Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Galjevica 35, 1000 Ljubljana, Slovenija • Telefon: 01 420 47 00 • Fax: 01 420 47 09 • Elektronski naslov:

info@vrtec–galjevica.si www.vrtec-galjevica.si

• Spletni naslov:

Made with FlippingBook Digital Publishing Software