 let, lahko ga pijemo, lahko pa vmešamo v številne sadne ali zelenjavne jedi. • da je v Bolgariji zelo poznana dolina VRTNIC, kjer pridelujejo slovito ROŽNO OLJE , ki je pomemben izvozni artikel? • da vas bodo stara mesta PLOVDIV, VARNA, BURGAS, STIVEN preprosto navdušila? • da je Sofija glavno mesto ? Ima 1,3 milijona prebivalcev in ni mesto, v katerega bi se zaljubili na prvi pogled, poznajo se mu leta sivega komunizma … Se pa prebivalci zelo trudijo, da bi mestu vrnili nekdanji ugled in lepoto. Ogledamo si Narodni zgodovinski muzej, Arheološki muzej, katedralo Aleksandra Nevskyjega, Bolgarsko narodno opero, gledališče in druge stavbe. • da se tu nahaja narodni park CENTRALNI BALKAN ? Tu nas čaka neokrnjena narava, širni gozdovi, hoja in gibanje na svežem zraku. • da Bolgari pokimajo, kadar želijo reči NE in zmajajo z glavo, kadar želijo reči DA ?

6

PREBIVALCI NARODNOSTNA SESTAVA: 76,9% Bolgari, 8% Turki, 4,4% Romi, 1% Rusi, Armenci, Vlahi JEZIKI: bolgarski, turški, romski, ostali VEROIZPOVED: 59,4% vzhodna ortodoksna cerkev, 8% muslimani, ostale – katoliška, židovska, armenska ortodoksna cerkev ŠTEVILO PREBIVALCEV: 7,186.893 (julij 2015) NARAVNI PRIRASTEK: NEGATIVEN -0,58% (eden najnižjih na svetu) MESTNO PREBIVALSTVO: 73,9% - julij 2015 Pričakovano trajanje življenja: 74,39 let (povprečno leta 2015)

71,05 let – moški 77,93 let – ženske

ŠTEVILO OTROK/žensko v rodni dobi: 1,45 PISMENOST: 98,4%

7

GOSPODARSTVO Bolgarija je nekdanja komunistična država s pestro zgodovino. V Evropsko unijo je vstopila leta 2007, gospodarska moč počasi raste. GDP: 18.400$ 2015 (93. na svetu)

18,100$ 2014 17,800$ 2013 DELEŽ PANOG V GOSPODARSTVU:

5,2% - kmetijstvo 27,4% - industrija

67,4% - storitve (promet, obrti, trgovina, pošta, banke, turizem...) KMETIJSTVO: najpomembnejši pridelki so sončnice, pšenica, zelenjava, sadje, sladkorni trs, tobak, rožno olje, meso in številni mlečni oddelki. INDUSTRIJA: živilska, predelovalna, tekstilna, elektro, kemična, predelava nafte in plina, črna in barvna metalurgija, strojna industrija … NEZAPOSLENOST: 10,2% (2015) Prebivalci pod pragom revščine: 21% (2012) IZVOZ: železo, stroji, kovinski izdelki, oblačila in obutev (Nemčija, Italija, Francija, Turčija …). UVOZ: stroji in aparati, elektronika, plastika, kemični izdelki, zdravila, oblačila, minerali …

8

GEOGRAFIJA Bolgarija leži na jugovzhodnem delu Balkanskega polotoka ob Črnem morju. Pokrajinske enote: • Nižina ob reki Donavi na severu – pomembna kmetijska pokrajina, na mehki puhlici se nahaja zelo rodovitna črna prst, prijetno celinsko podnebje omogoča rast žitaric, oljnih rastlin, zelenjave, sadja, vinske trte, tobaka… • Hribovje Balkan ali Stara planina , ki je temu polotoku dalo ime. Vleče se kar 600 km v smeri vzhod – zahod, na skrajnem zahodu je pogorje Midžor, ki meji na Srbijo. Tam je tudi najvišji vrh Stare planine ali Balkana – istoimenski Midžor (2169 m). Balkan je znan po izjemni biodiverziteti, lepih planinskih poteh, je izziv za popotnike, ki iščejo v Evropi še nedotaknjene kotičke narave. Prav zato je del tega pogorja zavarovan kot Narodni park. • Na severovzhodu je zelo sušna pokrajina Dobrudža . To je visoka planota, katere večji del je v Romuniji. Kmetje se ukvarjajo z živinorejo in ob redkih rekah z namakalnim poljedelstvom. • Ob reki Marici je rodovitno Trakijsko nižavje . Trakija je zgodovinska pokrajina – SEVERNA TRAKIJA se nahaja v Bolgariji, JUŽNA pa v severovzhodni Grčiji in evropskem delu Turčije. • Na zahodu in jugu se čez Bolgarijo raztezajo Rodopi . H gorovju sodita geološko tudi pogorji Rila in Pirin na zahodu, ki ju običajno obravnavamo ločeno. Najvišji vrh Rile - Musala je tudi najvišji vrh Bolgarije (2925 m) in najvišji vrh Balkanskega polotoka. Beseda Musala pomeni v turškem jeziku »blizu boga«. Gorovje je skupaj dolgo dobrih 250 km in široko okoli 100 km. Razteza se v smeri zahod – vzhod. Gorovje je zelo staro in ga sestavljajo metamorfne kamenine. Je tudi polno dragocenih rud (železo, baker, svinec, cink, celo zlato in srebro). • Veliko naravnih znamenitosti je zaščitenih in vključenih v program Natura 2000 .

9

PODNEBJE BOLGARIJE V bližini Črnega morja je podnebje izrazito submediteransko . Značilne so mile deževne zime in vroča suha poletja. Podnebje je izjemno ugodno za obmorski turizem. V notranjosti Bolgarije je podnebje celinsko . Poletja so dolga, vroča in sušna, zime pa ne preveč hladne. Padavin je malo, med 200 in 500 mm na leto, zato morajo kmetje zemljo namakati. Vsa gorovja imajo gorsko podnebje z zelo hladnimi in snežnimi zimami. Bolgarija ima nekaj zanimivih in privlačnih smučišč. RASTJE Ob Črnem morju in še daleč v toplo notranjost je rastje submediteransko – vinska trta, oljke, sivka, agrumi, mandlji, rožmarin… Ob reki Donavi in ob rekah v notranjosti – žitarice, krompir, stročnice, oljne rastline (sončnice, buče…), celo riž na namakalnih področjih južne Bolgarije. Bolgarija je močna pridelovalka hrane. Gore – gorski travniki in pašniki omogočajo govedorejo, ovčerejo in kozjerejo (jogurt in drugi mlečni izdelki so značilna hrana v Bolgariji), višinsko rastje, gozdovi – mešani in iglasti. REKE Na severu države se reke izlivajo v Donavo , ki je dolge kilometre mejna reka z Romunijo. Južne reke tečejo v Egejsko morje. Mnoge reke so zajezene in omogočajo umetno namakanje in pridobivanje dragocene električne energije . Najbolj znane reke so: Donava, Struma, Marica, Iskar…

10

KRATKA ZGODOVINA Bolgarija je ena najstarejših držav v Evropi, ustanovljena je bila leta 681 ! Po dolgih ovinkih skozi zgodovino pa je leta 2007 postala polnopravna članica Evropske unije . Najstarejši ostanki segajo v staro kameno dobo . Ledenodobni lovci so se zadrževali v jamskih postojankah na obrobju Balkana in Rodopov (5000 let pred našim štetjem). Najpomembnejše kulture so bile Varna , Vinča in Hamangia . V kovinskih dobah je področje rodovitne Bolgarije živahno naseljeno. Okoli sončne Varne so živeli številni rokodelci, lončarji, srebrarji, zlatarji, izdelovalci kovinskega orodja in orožja. O tem pričajo grobni pridatki in ostanki naselij. Prva znana ljudstva na današnjem ozemlju Bolgarije: Tračani so se naselili na širokem območju jugovzhodnega dela Balkanskega polotoka v železni dobi. Nanje so zelo vplivali Perzijci , ki so jih vključili v svoj imperij leta 479 p.n.š. v času vladarja Teresa . Tračane je v svojo veliko državo vključil tudi Aleksander Veliki , Rimljani pa so deželo spremenili v provinco Trakijo leta 46 našega štetja. Kot provinca je varovala Rimsko cesarstvo pred vdori barbarskih narodov z vzhoda, hkrati pa je zagotavljala Rimljanom velike količine hrane in divje živali. Po razpadu Rimske države je Trakija prišla pod Bizantinsko oblast . Leta 680 je nastalo PRVO BOLGARSKO CESARSTVO (680 do 1018) . Bolgari izhajajo iz uguro – turških plemen s področja severnega obrobja Črnega in Azovskega morja. Nekateri zgodovinarji so mnenja, da so Bolgari zgolj slovanskega porekla , vendar raziskave kažejo, da to ni res. Vsekakor se je sedem slovanskih plemen pod vodstvom Bolgarov združilo, asimiliralo in Bolgari so sčasoma prevzeli slovanski jezik (tudi zato, da so bolgarski vladarji lahko kontaktirali s slovansko večino). Nastala je velika država , ki je segala na severu do Budimpešte, na vzhodu do Dnjepra, na zahodu do Jadrana in na jugu do Egejskega morja. Država je imela vsa leta stike z Bizantinskim cesarstvom ( leta 681 so z njimi podpisali mirovni sporazum, sicer pa so znana obdobja miru in vojn). Glavna mesta so se menjala – Pliska, Preslav, Skopje in Ohrid.

11

Bolgari so večkrat pomagali Bizantincem v vojnah proti Arabcem , ki so pritiskali na Evropo preko Male Azije. Seveda pa so Bizantinci s svojo kulturo zelo vplivali na Bolgare. Leta 864 se je začelo pokristjanjevanje Bolgarije (vladar kan Boris I. se je dal pokristjaniti leta 865 in privzel ime svojega botra – bizantinskega vladarja tistega časa Mihaela ) in širitev cirilice kot pisave. Leta 893 postane stara bolgarščina nacionalni jezik. Najbolj znan vladar je bil Simeon I ., ki dobi naziv CAR . Leta 1018 pa država izgine s političnega zemljevida (v bitki na Belasici leta 1014 Bizantinci porazijo Bolgare). DRUGO BOLGARSKO CESARSTVO (1185 – 1396) Dinastija Asen potegne Bolgarijo do drugega viška. Osnuje se 2. bolgarsko kraljestvo, najbolj pomembna predstavnika sta bila Ivan I. in Peter IV. Za prestolnico postavita Tarnovo . Kaloyan – tretji asenski car je državo razširil do Beograda in Ohrida. Svoj višek pa je 2. Bolgarsko cesarstvo doseglo pod vodstvom carja Ivana II. Tarnovo je postalo tako imenovali TRETJI RIM . Kronal ga je sam papež. Dinastija Asen je padla leta 1257. Takrat so veliko Bolgarsko državo intenzivno napadali Bizantinci, Madžari in Mongoli, ki so vdirali v Evropo. Cesarstvo je razpadlo v več manjših kneževin. Tarnovo je padlo v turške roke po trimesečnem obleganju leta 1393 . Naslednja štiri stoletja je bila Bolgarija v Otomanskem cesarstvu . OTOMANSKA VLADAVINA (14. – 19. ST.) Kristjani so bili tretirani kot manjvredni ljudje in so morali plačevati Turkom dodatne visoke davke . Zato je del Bolgarov sprejelo muslimansko vero. Bolgari so večkrat poskusili z upori, vendar so bili vsi po vrsti neuspešni. Narodno gibanje pa se je izjemno razmahnilo v 19. stoletju. Pomlad narodov v Avstrijskem cesarstvu je vplivala tudi na druge zatirane narode. Leta 1876 je prišlo do APRILSKE VSTAJE proti Turkom. 30.000 Bolgarov so Turki kruto pobili in bili deležni graje velesil. Te so izsilile KONFERENCO V ISTANBULU , vendar pa Turki še niso pristali na pogajanja o samostojnosti Bolgarov.

12

TRETJA BOLGARSKA DRŽAVA Mirovna pogodba v San Stefanu 3.3.1878 je uredila odnose med Turčijo in Rusijo. Takrat je nastala tudi Bolgarska kneževina na ozemlju 2. bolgarskega cesarstva. Velesile so se takoj ustrašile, da bi velika nova država na Balkanu ogrozila njihove interese. Z BERLINSKIM SPORAZUMOM 13.7.1878 so Bolgarijo močno zmanjšali. Veliko Bolgarov je ostalo izven meja države, kar je vplivalo na pospešeno oboroževanje. Bolgarija je dobila vojno s Srbijo leta 1885 in si priključila vzhodno Rumelijo. 5.10.1908 je Bolgarija razglasila neodvisnost. V naslednjih letih je dobila nadimek »Balkanska Prusija«. Znana je bila namreč po močni disciplinirani vojski. OBDOBJE 1912 – 1918 Bolgarija se je udeležila 3 vojn – 1. in 2. balkanske in 1. svetovne vojne . Bolgarija je ustvarila ogromno armado z 1,2 milijona vojaki, bila je del Centralnih sil , torej na strani Nemčije in Avstro-Ogrske. Vojno je izgubila. MED OBEMA VOJNAMA Od leta 1918 do 1943 je vladal v Bolgariji diktatorski car Boris II. Dežela je bila po 1. sv. vojni zelo porušena, vanjo pa je vstopilo več kot 250.000 bolgarskih beguncev . To je bila huda obremenitev za že tako ali tako zaradi vojne osiromašeno državo. Ampak ostra oblast carja Borisa II. je prav kmalu obnovila vojaško moč Bolgarije. V 2.svetovno vojno je vstopila kot sila osi . Poleti 1943 je car Boris II. nenadoma umrl. Kljub članstvu v osi so Bolgari zavrnili sodelovanje v operaciji Barbarossa in s tem zaščitili svoje Žide, ki bi jih odpeljali v uničevalna taborišča. Po smrti Borisa II. se v deželi krepi Komunistična partija in dežela se počasi obrača na stran komunizma. Vzornik postaja Rusija.

13

PO 2. SVETOVNI VOJNI Leta 1946 je bil uveden enopartijski sistem in dovoljena le Komunistična partija . Vodstvo je prevzel predsednik Georgi Dimitrov (do 1949). Bolgarija je postala del Varšavskega pakta . Od leta 1954 do 1989 je deželo vodil Todor Živkov . Njegova hči Ljudmila je naredila velik korak v promociji zgodovine, kulturne dediščine in umetnosti Bolgarije. Leta 1984 so Bolgari ukazali Turški narodnostni manjšini, da se asimilira, da ljudje prevzamejo slovanska imena, začeli pa so tudi zapirati mošeje. Vse to je povzročilo emigracijo okoli 300.000 Turkov iz Bolgarije v Turčijo. Todor Živkov je odstopil 10.11.1989 , takrat je bilo tudi konec prevlade komunistične partije Bolgarije. SODOBEN ČAS Bolgarija se je počasi spreminjala v parlamentarno republiko. Prve svobodne parlamentarne volitve so bile junija 1990. Zmagala je Bolgarska socialistična partija (BSP) . Bolgarija se zadnjih 20 let bori za ekonomsko rast, skuša ujeti evropske standarde, leta 2004 se je vključila v NATO , leta 2007 v Evropsko unijo. Še vedno ni v območju EVRA in ohranja valuto lev . Bolgarija je dežela v Evropski uniji, ki ima enega najnižjih standardov ŽIVLJENJA. Bori se s hudo onesnaženostjo okolja, tako mestnega kot podeželskega, po drugi strani pa ponuja izjemne naravne lepote in atraktivno zgodovino. Bolgarija se zadnja desetletja zelo odpira Evropi in svetu. Pestra kulinarika, stari narodni običaji, dobro ohranjena srednjeveška mesta, lepe obale Črnega morja, tradicija in neokrnjena gorska narava so aduti, s katerimi ta mlada dežela privablja vse bolj številne turiste.

14

PRVA SLOVANSKA PISAVA SE JE OBLIKOVALA V BOLGARIJI V letih 860 - 863 je bizantinski cesar ukazal dvema menihoma grškega porekla – Cirilu in Metodu , naj oblikujeta prvo slovansko abecedo. Tako je nastala glagolica . Želel je namreč pokristjaniti Veliko Moravsko. Poskus je spodletel in učenci Cirila in Metoda so bili leta 886 pregnani. Kliment Ohridski in Neum Preslavski sta se vrnila v Bolgarijo. Tu ju je toplo sprejel, kot govorijo viri, knez Boris I.. Ukazal je, da ustanovijo dve teološki fakulteti, na katerih bi se v domačem jeziku šolali bodoči bolgarski duhovniki. Klimenta je poslal v Ohrid, kjer je od leta 886 do 893 poučeval 3.500 učencev, Neum pa je v Pliski (Bolgarija) ustanovil literarno šolo in jo kasneje preselil v novo bolgarsko prestolnico Preslav . Leta 893 so na Preslavskem koncilu Bolgari privzeli glagolico in staro cerkveno slovanščino (staro bolgarščino) za svoj uradni jezik. Grške duhovnike pa so tistega leta izgnali. Kmalu so oblikovali in začeli uporabljati pisavo cirilico .

15

NAOKROG PO BOLGARIJI SOFIJA Je glavno mesto Bolgarije z zelo zapleteno zgodovino.

Po velikosti je 15. mesto v Evropski uniji in ima okoli 1,3 milijona prebivalcev. Leži ob vznožju gore Vitoša, v zahodnem delu države, le 50 km od meje s Srbijo. Pa začnimo kar z imenom. Sofija ni od nekdaj Sofija! Prvo znano ime je bilo Serdica , po starem plemenu Serdi. Rimski cesarji so ime zadržali kot Ulpia Serdica . Rimski cesar Konstantin je bil nad Sofio navdušen in jo večkrat omenjal kot » Moj Rim «. Ime Sofia pa prihaja zaradi lepe cerkve svete Sofie, ki stoji v mestu. Sofia leži na potresno zelo živahnem območju, zato so bili v zgodovini znani katastrofalni potresi, v mestu in okolici pa so do zdaj odkrili že 48 termalnih in mineralnih izvirov vode . Mesto ima vlažno kontinentalno podnebje z vročimi poletji (tudi 35 stopinj C) in dokaj hladnimi zimami (10 do 15 stopinj pod ničlo). Skozi mesto ne teče nobena večja reka in mesto ni znano po mostovih kot mnoge druge prestolnice. Ima pa veliko težavo – to je onesnažen zrak. Zaradi posebne lege v kotlini ob vznožju gore Vitoše, se v Sofiji nabira in ustavlja zelo onesnažen zrak. Na podlagi meritev emisij različnih plinov v zraku zaseda Sofija nezavidljivo zadnje mesto v Evropi.

16

Glavne znamenitosti: • Cerkev svete Sofie •

Katedrala svetega Aleksandra Nevskega

• • •

Narodna opera in balet Narodno gledališče

Narodna galerija za tujo umetnost

• Zgodovinski, naravoslovni, arheološki muzej • Številni mestni parki • Rotunda svetega Jurija • Velike stavbe iz časa stalinistične arhitekture • Centralna pokrita tržnica • »Vitoška« - priljubljena nakupovalna ulica v sredini Sofije • Univerza z več kot 110.000 študenti • In številne druge stavbe Zanimivosti: • Okoli Sofije so prizorišča snemanja številnih znanih filmov (Spartak, Konan, Črna Dalija…) VELIKO TARNOVO Mesto leži v severni Bolgariji ob reki Yantra, ki teče proti severu v reko Donavo. Znano je kot »cesarsko mesto«, saj je bilo prestolnica 2. bolgarske države. Mesto je nameščeno na treh gričih – Tsarevets (cesarska palača in katedrala), Stara Gora in Trapezitsa (številne pravoslavne cerkvice), med njimi pa se suče reka Yantra. Veliko Tarnovo je bilo zelo znano v srednjem veku, daleč po Evropi je bila znana Tarnavska umetniška šola . Odprto je bilo za različne narode in ni čudno, da so tu živeli poleg Bolgarov tudi Židje, Armenci in številni katoliški priseljenci. Mestu je dala velik pečat otomanska stoletna oblast in danes je sprehod po mestnih ulicah pravi skok v preteklost. Veliko Tarnovo pomeni Veliki prestol . Mesto ima pravo celinsko podnebje z zelo hladnimi zimami in vročimi poletji. Okolica je zelo rodovitna, mesto ima pomemben prometni položaj na stiku med obdonavskim nižavjem in Balkanom. Danes je to univerzitetno mesto, pomembno lokalno središče in eno redkih mest z naraščajočim številom prebivalstva.

17

STARA PLANINA – BALKAN Na naši poti se bomo peljali čez to mlado nagubano gorovje, ki je dalo ime Balkanskemu polotoku. Razteza se v smeri vzhod – zahod in je dolgo okoli 600 km. Je dokaj ozko, saj v najširšem predelu meri le 45 km. Najvišji vrh je Botev (2376 m) . Predstavlja pomembno razvodje. Reke, ki tečejo proti severu, tečejo v Donavo, ta pa v Črno morje, reke, ki tečejo proti jugu, pa tečejo v Egejsko morje. Ime Balkan izhaja iz perzijske besede » balkaneh « ali »balakhana«, kar pomeni – visoko , zgoraj ali ponosna hiša. V bolgarščini pomeni »balkan« gora. Osrednji del Balkana je zaščiten kot Narodni park Balkan in uvrščen na UNESCO-v seznam naravne dediščine. Izjemno pomembni in zanimivi so obširni bukovi gozdovi. PRELAZ SHIPKA Atraktivna gorska cesta vodi čez 1190 m visok prelaz. Povezuje mesti Gabrovo in Kazanlak. Tu se je odvijala slavna bitka med Bolgari - Rusi in Turki leta 1877 in 1878 . Bolgarsko - ruska vojska je porazila Turke in Bolgarija je razglasila neodvisnost. Leta 1934 so postavili 31 metrov visok spomenik v čast bolgarsko-ruski vojski. Na njem ponosno vihra bolgarska zastava .

18

BANSKO To je gorsko mestece in zelo priljubljeno smučišče na pogorju Pirin , 160 km od glavnega mesta Sofija v jugozahodnem delu Bolgarije. Turistično naselje se nahaja na višini 927 m, smučišča pa se seveda nahajajo tudi višje (do 2600 m). V bližini je najvišji vrh alpidskega pogorja Pirin - 2915 m visok Vihren . Bansko ima za bolgarske razmere izredno dobro razvito infrastrukturo – urejene in vedno prevozne ceste, 35 vlečnic in sedežnic (gondolska žičnica je v gradnji), 70 km odlično pripravljenih smučarskih prog, številne hotele vseh kategorij (celo Kempinski!), gorske koče, pestro dodatno ponudbo, čez sto tradicionalnih restavracij (imenovanih »mehana«) in mnogo privlačnih smučarskih barov. Smučarska sezona je dolga, traja od 15. decembra do 15. maja. Na Banskem pade namreč vsako leto več metrov snega. Zadnja leta so na Banskem tudi tekme evropskega in svetovnega pokala v alpskih disciplinah . Nekaj zanimivosti: • ena od težjih smučarskih prog se imenuje po slovitem italijanskem smučarju Albertu Tombi – »La Bomba« • smučišče rad obišče tudi naš nekdanji smučarski as Jure Košir • stari del gorskega mesteca Bansko je zaščiten pod UNESCO-vim varstvom

19

DOLINA VRTNIC Med Kazanlakom in Klisuro se nahaja okoli 130 km dolga dolina, kjer maja cveti na tisoče in tisoče grmov vrtnic . Zato je dobila dolina nadimek »Dolina vrtnic«. Vrtnice so iz rodu DAMAŠČANK ( rosa damascena – izvor je nesrečna Sirija). Bolgari iz cvetov stiskajo dišeče olje in destilirajo rožne esence. Oboje je podlaga za številne parfume, kreme, gele, ki jih izdelujejo evropski kozmetični giganti. Največji center industrije rožnega olja je mesto Kazanlak . Tu je obiskovalcem na voljo muzej zgodovine pridobivanja dragocenega rožnega olja. Ne boste verjeli, ampak za en liter rožnega olja potrebujemo približno 3500 kg cvetov ! Zato ni čudno, da rožnemu olju rečejo tudi »rožno zlato« ali » tekoče zlato «. Grmički vrtnic damaščank so visoki do 2 metrov. Vrtnice cvetijo od sredine maja do sredine junija. V začetku junija v Kazanlaku vsako leto organizirajo Festival vrtnic , ki ima več kot 100 letno tradicijo. V okolici mesta se nahajajo številne Tračanske grobnice , ki jih je zaščitil UNESCO. Grobnice so zelo velike in impresivne. Nekaj jih je že na voljo za ogled, vsaj 80 pa je še neizkopanih in čakajo na natančne roke arheologov. • Zanimivost: vedno nove tračanske gomilaste grobnice odkrivajo z natančnimi aerofotogrametričnimi snemanji • Zanimivost: »la Valle des roses« - »Dolina vrtnic« se nahaja tudi v južnem Maroku.

20

RILA – NARODNI PARK IN SAMOSTAN RILA je ime za bolgarsko gorovje in svetovno znani pravoslavni samostan. GOROVJE Rila je gorovje, ki se nahaja v jugozahodnem delu Bolgarije. Najvišji vrh Musala (2925 m) je hkrati tudi najvišji vrh Balkana. Gorovje je zgrajeno iz starih vulkanskih in metamorfnih kamenin (granit, gnajs, kremen, marmor). Ena tretjina gorovja je zaščitena v obliki Narodnega parka Rila . Ob vznožju so znani številni vroči izviri, ki so podlaga za toplice. Tu so številna ledeniška jezera, številne reke izvirajo v Rili, recimo Maritza, Iskar in Mesta. Ime Rila izhaja že iz časa Tračanov, pomeni pa Vodnato gorovje (zaradi debele snežne odeje pozimi, številnih jezer in rek). SAMOSTAN: Samostan Svetega Ivana v Rili ali Rilski samostan je eden od najpomembnejših samostanov v vzhodni ortodoksni cerkvi, v Bolgariji pa je največji in najpomembnejši. Nahaja se v jugozahodnem delu pogorja Rila, 117 km južno od prestolnice Sofije. Samostan stoji v dolini reke Rilske na višini 1147 m znotraj Narodnega parka Rila. Samostan je bil ustanovljen v 10. stoletju (927. leta), imenovali pa so ga po ustanovitelju – svetem Ivanu iz Rile (876 – 946). Ivan je bil puščavnik in je živel v skalni duplini v bližini današnjega samostana. V tistem času je Bolgariji vladal car Peter I. Samostan so zgradili Ivanovi učenci . Vsi kasnejši carji so samostan podpirali, kljub turški oblasti v srednjem veku je ostal središče narodnega gibanja. Preživel je vso zapleteno bolgarsko zgodovino in leta 1976 postal spomenik državnega pomena, leta 1983 pa ga je zaščitil tudi UNESCO . V sodobnem času samostan Rilo obišče vsako leto med 800.000 in 900.000 domačih in tujih turistov. 25.5.2002 je samostan Rilo obiskal tudi priljubljeni papež Janez Pavel II.

21

VARNA Varna je največje črnomorsko letovišče v Bolgariji. Ima okoli 335.000 prebivalcev. Je najpomembnejše izhodišče za turiste iz vse Evrope, ki radi prihajajo na obale toplega Črnega morja. Hkrati je tudi upravno, univerzitetno in poslovno središče, obenem pa še veliko pristanišče in vojaška luka. Varna ima tudi izjemno zgodovinsko vlogo. Tu se je med leti 4600 in 4200 pred našim štetjem razvila kamenodobna kultura VARNA , ki je ena najbogatejših v tem delu Evrope. Po zgodovinski klasifikaciji jo uvrščamo v mlajšo kameno dobo, prebivalci pa so že znali taliti zlato rudo in oblikovati prelepe izdelke. Kasneje so to umetnost povzeli Tračani, prvi znani prebivalci tega dela Bolgarije. ČRNO MORJE Črno morje je zaliv Sredozemskega morja v obliki velike ledvice. Z njim ga povezujeta dve ožini – Bospor in Dardanele. Temperatura morja se poleti povzpne na 24 in več stopinj C, pozimi pa se ohladi na povprečnih 12 stopinj, na severnem delu je morje hladnejše, ob turški obali pa toplejše. Morski tok prihaja iz Sredozemskega morja in zaokroži po obalah Črnega morja v smeri mimo turške obale in naprej proti Gruziji. Mnogi ljudje imajo zaradi imena napačno mnenje o barvi morja. Na lepih peščenih obalah okoli Varne (Zlati pjasci, Sončna obala…) v Bolgariji se naš stereotip o nečem motnem in temnem seveda hitro razbije. Slanost morja znaša 34 promilov (Mediteransko morje ima 38,5 promilov). Države Črnega morja so: Rusija, Ukrajina, Romunija, Bolgarija, Turčija in Gruzija. Maksimalna dolžina morja je 1175 km in globina 2212 m. Črno morje je povezano tudi z Azovskim morjem.

22

PLOVDIV Plovdiv je po velikosti drugo največje mesto v Bolgariji (340.000 prebivalcev), leži v osrednje južnem delu države, ob severnem vznožju gorovja Rodopi. Mesto je znano kot prestolnica slovitega Filipa II. Makedonskega . Mesto je izjemno zanimivo, s čudovitim starim središčem in številnimi znamenitostmi, hkrati pa je znano kot najbolj moderno mesto v Bolgariji. Ima lepo staro mestno jedro, ki ga obiskujejo številni turisti. Arheologi so odkrili in dokazali naselitev na tem mestu že v 6. tisočletju pred našim štetjem. Zato je Plovdiv eno od redkih mest na svetu z več kot 7000 letno tradicijo . V 12. stoletju pred našim štetjem so ga naselili Tračani in asimilirali domačine. V času antične Grčije se je mesto imenovalo Phillippoupolis (verjetno po Filipu II. Makedonskem). Današnje ime Plovdiv je mesto dobilo iz Tračanskega imena Pulpudeva . Otomani so v svojem obdobju mesto imenovali » Filibe «. Plovdiv je pomembno zgodovinsko, upravno, šolsko, industrijsko in turistično središče. Ima subtropsko podnebje z vročimi poletji in vlažne dokaj hladne zime. Za Plovdiv je značilen pravi konglomerat narodov in ver , tu živijo Bolgari, Armenci, Turki, Židje, Grki in drugi. V mestu je veliko zanimivosti iz različnih zgodovinskih obdobij, med njimi lahko izpostavimo: • grško gledališče in stadion, • rimski odeon, slavolok zmage in dobro ohranjen akvadukt, • Pravoslavno cerkev svetega Konstantina, • Veliko osmansko mošejo, • regionalni etnografski muzej, • sodoben naravoslovni muzej, • letalski muzej, • številne zgradbe, trge, ulice in druge zanimivosti. Plovdiv je nominiran za EVROPSKO PRESTOLNICO KULTURE LETA 2019 . In to ni prav nič čudno. Mladi ga obožujejo, radi študirajo tu in se družijo, saj je v mestu čutiti evropski pridih.

23

HRANA IN PIJAČA - BOLGARSKE SPECIALITETE BOLGARSKI ŽAR KRUHKI Simpatična in v bistvu preprosta jed. Pripravimo domačo maso za čevapčiče ali pa kupljeno obogatimo z dvema jajcema, nasekljanim peteršiljem ali drobnjakom, polovico nasekljane čebule, strtim česnom in začimbami. Mesno maso mehko umesimo in na debelo namažemo na kruhke. Lahko na eno stran, lahko pa tudi na obe strani. Na žaru lepo popečemo. Jed je hitro pripravljena, učinkovita in všečna. Zraven ponudimo solato iz paradižnika, paprike, kumare in feta sira (grško solato si lastijo pravzaprav vse južno balkanske države in jo imenujejo po svoje). TARATOR – BOLGARSKI JOGURT Kislo mleko zmešamo z vodo. Dodamo nastrgane kumare in česen. V to mešanico vkuhamo olje. Ohladimo, posipamo z orehi in koprovimi lističi. JOGURT, SKUTA, KISLO MLEKO, SIRI So tradicionalni živinorejski pridelki. Bolgarija ima veliko pašnikov in travnikov. Živinoreja v okviru kmetijstva pomeni pomembno panogo in posledično dohodek. Bolgari so veliki potrošniki vseh mlečnih izdelkov, posebno znan pa je okusen polnovredni BOLGARSKI JOGURT.

24

SLOVARČEK

OSNOVNE BESEDE IN FRAZE

Dober dan - Dobur den Dobro jutro - Dobro utro Lahko noč - Svetne nošta

Tukaj je… - Tuk ima…

Koliko stane… - Kolko e…

Eno kavo, prosim. - Edno cafe, molya.

Nasvidenje - Sbogom

Dve coca coli, prosim - Dve coca coli, molya.

Hvala- Blagodarya

Imate pizzo? - Imate pitsa?

Prosim - Molya

Kje se pride do hotela …? - Koqato stava vupros za khotela …?

Kako ste? - Kako ste?

Na levo - nalyavo

Dobro / slabo - Dobro / Slabo

Na desno - prav

Kje je… - Kudeto e…

Naravnost - napravo

ŠTEVILKE

1 – edin 2 – dve

11 – edinadeset 12 – dvanadeset 13 – trinadeset

100 – stotitsi 200 – dvesta

3 – tri

4 – chetiri

1000 – khilyada 1.000.000 – milion

5 – pet

20 – dvadeset

6 – shest 7 – sedem 8 – osem 9 – devet 10 – deset

21 – dvadeset i edin 22 – dvadeset i dva

30 – trideset

40 – chetirideset

25

26

ROMUNIJA SPLOŠNO O DEŽELI - DEŽELA GROFA DRAKULE, DIVJIH KONJ IN SLASTNIH SADEŽEV Romunija leži na vzhodu Balkanskega polotoka in je mešanica gozdnatih Karpatov , spodnjega Podonavja , rodovitnega panonskega obrobja in očarljive obale Črnega morja . Dokaj velika država (238.391 km2) se ponaša s presenetljivo zgodovino. GLAVNI PODATKI • Velikost: 238.391 km2 (od tega vodne površine: 8.500 km2) • Število prebivalcev: 21,6 milijona (julij 2015), 19,9 milijona (2014), 20,12 milijona (2011) • Jeziki: romunski, manjšinski jeziki: hrvaški, češki, srbski, romski, madžarski, makedonski, ruski, poljski… • Državna ureditev: zvezna republika • Predsednik: Klaus Iohannis • Mejne države: Bolgarija (605 km), Madžarska (424 km), Moldavija (683 km), Srbija (531 km), Ukrajina (601 km) • Črnomorska obala: 225 km • Povprečna nadmorska višina: 414 m • Najvišja točka: 2544 m – Moldoveanu • Najnižja točka: morska gladina Črnega morja • Glavno mesto: Bukarešta • Dan neodvisnosti: 24.1.1859 – združitev kneževin Vlaška in Moldavija • Neodvisnost od Otomanskega cesarstva: 9.5.1877, 13.7.1878 – uradno priznana neodvisnost z Berlinskim mirom • Himna: Desteaptate Romane • Grb: zlati orel • Zastava: modro – rumeno – rdeča trobojnica (črte so navpične) • Denarna enota: romunski lev • Časovni pas: +1 ura glede na Slovenijo • ISO 3166 koda: RO • Klicna koda: 0040

27

O ROMUNIJI – ALI STE VEDELI … • da Drakula izvira iz Romunije? Ste že slišali za legendo o strašnem grofu Drakuli ? Resnična zgodba iz 15. stoletja o romunskem knezu Vladu Draculi se prepleta z legendami in izmišljenimi zgodbicami, vsekakor pa ostaja termin Drakula (v romunščini pomeni Dracul ZMAJ ali HUDIČ) simbol strašnega vampirja … • da je romunska telovadka Nadia Comaneci pri 14 letih osvojila čisto desetko na olimpijskih igrah? Je najbolj znana romunska športnica vseh časov, danes pa živi v ZDA. • da v Romuniji živi največ rjavih medvedov v Evropi, pa tudi največ volkov in drugih divjih živali? • da so Karpati pravi naravni rezervat? Sprehodi po Karpatih nudijo užitke predvsem ljubiteljem narave, ki iščejo nedotaknjene kotičke sveta, tu se razvija planinstvo, turno smučanje in alpski smučarski centri. • da je zaščitena delta reke Donave kraj, kjer živi in gnezdi izjemno veliko število različnih vrst ptic? Delta pa ponuja tudi neskončno možnosti za sprehode in plovbo z ladjico. • da je v Palači ljudstva v Bukarešti , ki priča o nekdanji veličini komunističnega režima pod vodstvom predsednika Nikolaja Ceausescuja, ves kristal iz Slovenije? • da so izredno turistično razvita letovišča ob Črnem morju – Peščene plaže, dobra hrana, ugodne cene, dobri hoteli, ki jih niti ne pričakujemo? • da se pri mestecu Buzau nahaja prava Vulkanska pokrajina – kot bi prišli na Luno? • da se tu nahaja 130 km dolga soteska Djerdap , kjer je reka Donava prebila Nizke Karpate in si našla pot proti Črnemu morju? Na najožjem delu je soteska široka le 150 m, kar je za mogočno reko zelo malo. In kaj pomeni Djerdap? ŽELEZNA VRATA ! • da prava romunska hrana temelji na svinjini (npr. svinjska obara z mnogo česna in čebule ter močnimi začimbami)?

28

PREBIVALCI 21.666.350 milijonov, julij 2015 Narodnostna sestava: • Romuni 83,4% (leta 2011) • Madžari 6,1% • Romi 3,1% • Ukrajinci 0,3% • Nemci 0,2% • Ostali Jeziki : • Romunščina – 85,4% • Madžarščina – 6,3% • Romščina – 1,3%

Romunščina izhaja neposredno iz latinščine. V času Rimskega imperija je bila na ozemlju današnje Romunije provinca Dacia, na jugu pa se je raztezala skupaj z današnjo Bolgarijo provinca Trakija. Romunščino, ki spominja deloma na francoščino, deloma na italijanščino, govori okoli 86% prebivalcev. Religija: • Vzhodna ortodoksna cerkev – 81,9% • Protestanti – 6,4% • Rimo-katoliška cerkev – 4,3% • Muslimanska vera – 0,9%

NARAVNI PRIPRASTEK -0,3% (negativen kot pri Bolgariji, s tem se dežela uvršča na rep svetovne lestvice)

Rodnost leta 2015 – 9,4/1000 prebivalcev Smrtnost leta 2015 – 11,9/1000 prebivalcev Povprečno trajanje življenja: 74,9 let Ženske: 78,8 let Moški: 71,4 let Število otrok na žensko v rodni dobi: 1,33 (izjemno nizko, na koncu svetovne lestvice) Mestno prebivalstvo: 54,6% Pismenost: 98,8% Število prebivalcev z virusom HIV: 16.500 (2015) Otroško delo: okoli 27.000 otrok med 5 in 15 letom!

30

GOSPODARSTVO ROMUNIJE 1. januarja 2007 se je Romunija pridružila Evropski skupnosti . Leta 1989 je padel komunistični režim in država se je postopoma spreminjala po vzoru razvitih zahodno evropskih držav. Velika prednost in adut Romunije so številna naravna bogastva (v gorski Transilvaniji) – nafta, zemeljski plin, železova ruda, baker, oplemenitelji jekla, svinec in cink, boksit in velike zaloge kvalitetnega lesa. To je osnova predelovalne, kemične in strojne industrije. Gospodarska rast v zadnjih letih je 3,4%. Narodni dohodek na prebivalca (GDP v ameriških dolarjih): 11,8% - KMETIJSTVO 36,1% - INDUSTRIJA 52,1% - STORITVE (obrt, trgovina, pošta, banke, turizem, različne usluge, prevozi…) NAJPOMEMBNEJŠI KMETIJSKI PRIDELKI Pšenica, koruza, sladkorna pesa, stročnice, sončnice, krompir, grozdje, ovčetina, jajca… INDUSTRIJSKI IZDELKI Črna in barvna metalurgija, tkanine, oblačila in obutev (za tuje znamke), avtomobilski deli, avtomobilska industrija (Dacia), rafinerije nafte, kemična industrija (plastika), različni materiali, ki jih prodajajo po Evropi… DRŽAVE IZVOZA: Nemčija (19,6%), Francija, Velika Britanija, Turčija, Italija… NEZAPOSLENOST: 6,3% (2015) Prebivalci pod evropskim pragom revščine: 22,6% (2011) 20.600 (2015) 19.900 (2014) 19.400 (2013) SESTAVA GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI:

31

GEOGRAFIJA - NARAVNE GEOGRAFSKE ENOTE VZHODNI IN JUŽNI KARPATI

Karpati so mlado nagubano gorovje v srednji in vzhodni Evropi. Vlečejo se v obliki polkroga od Češke, Slovaške, Poljske in Ukrajine, do Romunije in Srbije. Gorovje je dolgo dobrih 1500 km, več kot polovica tega gorovja se nahaja v Romuniji. Najvišji del Karpatov so Tatre , ki se dvignejo na meji med Slovaško in Poljsko do višine dobrih 2600 km Gerlachovsky štit (2654 m) . Romunski Karpati so na zemljevidih označeni kot Vzhodni Karpati. 14 gorskih hrbtov presega višino 2000 metrov, najvišji vrh v Romuniji pa je Moldoveanu peak (2544 m) . Podobno kot v Alpah so tudi v Karpatih izraziti višinski rastlinski pasovi. Mešani gozd v nižinah počasi prehaja v iglasti gozd, gozdna meja je na višini med 1600 in 1800 m. Nad njo pa se nahajajo širni travniki in pašniki. Gorska živinoreja je pomembna gospodarska panoga v Romuniji, govedoreja, ovčereja in kozjereja so najpomembnejše. Divje gorovje je še vedno zavetje največjih evropskih divjih zveri – rjavi medved, volk, ris, divja mačka in zober. Te živali so v mnogih državah že davno iztrebljene, v Romuniji pa še vedno živijo.

