Oskarjevi Bolgarija in Romunija

TRANSILVANIJA Je zelo nenavadna in skrivnostna dežela. Ima tudi druga imena: • Romunsko – Transilvania • Madžarsko – Erdely ( Erdo-elve – za gozdom) • Romsko – Ardyalo • Nemško – Siebenburgen (sedem gradov) • Slovensko – Sedmograška (sedem gradov) ali Erdeljsko Ime Transilvania se je prvič pojavilo leta 1075 kot Ultra Silvam – to pomeni »Za gozdom« ali » Preko gozda « (sylva – gozd). Kasneje se je ime spremenilo v Transilvanija. V antiki se je tu nahajala kraljevina Dacia (82 p.n.š. – 106 n.š.). Leta 106 so jo Rimljani vključili v svoj imperij. Ustanovili so provinco Dacio . Izkoriščali so bogate naravne vire in proizvajali ogromno hrane za rimsko vojsko. Leta 271 so se umaknili. Kasneje so nekaj stoletij tu vladali Bolgari , za njimi Madžari , Turki… Narodi so se mešali in še danes je zelo težko natančno določiti prave korenine Romunov, Vlahov. V srednjem veku je bila samostojna vojvodina . Glavno mesto Transilvanije je bilo v srednjem veku Alba Julia, kasneje Sibiu in Cluj – Napoca . Leta 1571 je Transilvanija postala samostojna kneževina . Zgodovina Transilvaniji ni prizanašala, v 19. stoletju pa se je združila z Vlaško in Moldavijo (glej zgodovino Romunije). Transilvanija je geografsko gledano sistem planot visokih med 300 in 500 m. Transilvanijo na vzhodu, severu in jugu oklepa polkrožen lok Karpatov. Izpod Karpatov izvirajo številne reke – Mures, Somes, Cris in Olt. Danes Transilvanija obsega okoli 100.000 km 2 ozemlja. Največja mesta so – Cluj-Napoca (324.000 preb.), Brisov in Sibiu , Temisouara . Ozemlje je narodnostno zelo mešano. Večinski je sicer romunski narod (73,5%), tu pa živijo še Madžari (22,1%), Romi, Nemci, Srbi, Bolgari… Leta 2011 je živelo v Transilvaniji okoli 7,3 milijona prebivalcev. Transilvanija je izredno bogata pokrajina. Dobra prst in celinsko podnebje omogočata uspešno kmetijstvo (žitarice, zelenjava, krompir, sadje, vinska trta, tobak, sladkorna pesa…) Dežela je bogata z rudnimi bogastvi – baker, železo, zlato, boksit, magnezij, lignit in rjavi premog, zemeljski plin in nafta. Romunija je zaradi Transilvanije ena najbogatejših pokrajin v Evropi.

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online