Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

52

• Starši so dolžni upoštevati akte Hišni red Vrtca Galjevica, Pravilnik o varnosti otrok in Kodeks etičnega ravnanja v Vrtcu Galjevica, ki so dosegljivi na spletnem naslovu: www.vrtec-galjevica.si (kotiček za starše, rubrika obrazci). • Pred vstopom v vrtec so starši dolžni podpisati z vrtcem pogodbo o sprejemu otroka v vrtec. • Pred vstopom v vrtec so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju njihovega otroka in cepljenju. V primeru že znanih bolezni so starši dolžni o tem poročati strokovnemu delavcu. • Zdravniško potrdilo o prehranskih alergijah je potrebno predložiti vrtcu vsako leto. • Starši so dolžni upoštevati poslovni čas vrtca. V primeru zamude plačajo zamudnino (12 EUR na uro). • Starši so dolžni sporočiti vzrok odsotnosti njihovega otroka iz vrtca. • V primeru izpisa otroka iz vrtca so starši to dolžni sporočiti strokovnemu delavcu vrtca vsaj 15 dni pred izpisom. • V primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni o vrsti nalezljive bolezni za katero je otrok zbolel takoj poročati strokovnemu delavcu vrtca. • Odsotnost otroka zaradi bolezni so starši dolžni sporočiti še isti dan, ko otrok izostane iz vrtca, oziroma takoj po potrditvi bolezni pri zdravniku. Če je otrok odsoten iz drugih razlogov, so starši to dolžni vzrok odsotnosti strokovnemu delavcu sporočiti najkasneje v roku dveh delovnih dni. • Starši so dolžni spremljati in upoštevati navodila in obvestila za starše, ki so izobešena na oglasnih deskah. • Starši so dolžni otroke obuti in obleči vremenu in napovedanim dejavnostim primerno. • Ob praznovanju rojstnih dni so starši dolžni upoštevati navodila OPZHR o tem, katera živila je dovoljeno prinašati v vrtec. Živila za katera velja, da jim je potrebno zagotavljati neprekinjeno hladno verigo v vrtec ni dovoljeno prinašati. Vsa živila, ki jih starši prinesejo v vrtec morajo vsebovati originalno deklaracijo (izjema sveže sadje in zelenjava). • Redno plačevanje stroškov oskrbnine je dolžnost staršev. Po dveh mesecih neplačanih oskrbnin vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče.

Dolžnosti staršev

Made with FlippingBook Digital Publishing Software