ŠCLJ Bilten GAA

Šolski center Ljubljana

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA Aškerčeva 1 • 1000 Ljubljana

(01) 24 11 660 (01) 24 11 661

Telefon: Telefaks:

Ravnateljica: (01) 24 11 612 Šolska svetovalna delavka: (01) 24 11 608 gaa@sclj.si www.gimnazija.sclj.si

Made with FlippingBook flipbook maker