Oskarjeva Indonezija

Glavno mesto: Denpasar (370.000 preb.) Turizem: leta 1968 so odprli letališče v Denpasarju in leto kasneje je otok obiskalo nekaj manj kot 30.000 turistov. Konec 90-ih je število turistov na Baliju preseglo 2 milijona letno. Povprečni zaslužek na Baliju je zato dvakrat višji kot na najbolj industrijsko razviti Javi. Turistično razvit je predvsem južni del otoka (okolica Kute, Sanurja in Nusa Due), ta del otoka obišče večina turistov. BALIJSKI HINDUIZEM Hinduizem je najstarejša religija, stara vsaj 4000 let. Razvila se je v Indiji, nima ustanovitelja ali preroka. Še danes je tesno vezana na bharat, domačo indijsko zemljo. Hindujcev je danes skoraj milijarda, največ jih je v Indiji (okoli 95%), nekaj še v drugih deželah. Balijski hinduizem je mešanica starih animističnih verovanj in prvotnega čaščenja prednikov ter indijskega hinduizma. Hinduizem je prišel v Indonezijo s trgovci med 2. st. p.n.š. in 2. st. n.š. Najprej se je ustalil na Javi, nekoliko kasneje je prišel tudi na Bali. V 11. st. sta bila otoka za nekaj časa združena pod skupno krono kralja Airlangga. Konec 14. st. Bali podjarmi hindujska javanska Majapahitska dinastija. Ko se je v 15. st na Javi ustalil islam se je na Bali zatekla stara javanska hindujska elita - od svečenikov, plemičev do umetnikov, plesalcev in glasbenikov. Ta selitev je močno vplivala na Bali. Le nekatere skupnosti, ki so se umaknile v gore, so se izognile vplivu. Te skupnosti še danes živijo v gorah, povsem izolirano od ostalega prebivalstva – to so t.i. Bali aga vasi . Po osamosvojitvi Indonezije je postalo prvo imed petih načel “Pancasile” verovanje v enega boga. Takrat so na Baliju sklenili, da se bo ta bog imenoval Sangyang Widi Wasa , to je ime, ki so se ga izmislili prvi krščanski misijonarji na Baliju, ko so prevajali Sveto pismo in niso našli nobenega primernega lokalnega izraza za boga. Danes vam Balijci znajo razložiti: “Kot smo mi ena sama oseba, čeprav uporabljamo oči, da gledamo, roke, da delamo in noge, da hodimo, tako je Sanghyang Widi Wasa en bog. V njegovi moči kot stvanik je Brahma, kot ohranjevalec je Višnu in kot uničevalec je Šiva.”

22

Made with FlippingBook - Online catalogs