ŠCLJ Bilten GAA

PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA

1. letnik št. ur na teden

2. letnik št. ur na teden

3. letnik št. ur na teden

4. letnik št. ur na teden

Skupno št. ur v prog.

Maturitetni standard

PREDMETI

A) Obvezni predmeti Slovenščina

4 4 3 3 2 3

4 4 3 3 2 3 0 0 2 2 2 2 2 0

4 4 3 3 2 3 0 0 2 2 2 2

4 4 3 3 2 3

560 560 420 420 280 420

560 560 420 420 280

Matematika

Prvi tuji jezik - Angleščina Drugi tuji jezik (NE, IT, FR, RU)

Zgodovina

Športna vzgoja

- - -

Glasba

1,5 1,5

0 52+18* 0 52+18

Likovna umetnost

Geografija

2 2 2 2

-

210 210 210 210

280 315 315 315 280 280 280

Biologija

0

Kemija Fizika

- - -

Psihologija** Sociologija** Filozofija** Informatika

-

-

70 70 70 70

0

2

0 2

-

- -

- -

2

-

-

B) Izbirni predmeti C) Druge oblike vzgojno izobraževalnega dela Aktivno državljanstvo Obvezne izbirne vsebine (letno število ur) Skupno število tednov

-

1-3

1-5 8-12 490-630 -

90

90

90

30

300

-

-

-

35

-

35

-

90

90

55

35

265

-

35

35

35

35

140

-

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobraževalnega dela

3

3

3

1

10

IZBIRNI PREDMETI V GIMNAZIJI

1. letnik št. ur na teden

2. letnik št. ur na teden

3. letnik št. ur na teden

4. letnik št. ur na teden

PREDMETI

C) Nerazporejene ure ** Po izbiri šole – predmeti/ure ITS 1 - Ljubljana skozi čas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

210/3

105

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 4 4 4 6 4 6

105

- - - - - - - - - - - - - -

Zgodovina

30 35 20

Umetnostna zgodovina

Nemščina

Italijanščina

20

ITS 2 - Gibanje in narava

105

Biologija

30 30 27 18 35 35 35

Kemija

Športna vzgoja

Slovenščina

ITS 3 - Astronomija

105

Geografija

Fizika

Slovenščina

Matematika

- - - - - - - - - - -

35 35 35

Umetnostna zgodovina

Slovenščina

Po izbiri dijaka predmeti

420 2-4

Zgodovina

- - - - - - - -

Umetnostna zgodovina

Geografija

Biologija

Fizika

Sociologija

Kemija

Psihologija

** Šola namenja nerazporejene ure predvidoma Interdiscplinarnemu sklopu (ITS), ki se vsako leto spreminja glede na to kateri tematski sklop izbirejo dijaki . Dijakom ponudimo ITS , ki lahko zajema družboslovne in/ali naravoslovne predmete (2. letnik), matematiki in umetnostni zgodovini (3. letnik), zgodovini, umetnostni zgodovini, geografiji, biologiji, kemiji, psihologiji, fiziki in sociologiji (4. letnik).

8

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

Made with FlippingBook flipbook maker