Oskarjevi Bolgarija in Romunija

1.12.1918 pa je nastala VELIKA ROMUNSKA UNIJA . Obsegala je okoli 300.000 km 2 . Dogodki med prvo svetovno vojno in po njej so bili zelo zapleteni. Med vojno so Centralne sile okupirale dve tretjini države. Med obema vojnama je Romunija zalagala Nemčijo z nafto in zemeljskim plinom . Bila je 2. v Evropi po proizvodnji teh dragocenih surovin. Hkrati pa je bila Romunija tudi pomemba proizvajalka hrane in je z njo zalagala mnoge evropske države. Državo pa je kljub temu pretresala visoka stopnja nezaposlenosti, stavke in gibanje proti kralju Carolu I. Vse bolj pa se je krepila fašistična stranka pod vodstvom Antonesca . V času 2. sv. vojne so izvedli holokavst po nemškem vzoru. Najmanj 11.000 Romov je bilo ubitih ter najmanj 280.000 Židov . Antonescu je bil po vojni obsojen kot vojni zločinec in usmrčen. 9. oktober pa je razglašen kot spominski dan vsem žrtvam holokavsta. Po 2. svetovni vojni je postala Romunija članica Vzhodnega Varšavskega pakta . Prvi komunistični voditelj Gheorghe Gheorghiudej je prevzel oblast leta 1947. Kralj Michael I. je abdiciral. Romunija je bila razglašena kot ljudska republika . Leta 1948 se je po ruskem vzoru v Romuniji začela obširna nacionalizacija in kolektivizacija obdelovalne zemlje in gozdov. Leta 1965 je prevzel oblast znani komunistični voditelj Nicolae Ceausescu . Zgradil si je pravi imperij, ki je padel decembra 1989. Njega in njegovo ženo so postavili pred vojno sodišče in usmrtili. Po uspešni revoluciji je postala Romunija demokratična večstrankarska republika z odprtim trgom. Leta 2003 se je pridružila organizaciji NATO, 2007 pa EU. Zadnja leta ima Romunija hitro gospodarsko rast (leta 2013 – 4,1%), najhitrejšo v tem delu Evrope, zato ima nadimek » Tiger Vzhodne Evrope «. Seveda pa se sooča s številnimi problemi – izseljevanje, nezaposlenost, problemi v gospodarstvu…

38

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online