Oskarjeva Španija

ŠPANSKI JEZIK Leta 1978 je bilo z ustavo sprejeto, da je španščina ( castellano ali español ) uradni jezik španske države. Poleg španščine so uradni jeziki še galicijski, baskovski in katalonski. Galicijski je podoben portugalskemu, katalonski francoskemu, baskovski pa nima nobene povezave z okoliškimi državami, niti ne spada med indo-evropske jezike. Temelje za današnji jezik so prinesli Rimljani, ki so prinesli na Iberski polotok latinščino. Španščina je indo-evropski jezik in spada v ibero romansko skupino. Jezik nastane iz različnih dialektov in jezika, ki so ga govorili v 10. st. na severnem delu polotoka. Jezik se je počasi širil v kraljevino Kastiljo in je postal glavni jezik kulture in komunikacije. Leta 1492 je bila izdana prva slovnica kastiljščine. Moderna španščina se je razvila s prilagoditvijo soglasnikov, kar se je začelo v 15. st.. Jezik sprejme tuje besede iz tujih jezikov in razvije nove besede. Konkvistadorji ponesejo kastiljščino v Afriko, S in J Ameriko in pacifiško Azijo s širitvijo imperija med 15. in 19. st.. V Španiji govori špansko 46 milijonov ljudi. V svetu govori španščino kot materin jezik 350 milijonov ljudi. V Mehiki živi največja populacija špansko govorečih – 106 milijonov. Na internetu zaseda tretje mesto za angleščino in kitajščino. Če poznate osnove italijanščine ali francoščine, bo sporazumevanje preprosto. Če ne znate tujih jezikov, uporabljajte govorico rok, mimiko obraza in ton glasu, saj so Španci izredno dojemljivi za vse geste. Ko Španci govorijo, močno krilijo z rokami, da poudarijo povedano. Nekaj osnovnih pravil izgovorjave španščine: C pred samoglasniki A, O, U in soglasniki – izgovarjamo kot K (cinco – sinko) C pred samoglasnikoma E, I – spremeni se v glas S (jezik pri tem potisnemo naprej med zobe, tako da je S bolj sikajoč) (cinco – sinko) G pred samoglasniki A, O, U in soglasniki – izgovarjamo kot G (gusto – gusto) G pred samoglasnikoma E, I – izgovarjamo kot H (gitano – hitano) GUE, GUI – izgovarjamo GE, GI (guitarra – gitarra)

67

Made with FlippingBook - Online magazine maker