Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

Uravnotežena prehrana je izrednega pomena za zdrav in optimalen razvoj otroka. Pri načrtovanju jedilnikov upoštevamo prehranske normative in priporočila za predšolske otroke ter otrokove želje. Otrokom ponujamo uravnotežene, pestre obroke z veliko sadja in zelenjave. Hrana, ki jo uživajo otroci, je kalorično in biološko polnovredna. Otroci imajo ves čas bivanja v vrtcu na voljo zadostne količine napitkov (voda, nesladkani čaj z limono, v poletnem času limonada).

54

Vsaj enkrat tedensko otrokom ponujamo slovenske tradicionalne jedi. Preko tradicionalno pripravljenih jedi otrokom predstavljamo slovensko zgodovino in kulturo.

Otroci v vrtcu užijejo štiri obroke dnevno: zajtrk, dopoldansko malico v obliki sadnega ali zelenjavnega krožnika, kosilo in popoldansko malico. Otrokom I. starostnega obdobja (od 1 do 3 let) skozi celo šolsko leto pri zajtrku ponujamo mlečne jedi. Otroci v starosti od 1 do 2 leti imajo ob vstopu v vrtec prilagojen časovni ritem prehranjevanja, kar pomeni, da kosilo pojedo po počitku, ob 13.30 uri. V drugi polovici leta, ob natančnem spremljanju odziva otrok, preidemo na enoten ritem prehranjevanja v vrtcu. Prehrana v vrtcu je premišljeno in skrbno načrtovana za vse otroke, jedilniki so enotni za vseh 5 lokacij vrtca. Posebno pozornost namenjamo otrokom, pri katerih so bile ugotovljene bolezni povezane z motnjami presnove. Pri pripravi obrokov za te otroke se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše otrokov pediater ali zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega otroka posebej. Zdravniško potrdilo o vrsti dietne prehrane so starši dolžni prinesti v vrtec vsako leto ob začetku šolskega leta. V vrtcu ne nudimo dietne prehrane, ki jo zahteva osebno prepričanje staršev (npr. vegetarijanska prehrana, prehrana iz verskih razlogov). Pri načrtovanju sledimo strokovnim priporočilom, ki zagovarjajo mešano, pestro in uravnoteženo prehrano s katero otrokom nudimo vse potrebne hranilne snovi, ki jih potrebujejo za rast in razvoj.

Vsa hrana, ki je pripravljena v vrtcu, je namenjena izključno prehranjevanju v vrtcu, zato obrokov hrane iz vrtca ni dovoljeno odnašati.

Aktualne jedilnike tedensko objavljamo na spletni strani vrtca.

Prehrana otrok

Made with FlippingBook Digital Publishing Software