Oskarjevi Bolgarija in Romunija

PODNEBJE Celinsko podnebje: je značilno za Transilvanijo in rob Panonske nižine, Moldavijo, Dobrudžo in Vlaško nižino. Značilne so zelo hladne zime in dolga, vroča ter sušnata poletja. Padavin je malo, pozimi tanka plast snega varuje ozimno žito. Čez nižine pihajo pozimi neprijetni hladni vetrovi. Gorsko podnebje: imajo Karpati. Podobno je podnebju v Alpah, značilne so dolge in hladne zime z velikimi količinami snega. Poletja so kratka in hladna. Mediteransko – obmorsko podnebje: velja za ozek pas ob Črnem morju – delta reke Donave in Dobrudža. Mile zime, vroča poletja in malo 60,7% ozemlja Romunije je primernega za kmetovanje (njivske površine, travniki, pašniki, vinogradi, sadovnjaki). Transilvanija, Panonska in Vlaška nižina ter Dobrudža imajo celinsko podnebje, dobro prst in posledično uspešno kmetijstvo. 28,7% dežele pokriva gozd . Ta se nahaja večinoma na Karpatih. Prevladuje mešani gozd, v višinah iglasti gozd, nad gozdno mejo pa se nahajajo višinski pašniki. V Karpatih vlada velika biološka raznovrstnost, Karpati pa so tudi zadnje zatočišče evropskih zveri (medvedi, risi, divje mačke, volkovi…). 10,6% je ostalih površin – močvirja, nekoristen svet, pozidane in vodne površine. padavin. RASTJE

36

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online