Oskarjeva Šrilanka

mi rezervoarji vode (jezera) za sušno obdobje. To zahteva močno centralizi rano oblast, ki lahko izpelje in vzdržuje tako velike »megaprojekte«. Nastane mnogo fevdalnih državic ter namakalna civilizacija. Zaradi ugodne lege je največja Anuradhapura, ki se razvije v zibelko sinhalske civilizacije in budizma na otoku. V času vladarja Devanamiya Tisse (3. st. pr. n. š.) je mesto zavzemalo že okoli 100 ha površine in je bilo 10 največje mesto indijske podceline (največje južno od Ujjaina), vendar še ni bilo dovolj močno, da bi prevzelo oblast nad celim otokom. Značilne so bile borbe med fevdalci za prevlado, vendar ni bilo konč nega zmagovalca. Pod vplivom velikega indijskega cesarja Ašoke kralj Anuradhapure sprejme budizem kot državno vero. Anuradhapura postane središče budistične vere, gradijo ogromne samostane in stupe (dagobe). Budizem postane gonilna ideološka sila in kot napreden miselni sistem tudi politični skupni imenovalec. Kralji Anuradhapure pošiljajo budistične menihe v druge kraljevine in tako se vera širi po otoku. S pomočjo budizma kralj Duttagamunu (2 st. pr. n. š.) združi otok pod eno oblastjo in jo s presledki obdrži vse do 10. stoletja. Neverjeten razcvet namakalne civilizacije z miroljubno budistično filozofijo so motili dinastični spori za oblast in nasledstvo. Odstavljeni princi ali pre tendenti za krono so pomoč iskali pri tamilskih kraljestvih v južni Indiji (Čole, Pandijci …), ki so z veseljem podirali takšna prizadevanja in ob zmagah ve likokrat na otoku tudi ostali. Tako se je širil politični vpliv Tamilcev, ki so se priseljevali na sever otoka. V enem od takšnih vpadov (993 n. š.) tamilski kralj Radžarata dokončno premaga Anuradhapuro in jo opustoši. Obdobje Anuradhapure je obdobje izjemnih dosežkov v namakalnem kme tijstvu, ki se mu naša civilizacija lahko zahvali za izum ventila. V tem obdobju se oblikuje tradicionalna družbena ureditev, budizem pa se zakorenini v sin halsko identiteto. Šrilanka postane ena glavnih budističnih dežel in to ostane vse do danes. Kraljestvo Polonnaruwe 10.-13. st. n. št. Po propadu Anuradhapure Čole ustanovijo novo prestolnico v Pollonaruvi, strateško boljšem mestu ob reki Mahaveli. V času vladavine zatirajo budizem in širijo hinduizem. Ko sinhalski kralj Vidžajabahu I. izžene Čole iz Šrilanke (imajo ga za simbol sinhalske svobode), pa na temeljih prejšnje vznikne nov razcvet in zgodovinski višek Sinhalcev – obdobje Pollonaruwe.

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker