Vrtec Galjevica publikacija 2022-23

• Učim se, da bi vedeli! • Učiti se delati! • Naučiti se živeti skupaj! • Učiti se biti!

Z delom in izvajanjem mednarodnih in nacionalnih projektov in aktivnosti bomo krepili odgovornost do sebe in drugih, praznovali mednarodne dneve, poudarjali bomo vzgojo za mir in nenasilje, spoštovali otrokove pravice, strpnost, solidarnost, sodelovanje, spoštovanje ter medsebojno razumevanje. V Unesco ASP net mreži bomo izvajali naslednje teme: gozdovi, okolje, šport, vrednote in stališča, zdrav način življenja, solidarnost, kulturna in naravna dediščina ter dejavnosti iz področja trajnostnega načina življenja. V okviru projekta bomo obeležili več Unescovih dni, kot eden bolj odmevnih je dan sonca, v sklopu katerega otroci spoznavajo uporabno vrednost sonca. Ob visoko zastavljenih ciljih trajnostnega razvoja bomo otrokom prikazali kako lahko moč sonca uporabimo v korist našega bivanja, ob skrbnem varovanju okolja. pravicah, odgovornosti, solidarnosti in enakopravnosti skozi zgodbe in delavnice. Otroci na enostaven in zabaven način spoznavajo zahtevne vsebine ter se tako učijo sprejemanja, humanitarnosti in enakopravnosti. Otroke in mlade želimo naučiti, da imajo posebne pravice, in da je njihova pravica tudi participacija. Če želimo spremeniti svet, moramo začeti pri sebi. Vsako leto obeležimo svetovni dan otrok in sodelujemo pri projektu POISTANIMO MODRI – junior ambasador UNICEFA. Določeni oddelki vrtca so vključeni tudi v Unicefov projekt »Punčka iz cunj z dnevnikom«. Punčke, ki jih podarimo UNICEFU gredo na dražbo, katere izkupiček gre v sklad za cepljenje proti nalezljivim otroškim boleznim v manj razvitih deželah. Lahko si jih ogledate tudi na spletni strani UNICEFA. Gre za projekt mobilnosti strokovnega osebja, v sklopu katerega smo izvedli 6 mobilnosti – 2 strukturirana tečaja, 2 sledenji na delovnem metu ter 2 poučevanji v tujini. Vključene države so bile: Iska, Velika Britanija in Španija. Cilji projekta: • Pridobitev znanja s področja metode CLIL • Nadgradnja znanja angleškega jezika • Pridobivanje izkušenj s področja poučevanja otrok v Španiji z uporabo metode CLIL • Predstavitev Vrtca Galjevica v mednarodnih krogih • Sledenje na delovnem mestu ravnatelja ter organizacije dela v vrtcih • Izmenjava primerov dobrih praks in izkušenj UNICEF » VRTEC V PROGRAMIH IZOBRAŽEVANJA ZA RAZVOJ V vrtcu izvajamo aktivnosti, prilagojene najmlajšim, ki zajemajo učenje otrok o njihovih ERASMUS+ /KA1 VRTEC GALJEVICA V EVROPI (2019-2022)

13

Made with FlippingBook Digital Publishing Software