Oskarjeva Makedonija, Albanija in Kosovo

Po demokratizaciji je prišlo do obsežnih reform, ki so zajele tudi gospodarstvo ter sprva povzročile hudo krizo med letoma 1989 in 1992. Z letom 1993 pa je prišlo do razmeroma hitrega vzpona ter privatizacije, tako je država leta 1995 nadzirala le še 40 odstotkov vse narodne ekonomije. Bruto družbeni proizvod na prebivalca je leta 2003 dosegel približno 4900 ameriških dolarjev. Danes se država manj kot na pomoč mednarodne skupnosti zanaša na finančni dotok od svojih državljanov, ki so zaposleni v tujini. BRUTO DRŽAVNI DOHODEK: 6300 USD na prebivalca (Slovenija 27.900 USD). NARAVNA BOGASTVA: Albanija hrani razmeroma velike zaloge zemeljskega plina in nafte v svojem jugozahodnem delu, severovzhodne pokrajine pa vsebujejo mineralne surovine, zlasti železo, baker, krom in nikelj. Gozdovi so v Albaniji pomemben vir lesa. V bližini Tirane so rudniki lignita in zemeljske smole. UPORABA ZEMLJE: 20 % je rodovitne, 4 % je stalnih poljščin, ostalo 75 %. POLJEDELJSTVO: pšenica, koruza, krompir, zelenjava, sadje, sladkorna pesa, grozdje. ŽIVINOREJA: ovčereja, govedoreja, perutninarstvo. INDUSTRIJA: predelava hrane, tekstilna, lesna, nafta, cement, kemikalije, rudarstvo, vodna energija. Izvoz: oblačila in obutev, asfalt, surova nafta, zelenjava, sadje, tobak; največ izvažajo v Italijo (55,9 %), Grčijo (11 %) in na Kitajsko (7,2 %). Uvoz: stroji in oprema, hrana, kemikalije, blago; največ iz Italije (32 %), Grčije (13 %), Turčije (7 %), Kitajske (4 %) in Rusije (4,2 %).

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker