Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

Gotse Delčev: » Svet razumem kot polje za tekmovanje med kulturami narodov. Tisti, ki verjamejo, da leži odgovor o naši osamosvojitvi v Bolgariji, Srbiji ali Grčiji, se lahko smatrajo za dobrega Bolgara, Grka, Srba, ne pa dobrega Makedonca .« 1903: Upor pri Ilindnu. Osvoboditelji ustanovijo v mestu Kruševu Republiko Kruševo s svojo vlado. Turki brutalno zatrejo vstajo, a za makedonsko vprašanje izve ves svet. Ker niso dosegli osamosvojitve, so bili sedaj razdeljeni. Grčija je vzela največji del, južni del Makedonije (Egejska Makedonija) in jo poimenovala Severna Grčija. Bolgarija dobi regijo Pirin. Srbija Vardar. Srbija in Grčija se dogovorita o poteku meje, tako da bi bili na severu samo Srbi, na Jugu pa samo Grki. Začne se proces asimilacije, vse tri strani so se trudile, da bi Makedoncem vsilile novo identiteto. Postanejo južni Srbi, slovanski Grki, medtem ko so jih Bolgari klicali Bolgari. 1912: združena vojska Grčije, Srbije in Bolgarije premaga Turke v Makedoniji. Pomaga tudi 100.000 Makedoncev, ki pa za pomoč niso bili nagrajeni. Po prvi balkanski vojni podpišejo sporazum v Londonu, s čimer Bolgari niso zadovoljni. Po drugi balkanski vojni podpišejo nov sporazum v Bukarešti in zarišejo meje, ki so ostale z manjšimi spremembami vse do danes. 1914: prva svetovna vojna. Bolgari na strani centralnih sil zavzamejo srbski del Makedonije, po kapitulaciji centralnih sil pa se meje vrnejo na tiste iz leta 1913. Na mirovni konferenci v Parizu Makedonce ignorirajo. Srbski del Makedonije je bil integriran z ostalo Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Obdobje med vojnama je bilo predvsem obdobje klicanja po rešitvi makedonskega vprašanja in ustanovitvi neodvisne države. Leta 1940 demokratične skupine definirajo politične smernice za osamosvojitev države. 1941: s prihodom druge svetovne vojne je Nemčija okupirala Jugoslavijo. Bolgarija je ponovno sodelovala in zavzela celotno Makedonijo , tudi srbski in grški del. Mesec po okupaciji se začne vojna za neodvisnost. Naraščajoče komunistično gibanje pripelje do tega, da se ustanovi Komunistična stranka. Začnejo se ustanavljati državna telesa po celotni državi. Širi se težnja po osamosvojitvi.

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker