Oskarjevi Bolgarija in Romunija

MOLDAVIJA Moldavija je pokrajina med Karpati in Črnim morjem. Večji del je samostojna država , ki se je avgusta 1991 odcepila od Rusije. Manjši del pa je ostal v okviru Romunije. Meja med državo Moldavijo in romunsko Moldavijo poteka po reki Prut in spodnjem toku reke Donave. Moldavija je izrazito kmetijska pokrajina. Ima celinsko podnebje, pokrajina rodovitno prst in posledično uspešno poljedelstvo (žitarice, oljne rastline, zelenjava, sladkorna pesa…) in živinorejo (govedoreja, perutninarstvo, prašičjereja). Ima tudi nekaj nafte in naravnih bogastev. Proti zahodu se pokrajina začne dvigati v gozdnate Karpate. NIŽINA OB DONAVI – VLAŠKA NIŽINA Vlaška nižina (romunsko Campia Romana) je zelo rodovitna pokrajina na jugu Romunije – med reko Donavo (ki je mejna reka z Bolgarijo), Karpati na severu in zahodu ter Dobrudžo na vzhodu. Z Donavsko ploščo v severni Bolgariji tvori skupen prostor, ki je znan po odličnem poljedelstvu. Kameninska podlaga Vlaške nižine je stara , nasutine s Karpatov pa so mlajše. S Karpatov tečejo v Vlaško nižino številne reke , ki so zelo primerne za umetno namakanje ob dolgih suhih poletjih. Vlaška nižina je gosto naseljena in je najbolj razvit del Romunije. Center Vlaške nižine je Bukarešta , ki je hkrati tudi glavno mesto Romunije.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online