Oskarjeva Španija

Que tal?

(pogovorno) kako si?

Muy bien. Y usted?

zelo dobro. Pa vi?

lo siento por favor

oprostite

prosim

muchas gracias

hvala lepa

de nada

ni za kaj

donde (esta)?

kje (je)?

como?

kako? kdaj?

quando? quanto?

koliko?

donde estan los servicios? ( lahko piše tudi aseos , ali il baño)

kje je stranišče?

señor

gospod

señora

gospa

ŠTEVILKE: 1 uno 2 dos 3 tres 4 cuatro 5 cinco 6 seis 7 siete 8 ocho 9 nueve

13 trece 14 catorce 15 quince 16 dieciseis 17 diecisiete 18 dieciocho 19 diecinueve 20 veinte 21 veintiuno 22 veintidos 30 treinta 40 quarenta

50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 80 ochenta 90 noventa 100 cien 101 ciento uno 200 doscientos 500 quininentos 700 setecientos 900 novecientos 1000 mil

10 diez 11 once 12 doce

69

Made with FlippingBook - Online magazine maker