Oskarjevi Bolgarija in Romunija

GEOGRAFIJA - NARAVNE GEOGRAFSKE ENOTE VZHODNI IN JUŽNI KARPATI

Karpati so mlado nagubano gorovje v srednji in vzhodni Evropi. Vlečejo se v obliki polkroga od Češke, Slovaške, Poljske in Ukrajine, do Romunije in Srbije. Gorovje je dolgo dobrih 1500 km, več kot polovica tega gorovja se nahaja v Romuniji. Najvišji del Karpatov so Tatre , ki se dvignejo na meji med Slovaško in Poljsko do višine dobrih 2600 km Gerlachovsky štit (2654 m) . Romunski Karpati so na zemljevidih označeni kot Vzhodni Karpati. 14 gorskih hrbtov presega višino 2000 metrov, najvišji vrh v Romuniji pa je Moldoveanu peak (2544 m) . Podobno kot v Alpah so tudi v Karpatih izraziti višinski rastlinski pasovi. Mešani gozd v nižinah počasi prehaja v iglasti gozd, gozdna meja je na višini med 1600 in 1800 m. Nad njo pa se nahajajo širni travniki in pašniki. Gorska živinoreja je pomembna gospodarska panoga v Romuniji, govedoreja, ovčereja in kozjereja so najpomembnejše. Divje gorovje je še vedno zavetje največjih evropskih divjih zveri – rjavi medved, volk, ris, divja mačka in zober. Te živali so v mnogih državah že davno iztrebljene, v Romuniji pa še vedno živijo.

32

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online