Oskarjevi Bolgarija in Romunija

GOSPODARSTVO Bolgarija je nekdanja komunistična država s pestro zgodovino. V Evropsko unijo je vstopila leta 2007, gospodarska moč počasi raste. GDP: 18.400$ 2015 (93. na svetu)

18,100$ 2014 17,800$ 2013 DELEŽ PANOG V GOSPODARSTVU:

5,2% - kmetijstvo 27,4% - industrija

67,4% - storitve (promet, obrti, trgovina, pošta, banke, turizem...) KMETIJSTVO: najpomembnejši pridelki so sončnice, pšenica, zelenjava, sadje, sladkorni trs, tobak, rožno olje, meso in številni mlečni oddelki. INDUSTRIJA: živilska, predelovalna, tekstilna, elektro, kemična, predelava nafte in plina, črna in barvna metalurgija, strojna industrija … NEZAPOSLENOST: 10,2% (2015) Prebivalci pod pragom revščine: 21% (2012) IZVOZ: železo, stroji, kovinski izdelki, oblačila in obutev (Nemčija, Italija, Francija, Turčija …). UVOZ: stroji in aparati, elektronika, plastika, kemični izdelki, zdravila, oblačila, minerali …

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online