Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Vsi, ki posredno in neposredno skrbimo za otroke vključene v Vrtec Galjevica, priznavamo, spoštujemo in si po svojih najboljših močeh prizadevamo za uveljavljanje pravic otrok in staršev, ki izhajajo iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 1989), Deklaracije o psiholoških potrebah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov, 1979), Ustave republike Slovenije (Ur.l.štev. 68/2006) in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (2017). Pravica vsakega otroka je varno, zdravo in srečno otroštvo. To v našem vrtcu vsakemu otroku zagotavljamo tako, da mu omogočimo varstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, učenje in igro. Vzgojno-izobraževalno delo poteka ob upoštevanju otrokovih individualnih posebnosti in razvojnih značilnosti, ki se tesno prepletajo z otrokovimi željami, mnenji, pobudami in interesi.

51

Obenem upoštevamo in spoštujemo ustavno pravico staršev do vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja svojih otrok. Priznavamo vam vlogo primarnih skrbnikov s pripadajočo odgovornostjo za otrokovo vzgojo in razvoj. Izhajajoč iz slednjega želimo z vami vzpostaviti in vzdrževati odprt dialog, ki nam omogoča obojestransko seznanjanje z različnimi informacijami, dejstvi, značilnostmi, vrednotami, načeli in strokovnimi spoznanji, ki so pomembna za otrokovo vzgojo in razvoj. Pri tem spoštujemo in varujemo zasebnost družine.

Pravice otrok in staršev

Made with FlippingBook Digital Publishing Software