Oskarjeva Šrilanka

MINI SLOVARČEK SINHALŠČINE IN TAMILŠČINE

Šrilančani se radi pohvalijo, da so trijezični narod. Večina ljudi (75 %) govori sinhala –sinhalski jezik. Tamilski jezik govori približno 25 % ljudi (govorijo jo tako Tamilci kot tudi mu slimani). Angleščino pa na veliko uporabljajo v mestnih predelih predvsem šrilanški Burgerji. Angleščina je neke vrste povezovalni element med različ nimi narodnostmi, saj malo Tamilcev govori sinhalsko in še manj Sinhalcev govori tamilsko. SINHALSKI JEZIK Je indo-evropskega izvora, povezan z ostalimi severno indijskimi jeziki, kot sta na primer hindi in bengali, kot tudi s sanskrtom – klasičnim antičnim jezikom Indijske podceline – in palijem – svetim jezikom budizma. Jezik so prinesli s seboj prvotni naseljenci otoka v 5. st. pr. n. š. Od takrat se je zelo spremenil, saj se je razvijal v geografski izoliranosti od ostalih severnih indo-evropskih jezi kov. Močan vpliv nanj je pustila tamilščina, veliko pa je tudi prevzetih besed iz nizozemščine, portugalščine, malajščine in angleščine. Sinhalski jezik najdemo le na Šrilanki, njemu najbližji jezik pa govorijo na Maldivih.

Aibowan = živjo, pozdravljen, dobro jutro, dober dan Ajubowan geh ila enam = nasvidenje Karunakara = prosim Istutij = hvala Ou = da Naa = ne Hari hondaj = v redu Kohomadha? = kako ste? Udi ti = zajtrk Pa kama = večerja Kama = hrana Kopi = kava Ti = čaj Vatura = voda

29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker