Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

SAY HELLO TO THE WORLD - POMAHAJMO V SVET Pomahajmo v svet je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 27 različnih držav. Z video klici in spoznavanjem vrtcev v tujini ob projektu otroci spoznavajo različne

države, kulture, običaje in načine življenja. Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na strpnost, sprejetost do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem pripomoremo h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju. Ob izvedbi projekta s prijatelji iz tujine opravimo pet video klicev, kjer predstavimo pet različnih področij: To sem jaz, To je moja družina, To je moj vrtec, To je moje mesto in To je moja država. Otroci pripravijo zanimive nastope in predstavitve. Pri aktivnem sodelovanju v projektu, vrtec pridobi časten naziv »Strpen vrtec«. Znanje, ki ga bodo majhni in veliki v projektu »Pomahajmo v svet« pridobili, jih bo vodil k razumevanju, razumevanje pa jih bo vodilo k sprejemanju. projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. E-twinning smo v vrtcu začeli uporabljati v letu 2016, ko smo se vključili v projekt Smart Child plus. Zaposlene spodbujamo, da se registrirajo na portalu in povezujejo s širšim mednarodnim okoljem, v katerem skozi skupne vsebinske programe sodelujejo tudi otroci z izmenjavo izdelkov, Skype konference idr. Člani timov bodo prijavili manjše oddelčne projekte na temo gozdne pedagogike in zgodnjega učenja tujih jezikov. NTC SISTEM UČENJA: Možgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana. NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojiteljice in učiteljice sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofiziološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov in prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke. E-TWINNING E-twinning je skupnost evropskih šol. Spletni portal omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje

15

Made with FlippingBook Digital Publishing Software