Oskarjevi Bolgarija in Romunija

KRATKA ZGODOVINA Najstarejši ostanki človeškega bivanja segajo 40.000 let nazaj. V »Jami s kostmi« (Pestera cu oase) so našli najstarejše ostanke Homo sapiensa v Evropi. Iz mlajše kamene dobe so znani prvi rudniki kamene soli na svetu – Poiana Slatinei . Okoli leta 6050 p.n.š. se je razvila zelo znana » Starčevska kultura «. Med Donavo in Dnjestrom so bili prvi znani prebivalci Tračani, Dacijci in Gete . Rimljani so področje današnje Romunije osvojili okoli leta 101 našega štetja, ustanovili so provinco » Dacio felix «. Rimljani so bili v Dacii 165 let. Večina prebivalcev se je latinizirala. Star rimski jezik je podlaga za kasnejši ROMUNSKI JEZIK . Dacia je bila močno romanizirana , provinca je bila bogata z rudami (zlato, srebro, železo, baker) in kmetijskimi pridelki. Okoli leta 271 so romunski vojaki pregnali Rimsko vojsko. V srednjem veku so obstajale na romunskem ozemlju 3 kneževine: Moldavija (Moldova), Vlaška (Terra Romanesca) in Transilvanija . Transilvanija je bila v 9. stoletju »Gesta Hungarorum«, kasneje pa je postala del Kraljevine Madžarske. Vse kneževine so imele v srednjem veku težave s Turki, po letu 1541 pa so vse tri kneževine padle pod oblast velikega Otomanskega cesarstva. Transilvanija se je znebila Turkov leta 1711 in postala del velikega Avstrijskega cesarstva, ostali dve pa v 19. stoletju. Vlaška je prvič postavila nacionalne zahteve leta 1821, v revolucionarnem letu 1848 pa sta se dvignili Vlaška in Moldavija. Uporabljali so zastavo z vodoravnimi črtami: modra, rumena in rdeča. Kasneje so zastavo spremenili in postavili črte navpično. 24.1.1859 so se tri kneževine Transilvanija, Moldavija in Vlaška prvič združile ( Alexandru Ioan Cuza – kronski princ). Leta 1866 so prebivalci izvedli državni udar, Alexandra izgnali in postavili na prestol Carola I. Romunskega . V letih 1877-1878 pa se je nova država dokončno otresla Otomanske nadoblasti . Takrat je bila velika rusko turška vojna in romunski vojaki so se borili na ruski strani. Zato je leta 1881 nastala Kraljevina Romunija .

37

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online