Oskarjeva Španija

GÜE, GÜI – izgovarjamo GUE, GUI (linggüistica – linguistika) H ne izgovarjamo (un hermano – un ermano)

J se spremeni v H (jamon – hamon) Ñ izgovarjamo NJ (peña – penja)

Q se uporablja samo pred E in I (queso – kezo, qui – ki) X izgovarjamo kot KS ali S (extremadura – ekstremadura) Z – izgovarjamo Z tako, da potisnemo jezik spredaj med zobe in nastane sikajoči Z

RR – izgovarjamo dolg, poudarjen R CH – izgovarjamo kot Č (noche – noče) E – na koncu besede ne izgovarjamo (verde – verd)

Kako besede naglašujemo: Besede, ki se končajo na samoglasnik in na soglasnika N ali S , naglašujemo na predzadnji zlog . Besede, ki se končajo na soglasnik, razen na N ali S , naglašujemo na zadnji zlog . Kar ni po teh dveh pravilih, je naglaševanje vedno označeno z naglasnim znamenjem. Včasih so besede naglašene tudi zato, da se loči njihov pomen.

Osnovne besede in fraze: splošni neuradni pozdrav

ola

buenos dias buenas tardes buenas noches

dobro jutro dober dan dober večer nasvidenje

adios

como esta usted

(uradno) kako ste?

68

Made with FlippingBook - Online magazine maker