Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

ERASMU+ /KA1 - AKREDITACIJA MOBILNOSTI ZAPOSLENIH Gre za 7-letno pogodbo z nacionalno agencijo CMEPIUS, ki zaposlenim vrtca omogoča mednarodno usposabljanje na delovnem mestu, opazovanje na delovnem mestu ter dodatno izobraževanje strokovnih delavcev vrtca. Cilji projekta akreditacije: • Dvig kakovosti procesa inkluzije otrok iz manj spodbudnih učnih okolij, otrok tujcev ter otrok s posebnimi potrebami preko spodbujanja jezikovnih, medkulturnih in prilagojenih programskih vsebin. • Višji nivo uporabe informacijsko - komunikacijske tehnologije strokovnih delavcev v vseh fazah pedagoškega procesa (priprave in raziskave, neposredno delo, končna analiza in evalvacija, komunikacija). • Razvijati zdrav način življenja v zdravem okolju, s poudarkom na vsakodnevnem gibanju in aktivnem bivanju na prostem ter okoljsko trajnostno naravnanostjo delovanja zavoda in posameznikov. ERASMUS+ KA2 INDI PROJEKT (2022-2024) Gre za triletni projekt med šolami, vrtci ter nevladnimi organizacijami iz Slovenije, Cipra, Malte, Belgije in Švedske, ki ga koordinira naš vrtec. Gre za projket, ki obravnava temi inkluzije in sprejemanja drugačnosti na vseh področjih dela in vsakdanjega življenja. Cilji projekta: • Opredeliti, testirati in vključiti inovativne metode in prakse participacije, še posebno v kontekstu raznolikosti (socioekonomska in kulturna raznolikost), • Izboljšati sposobnosti strokovnih delavcev na področju strategij in pristopov za vključitev staršev, učenje iz izkušenj drugih evropskih držav, • Izboljšati integracijo in interakcijo med različnimi komponentami sistema (otroki, strokovnjaki, družinami in skupnostmi). jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. V projektu sodelujemo s strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. V Sloveniji sta nosilca projekta ZZRŠ in SŠOD, Vrtec Galjevica pa je ena od partnerskih organizacij, ki v projekt vnašajo bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. Rezultat izmenjav izkušenj in znanj je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil ter obogatil pedagoški proces. ERASMUS+ KA2 ELADINA PROJEKT Gre za triletni mednarodni projekt, ki temelji na raziskovanju in spodbujanju

14

Projekti

Made with FlippingBook Digital Publishing Software