Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Temeljni cilj svetovalne dejavnosti je sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za optimalni celostni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. Svetovalna delavka se s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. To počne na način, da pomaga, svetuje in sodeluje z otroki in njihovimi starši, s strokovnimi delavci vrtca, z vodstvom vrtca in z zunanjimi institucijami. V življenje vrtca se vključuje na ravni pomoči, sodelovanja pri razvojnih in preventivnih dejavnostih, sodelovanja pri organizaciji in načrtovanju ter evalvaciji vzgojno izobraževalnega dela vrtca. Svetovalna dejavnost temelji na načelih prostovoljnosti, pomoči, zaupnosti in skupnega delovanja v dobrobit otroka in družine. Namenjena je vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Za nudenje pomoči in spodbud otrokom s posebnostmi v razvoju in vedenju pa je v vrtcu zaposlena tudi vzgojiteljica za izvajanje dodatne strokovne pomoči. S svetovalno delavko se lahko pogovorite o naslednjih temah: • posvetovanje ob vključitvi in uvajanju otroka v vrtec; • posvetovanje o otrokovi vzgoji, razvoju in različnih težavah v otrokovem razvoju; • razumevanje in pomoč ob iskanju rešitev različnih posebnosti, ki jih opazite pri svojem otroku (na primer pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemiru, strahu, neprimerno vedenje in drugem); • posvetovanje ob spremembah, ki jih na svoji poti srečuje družina (rojstvo sorojenca, ločitev, selitev, smrt v družini); • svetovanje o možni pomoči otroku s posebnostmi v razvoju ter nadarjenemu otroku;

53

• svetovanje ob vstopu otrok v šolo ali razmišljanju o odložitvi šolanja; • svetovanje o morebitni pomoči strokovnjakov iz zunanjih institucij.

Svetovalna dejavnost

Made with FlippingBook Digital Publishing Software