Oskarjeva Grčija s Kreto

gova velika država razpade. Ampak njegov duh in filozofija helenizma se ohrani še najmanj dve stoletji po vseh deželah, ki jih je zavzel. Mnogi Grki so se takrat odselili v te daljne dežele v mesta, ki jih je Aleksander vsa po vrsti imenoval Aleksandrija … Rimljani so leta 146 pr. n. št. izropali Korint. S tem so pridobili nadzor nad Grčijo, ki je postala kulturno središče rimskega imperija. Cesar Avgust je leta 27 pr. n. št. dokončno osvojil vse grške dežele, otoke in polotoke. Mnogi patriciji so šolali svoje sinove v Atenah. Rimljani so prevzeli vse pridobitve grške kulture in jo nadgradili. Sicer pa so imele grške dežele položaj podrejenih provinc. Cesar Konstantin (ki je leta 313 n. št. z Milanskim ediktom izenačil krščan sko vero z rimsko) je leta 324 ustanovil Konstantinopolis (Bizanc, dana šnji Carigrad) in ga postavil za prestolnico imperija. Leta 395 se je veliki Rimski imperij razdelil na dva dela – vzhodno in za hodno polovico. Takrat je umrl slavni cesar Teodozij, ki se je boril tudi v Vipavski dolini pri “Rivus frigidus”. Danes to “hladno reko” imenujemo Hubelj. Na vzhodu se že počasi razvija bodoča Bizantinska država . V 2. In 3. stoletju se širi krščanstvo. Grki sprejmejo pravoslavno vero. Leta 1204 Konstantinopolis zavzamejo križarji. Srednji vek na grških tleh označuje Bizantinska država (5. st. do 1453, ko pade Konstantinopolis v turške roke). Govorili so grščino in uradna vera je bila grška ortodoksna pravoslavna cerkev. Bizantinci so razvijali umetnost iz klasične grške in dosegli nove vrhunce. Izjemna je bila tehni ka izdelovanja mozaikov. Od 5. Do 7. stoletja so v državo vdirala barbarska ljudstva. Posebno Slovani so bili vztrajni in so se naselili po celotnem Balkanskem polotoku. Zaradi križarskih vojn in pohodov so grške dežele zelo trpele. V nekaterih obdobjih srednjega veka so posamezna območja Grčije ali otoke za kra tek čas zavzeli Benečani, Franki in Genovežani. Bizantinska država pa je vedno znova uspela povezati vse pokrajine. Leta 1453 pa je končno padel Konstantinopolis v turške roke in Bizantinske države ni bilo več. Mnogi izobraženi Bizantinci so pobegni-

9

Made with FlippingBook - Online catalogs