Oskarjevi Bolgarija in Romunija

PRVA SLOVANSKA PISAVA SE JE OBLIKOVALA V BOLGARIJI V letih 860 - 863 je bizantinski cesar ukazal dvema menihoma grškega porekla – Cirilu in Metodu , naj oblikujeta prvo slovansko abecedo. Tako je nastala glagolica . Želel je namreč pokristjaniti Veliko Moravsko. Poskus je spodletel in učenci Cirila in Metoda so bili leta 886 pregnani. Kliment Ohridski in Neum Preslavski sta se vrnila v Bolgarijo. Tu ju je toplo sprejel, kot govorijo viri, knez Boris I.. Ukazal je, da ustanovijo dve teološki fakulteti, na katerih bi se v domačem jeziku šolali bodoči bolgarski duhovniki. Klimenta je poslal v Ohrid, kjer je od leta 886 do 893 poučeval 3.500 učencev, Neum pa je v Pliski (Bolgarija) ustanovil literarno šolo in jo kasneje preselil v novo bolgarsko prestolnico Preslav . Leta 893 so na Preslavskem koncilu Bolgari privzeli glagolico in staro cerkveno slovanščino (staro bolgarščino) za svoj uradni jezik. Grške duhovnike pa so tistega leta izgnali. Kmalu so oblikovali in začeli uporabljati pisavo cirilico .

15

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online