Oskarjeva Indija

KMETIJSTVO: Je temelj gospodarstva: zaposluje kar 60 % prebivalstva, čeprav prispeva le 20 % k BDP. Indijski žitnici sta Pandžab in ravnine ob Gangesu, kjer umetno namakanje omogoča 2-3 letine. Poljedelski doprinos je nizek zaradi zastarelih obdelovalnih postopkov, premajhnih in preveč razdrobljenih polj ... Država skuša povečati pridelek z načrtom posodabljanja: večji delež mehanizacije, uvajanje bolj rodnih sort, večja uporaba umetnih gnojil. Pridelki: riž (2. na svetu), pšenica, proso, bombaž, juta, sladkorni trs, ječmen, čaj (vodilna oskrbovalka svetovnega trga). Je ena izmed največjih proizvajalk sadja (1. po pridelavi: banane, mango, kokos, indijski oreščki), zelenjave (1. po pridelavi: krompir, čebula, paradižnik, grah) in mleka. Živinoreja: mlečna govedoreja, vodni bivoli, ovce, koze, perutnina; ribe. INDUSTRIJA: Indijo uvrščamo med dežele v razvoju. Samo 12 % ljudi je zaposlenih v industriji, k BDP ta prispeva 19 %. Največja industrija: tekstilna (največ zaposlenih in največ izvoza), železna, jeklarska, umetna gnojila, kemična, prehrambena, avtomobilska, cement, rudarstvo, predelava nafte, strojna, računalniška – software (v skokovitem porastu, začela se je v Bombaju v 1980-ih, danes je Bangalore indijska ‚Silikonska dolina‘). Indija je tudi največja na področju kinematografije (‘Bolywood’). Močna domača obrt: svilene in bombažne tkanine, čipke, preproge, izdelki iz draguljev, zlata in srebra, usnjeni izdelki, kamnoseštvo, rezbarjenje lesa. Izvoz: tekstil, dragi kamni in nakit, stroji, kemikalije, usnjeni izdelki; največ v ZDA, Kitajsko, VB, Hong Kong, Singapur. Uvoz: surova nafta, stroji, dragi kamni, gnojila, kemikalije; največ iz Kitajske, ZDA, Švice, Belgije. Okoljevarstveni problemi: sekanje gozdov, erozija prsti, prekomerna paša, širjenje puščave, onesnaženje zraka zaradi industrije in avtomobilov, onesnaženje voda zaradi kanalizacije in umetnih gnojil, voda iz pipe ni pitna, prevelika populacija.

8

Made with FlippingBook Learn more on our blog