Oskarjeva Indonezija

Tripartitni sistem. V hinduizmu obstaja “ trimurti ”, osnovna hindujska trojica treh glavnih božanstev - Brahma je stvarnik, Višnu je ohranjevalec, Šiva uničevalec. Na Baliju trojni sistem prevlada nad dualnim. V našem zahodnem svet prevladujejo nasprotja – dobro: slabo, sveto: nesveto, pozitivno: negativno. Tudi na Baliju poznajo taka nasprotja, le da jim dodajajo še eno točko – center. Tako Balijec ne teži k dobremu ali slabemu, ampak išče ravnotežje med obema, kajti tako dobro kot slabo sta nujen del celote. Celoten balijski (hindujski) univerzum je sestavljen iz treh delov: - suarga – svet nebes, sem se človeška duša vrača po smrti, kremaciji in očiščenju, tu se reinkarnira preden odide spet v svet buwah. V tem svetu živijo pozitivne sile kozmosa, najvišji nivo se imenuje mokša (ali nirvana), kjer živijo najsvetejši duhove in duše, tisti, ki so ušli krogu samsare. - buwah – srednji svet, v katerem živimo, - bhur – pekel, kjer so človeške duše, kaznovane za napake storjene v času življenja. Ko se očistijo odidejo v suargo, od tam pa se reinkarnirajo v buwah. V kakšni obleki se bodo vrnile na zemljo je odvisno od njihovih dejanj v času življenja. V svetu bhur živi tudi svetovna želva Nala, ki na svojem hrbtu nosi svet, s premikanjem povzroča potrese in izbruhe vulkanov na Baliju. Tudi človeško telo predstavlja mikrokozmos, razdeljen na tri dele: - glava – zgornji svet bogov in nebes – najbolj sveti del, - telo – srednji svet ljudi, - noge – spodnji svet, podzemlje – najbolj nečisti del. Trojno razdelitev pozna tudi balijski jezik – obstajajo pravzaprav trije jeziki oz. dialekti – nižji, srednji in višji. Vsak se uporablja v primernem okolju in kontekstu. Sekala in niskala. Balijci živijo v dveh svetovih, ki tečeta vzporedno. Viden, materialen svet je sekala, neviden, metafizičen svet pa niskala. Nevidni svet je za Balijce enako resničen kot vidni svet.

23

Made with FlippingBook - Online catalogs