32

TRANSILVANIJA Je zelo nenavadna in skrivnostna dežela. Ima tudi druga imena: • Romunsko – Transilvania • Madžarsko – Erdely ( Erdo-elve – za gozdom) • Romsko – Ardyalo • Nemško – Siebenburgen (sedem gradov) • Slovensko – Sedmograška (sedem gradov) ali Erdeljsko Ime Transilvania se je prvič pojavilo leta 1075 kot Ultra Silvam – to pomeni »Za gozdom« ali » Preko gozda « (sylva – gozd). Kasneje se je ime spremenilo v Transilvanija. V antiki se je tu nahajala kraljevina Dacia (82 p.n.š. – 106 n.š.). Leta 106 so jo Rimljani vključili v svoj imperij. Ustanovili so provinco Dacio . Izkoriščali so bogate naravne vire in proizvajali ogromno hrane za rimsko vojsko. Leta 271 so se umaknili. Kasneje so nekaj stoletij tu vladali Bolgari , za njimi Madžari , Turki… Narodi so se mešali in še danes je zelo težko natančno določiti prave korenine Romunov, Vlahov. V srednjem veku je bila samostojna vojvodina . Glavno mesto Transilvanije je bilo v srednjem veku Alba Julia, kasneje Sibiu in Cluj – Napoca . Leta 1571 je Transilvanija postala samostojna kneževina . Zgodovina Transilvaniji ni prizanašala, v 19. stoletju pa se je združila z Vlaško in Moldavijo (glej zgodovino Romunije). Transilvanija je geografsko gledano sistem planot visokih med 300 in 500 m. Transilvanijo na vzhodu, severu in jugu oklepa polkrožen lok Karpatov. Izpod Karpatov izvirajo številne reke – Mures, Somes, Cris in Olt. Danes Transilvanija obsega okoli 100.000 km 2 ozemlja. Največja mesta so – Cluj-Napoca (324.000 preb.), Brisov in Sibiu , Temisouara . Ozemlje je narodnostno zelo mešano. Večinski je sicer romunski narod (73,5%), tu pa živijo še Madžari (22,1%), Romi, Nemci, Srbi, Bolgari… Leta 2011 je živelo v Transilvaniji okoli 7,3 milijona prebivalcev. Transilvanija je izredno bogata pokrajina. Dobra prst in celinsko podnebje omogočata uspešno kmetijstvo (žitarice, zelenjava, krompir, sadje, vinska trta, tobak, sladkorna pesa…) Dežela je bogata z rudnimi bogastvi – baker, železo, zlato, boksit, magnezij, lignit in rjavi premog, zemeljski plin in nafta. Romunija je zaradi Transilvanije ena najbogatejših pokrajin v Evropi.

33

MOLDAVIJA Moldavija je pokrajina med Karpati in Črnim morjem. Večji del je samostojna država , ki se je avgusta 1991 odcepila od Rusije. Manjši del pa je ostal v okviru Romunije. Meja med državo Moldavijo in romunsko Moldavijo poteka po reki Prut in spodnjem toku reke Donave. Moldavija je izrazito kmetijska pokrajina. Ima celinsko podnebje, pokrajina rodovitno prst in posledično uspešno poljedelstvo (žitarice, oljne rastline, zelenjava, sladkorna pesa…) in živinorejo (govedoreja, perutninarstvo, prašičjereja). Ima tudi nekaj nafte in naravnih bogastev. Proti zahodu se pokrajina začne dvigati v gozdnate Karpate. NIŽINA OB DONAVI – VLAŠKA NIŽINA Vlaška nižina (romunsko Campia Romana) je zelo rodovitna pokrajina na jugu Romunije – med reko Donavo (ki je mejna reka z Bolgarijo), Karpati na severu in zahodu ter Dobrudžo na vzhodu. Z Donavsko ploščo v severni Bolgariji tvori skupen prostor, ki je znan po odličnem poljedelstvu. Kameninska podlaga Vlaške nižine je stara , nasutine s Karpatov pa so mlajše. S Karpatov tečejo v Vlaško nižino številne reke , ki so zelo primerne za umetno namakanje ob dolgih suhih poletjih. Vlaška nižina je gosto naseljena in je najbolj razvit del Romunije. Center Vlaške nižine je Bukarešta , ki je hkrati tudi glavno mesto Romunije.

34

DOBRUDŽA Je 23.000 km 2 velika obmorska pokrajina. Leži med spodnjim tokom reke Donave in Črnim morjem, večinoma v Romuniji, manjši del pa tudi v severni Bolgariji. Pokrajina je nizka, rahlo gričevnata, vmes pa so rodovitne poljedelske površine. Najvišji vrh je visok le 467 m. Zaradi tipičnega primorskega podnebja (podobno mediteranskemu) so temperature poleti visoke, padavin pa je premalo za uspešno kmetijstvo. Kmetje morajo svoje njive umetno namakati. Na gričevjih uspeva vinska trta, agrumi, oljke, na poljih pa različne poljščine – žitarice, zelenjava, oljne rastline… Do leta 1396 je bila pokrajina pod bolgarsko oblastjo, kasneje dolga stoletja v okviru Turškega imperija (do leta 1878), po balkanski vojnah pa so jo razdelili med Romunijo in Bolgarijo. DELTA REKE DONAVE Delta najpomembnejše evropske reke Donave se nahaja v vzhodni Evropi. Velika je 4.152 km 2 , 82% delte je v Romuniji (manjši del delte pa v Ukrajini). Poleg glavnega toka reke Donave sta tu še dva večja kraka – Chilia in Tulcea. Delta je največje močvirje v Evropi, prerašča ga obširno trstičje z izredno biotsko raznovrstnostjo (ribe, ptiči, dvoživke, plazilci, drobne živali…). Leta 1991 so območje delte reke Donave zaščitili pod budnim očesom organizacije UNESCO .

35

PODNEBJE Celinsko podnebje: je značilno za Transilvanijo in rob Panonske nižine, Moldavijo, Dobrudžo in Vlaško nižino. Značilne so zelo hladne zime in dolga, vroča ter sušnata poletja. Padavin je malo, pozimi tanka plast snega varuje ozimno žito. Čez nižine pihajo pozimi neprijetni hladni vetrovi. Gorsko podnebje: imajo Karpati. Podobno je podnebju v Alpah, značilne so dolge in hladne zime z velikimi količinami snega. Poletja so kratka in hladna. Mediteransko – obmorsko podnebje: velja za ozek pas ob Črnem morju – delta reke Donave in Dobrudža. Mile zime, vroča poletja in malo 60,7% ozemlja Romunije je primernega za kmetovanje (njivske površine, travniki, pašniki, vinogradi, sadovnjaki). Transilvanija, Panonska in Vlaška nižina ter Dobrudža imajo celinsko podnebje, dobro prst in posledično uspešno kmetijstvo. 28,7% dežele pokriva gozd . Ta se nahaja večinoma na Karpatih. Prevladuje mešani gozd, v višinah iglasti gozd, nad gozdno mejo pa se nahajajo višinski pašniki. V Karpatih vlada velika biološka raznovrstnost, Karpati pa so tudi zadnje zatočišče evropskih zveri (medvedi, risi, divje mačke, volkovi…). 10,6% je ostalih površin – močvirja, nekoristen svet, pozidane in vodne površine. padavin. RASTJE

36

KRATKA ZGODOVINA Najstarejši ostanki človeškega bivanja segajo 40.000 let nazaj. V »Jami s kostmi« (Pestera cu oase) so našli najstarejše ostanke Homo sapiensa v Evropi. Iz mlajše kamene dobe so znani prvi rudniki kamene soli na svetu – Poiana Slatinei . Okoli leta 6050 p.n.š. se je razvila zelo znana » Starčevska kultura «. Med Donavo in Dnjestrom so bili prvi znani prebivalci Tračani, Dacijci in Gete . Rimljani so področje današnje Romunije osvojili okoli leta 101 našega štetja, ustanovili so provinco » Dacio felix «. Rimljani so bili v Dacii 165 let. Večina prebivalcev se je latinizirala. Star rimski jezik je podlaga za kasnejši ROMUNSKI JEZIK . Dacia je bila močno romanizirana , provinca je bila bogata z rudami (zlato, srebro, železo, baker) in kmetijskimi pridelki. Okoli leta 271 so romunski vojaki pregnali Rimsko vojsko. V srednjem veku so obstajale na romunskem ozemlju 3 kneževine: Moldavija (Moldova), Vlaška (Terra Romanesca) in Transilvanija . Transilvanija je bila v 9. stoletju »Gesta Hungarorum«, kasneje pa je postala del Kraljevine Madžarske. Vse kneževine so imele v srednjem veku težave s Turki, po letu 1541 pa so vse tri kneževine padle pod oblast velikega Otomanskega cesarstva. Transilvanija se je znebila Turkov leta 1711 in postala del velikega Avstrijskega cesarstva, ostali dve pa v 19. stoletju. Vlaška je prvič postavila nacionalne zahteve leta 1821, v revolucionarnem letu 1848 pa sta se dvignili Vlaška in Moldavija. Uporabljali so zastavo z vodoravnimi črtami: modra, rumena in rdeča. Kasneje so zastavo spremenili in postavili črte navpično. 24.1.1859 so se tri kneževine Transilvanija, Moldavija in Vlaška prvič združile ( Alexandru Ioan Cuza – kronski princ). Leta 1866 so prebivalci izvedli državni udar, Alexandra izgnali in postavili na prestol Carola I. Romunskega . V letih 1877-1878 pa se je nova država dokončno otresla Otomanske nadoblasti . Takrat je bila velika rusko turška vojna in romunski vojaki so se borili na ruski strani. Zato je leta 1881 nastala Kraljevina Romunija .

37

1.12.1918 pa je nastala VELIKA ROMUNSKA UNIJA . Obsegala je okoli 300.000 km 2 . Dogodki med prvo svetovno vojno in po njej so bili zelo zapleteni. Med vojno so Centralne sile okupirale dve tretjini države. Med obema vojnama je Romunija zalagala Nemčijo z nafto in zemeljskim plinom . Bila je 2. v Evropi po proizvodnji teh dragocenih surovin. Hkrati pa je bila Romunija tudi pomemba proizvajalka hrane in je z njo zalagala mnoge evropske države. Državo pa je kljub temu pretresala visoka stopnja nezaposlenosti, stavke in gibanje proti kralju Carolu I. Vse bolj pa se je krepila fašistična stranka pod vodstvom Antonesca . V času 2. sv. vojne so izvedli holokavst po nemškem vzoru. Najmanj 11.000 Romov je bilo ubitih ter najmanj 280.000 Židov . Antonescu je bil po vojni obsojen kot vojni zločinec in usmrčen. 9. oktober pa je razglašen kot spominski dan vsem žrtvam holokavsta. Po 2. svetovni vojni je postala Romunija članica Vzhodnega Varšavskega pakta . Prvi komunistični voditelj Gheorghe Gheorghiudej je prevzel oblast leta 1947. Kralj Michael I. je abdiciral. Romunija je bila razglašena kot ljudska republika . Leta 1948 se je po ruskem vzoru v Romuniji začela obširna nacionalizacija in kolektivizacija obdelovalne zemlje in gozdov. Leta 1965 je prevzel oblast znani komunistični voditelj Nicolae Ceausescu . Zgradil si je pravi imperij, ki je padel decembra 1989. Njega in njegovo ženo so postavili pred vojno sodišče in usmrtili. Po uspešni revoluciji je postala Romunija demokratična večstrankarska republika z odprtim trgom. Leta 2003 se je pridružila organizaciji NATO, 2007 pa EU. Zadnja leta ima Romunija hitro gospodarsko rast (leta 2013 – 4,1%), najhitrejšo v tem delu Evrope, zato ima nadimek » Tiger Vzhodne Evrope «. Seveda pa se sooča s številnimi problemi – izseljevanje, nezaposlenost, problemi v gospodarstvu…

38

NAOKROG PO ROMUNIJI BUKAREŠTA

Je glavno mesto Romunije , hkrati pa tudi ekonomsko, šolsko, kulturno, industrijsko, prometno in še kakšno središče Romunije. Čeprav je najhitreje rastoče mesto in se tu najlažje najde služba, Romuni Bukarešte ne marajo. Moti jih neurejena arhitektura mesta (mešanica komunizma, baroka, klasicizma in moderne) in neosebni način življenja. Mesto leži na jugovzhodu države ob reki Damboviti . Bukarešta ni staro mesto. Nastalo je šele leta 1459 , kar je po evropskih kriterijih pravzaprav dokaj pozno. Leta 1862 je mesto postalo središče Romunije. Med obema vojnama je zaradi elegance elitnih četrti dobilo nadimek » Mali Pariz « ali »Vzhodni Pariz« ali » Micul Pariz «. Mesto ima 1,9 milijona prebivalcev (2012) in je šesto največje mesto v Evropski uniji. Mesto ima veliko znamenitosti, največjo pozornost pa vzbuja PALAČA PARLAMENTA (PALATUL PARLAMENTULUI) . Palača ima več svetovnih rekordov: • Največja javna administrativna zgradba na svetu – 360.000 m 2 • Najtežja stavba na svetu • Najdražja stavba kar se tiče dnevnega in letnega vzdrževanja • Stavba ima obsežno klet, kjer bi državni vrh in veliko uradnikov lahko v primeru napada živelo več mesecev Stavba je bila zgrajena v času komunistične diktature kot sedež politične in administrativne moči. Predsednik Nicolae Ceausescu jo je poimenoval HIŠA REPUBLICA (Casa Republicii). Še danes so nastanjeni v tej stavbi vsi najpomembnejši romunski državni organi – parlament, vlada, vrhovno sodišče, sedež republike in številni državni uradi. Poleg tega pa je tu tudi državna narodna galerija in Muzej totalitarnega režima, ki ga obiskujejo turisti.

39

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online