Oskarjeva Indija

HINDUIZEM Hinduizem je najstarejša živa religija. Šteje skoraj milijardo pripadnikov, večino predstavljajo Indijci (90 %). Začetki segajo v indsko civilizacijo vsaj 4500 let nazaj. Največji razvoj je religija doživela med leti 1500 in 500 pr. n. š., ko so v Indijo vdrli Arijci in je prišlo do zlitja indskih in arijskeh verovanj. Arijci so prinesli bogove narave (bog ognja Agni, bog viharja Indra ...), jezik sanskrt, nastale so Vede, Ramajana in Mahabharata, razvili so kastni sistem. V naslednjih stoletjih se je razvila še množica bogov, sekt in oblik čaščenja. Hinduizem namreč nima ustanovitelja, nima ene središčne knjige in nima ene vsepovezujoče verske organizacije. Zato je hinduizem izjemno raznolika religija, lahko bi govorili o hinduizmih, ki pa imajo neke skupne značilnosti, kot so reinkarnacija, karma, samsara, kastni sistem, atman in brahman. Brahman je vesoljni vseprežemajoči duh, je popolna, nespremenljiva, absolutna resničnost. Je čisto bistvo, iz njega je vse nastalo in vanj se vse vrne. Ne da se ga opisati, je niti-niti, niti to niti ono. Časti se ga preko njegovih vidikov, milijonov bogov. Atman je resnični jaz, notranje bistvo, večna duša, ki prebiva v človeku in v vsem živem. Atman je iste narave kot Brahman, zato se skuša osvoboditi utelesitev in se ponovno združiti z Brahmanom. Samsara je ciklus reinkarnacij, rojstvo – smrt – ponovno rojstvo. Živa bitja nimajo le enega življenja, ampak so vpeta v večni krog življenja, smrti in ponovnega rojstva. Reinkarnacija je preselitev atmana po smrti v drugo telo. Smer reinkarnacije je odvisna od karme. Karma je naravni zakon vzroka in posledice. Slabe misli, besede in dejanja botrujejo slabi prihodnji reinkarnaciji; dobre misli, besede in dejanja omogočajo dobro naslednjo reinkarnacijo. ‘Kar seješ, to žanješ.’ Mokša je osvoboditev iz samsare, iz kroga reinkarnacije in trpljenja. To je cilj vsakega hindujca. Poznajo štiri joge ali poti, kako doseči mokšo: džanjana joga ali pot znanja (študiranje verskih tekstov), radža joga ali kraljevska pot (telesne vaje in meditacija), karma joga ali pot dejanj (izpolnjevanje kastnih dolžnosti) in bhakti joga ali pot predanosti (čaščenje ene izmed podob Brahmana). Ašrame so štiri življenjska obdobja hindujca: učenje, gospodarjenje, pokoj in umik. Če se posameznik odloči za umik, postane sadhu.

15

Made with FlippingBook Learn more on our blog