Oskarjevi Bolgarija in Romunija

DOBRUDŽA Je 23.000 km 2 velika obmorska pokrajina. Leži med spodnjim tokom reke Donave in Črnim morjem, večinoma v Romuniji, manjši del pa tudi v severni Bolgariji. Pokrajina je nizka, rahlo gričevnata, vmes pa so rodovitne poljedelske površine. Najvišji vrh je visok le 467 m. Zaradi tipičnega primorskega podnebja (podobno mediteranskemu) so temperature poleti visoke, padavin pa je premalo za uspešno kmetijstvo. Kmetje morajo svoje njive umetno namakati. Na gričevjih uspeva vinska trta, agrumi, oljke, na poljih pa različne poljščine – žitarice, zelenjava, oljne rastline… Do leta 1396 je bila pokrajina pod bolgarsko oblastjo, kasneje dolga stoletja v okviru Turškega imperija (do leta 1878), po balkanski vojnah pa so jo razdelili med Romunijo in Bolgarijo. DELTA REKE DONAVE Delta najpomembnejše evropske reke Donave se nahaja v vzhodni Evropi. Velika je 4.152 km 2 , 82% delte je v Romuniji (manjši del delte pa v Ukrajini). Poleg glavnega toka reke Donave sta tu še dva večja kraka – Chilia in Tulcea. Delta je največje močvirje v Evropi, prerašča ga obširno trstičje z izredno biotsko raznovrstnostjo (ribe, ptiči, dvoživke, plazilci, drobne živali…). Leta 1991 so območje delte reke Donave zaščitili pod budnim očesom organizacije UNESCO .

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online