Oskarjev Peru

belušev (špargljev) na svetu. Ostali najpomembnejši kmetijski pridelki so: kava, bombaž, sladkorni trs, riž, krompir, koruza, grozdje, pomaranče in kokini listi. ŽIVINOREJA: Prevladujeta govedoreja in ovčjereja. Za transport gojijo lame, za prehrano in volno pa alpake. Pomemben del živinoreje predstavlja tudi reja morskih prašičkov. V osrednjem delu države so velika območja primerna za pašo. INDUSTRIJA: Industrija zaposluje 23,8 % delovne sile. Večji del industrije predstavlja rudarstvo, predelava mineralnih snovi, jeklarstvo, rafinerija goriv, ribištvo in ribje-predelovalna industrija, predelava hrane. IZVOZ: Baker, zlato, cink, srebro, kava, krompir, beluši, tekstil, morski prašički. Največ izvozijo v ZDA, na Kitajsko, v Švico, Kanado, Čile in na Japonsko. UVOZ: Nafta in ostala goriva, plastika, industrijska tehnologija, vozila, jeklo, žitarice in papir. Največ uvozijo iz ZDA, Kitajske, Brazilije, Ekvadorja, Kolumbije, Čila in Argentine. OKOLJSKI PROBLEMI: Preveliko izsekavanje tropskega gozda, pretirana paša, ki povzroča veliko erozijo pobočij, širjenje puščave, onesnaženje zraka v večjih mestih, sploh v Limi, onesnaženje rek v bližini industrijskih središč. MEDNARODNI PROBLEMI: Peru je za Kolumbijo drugi največji proizvajalec kokinih listov na svetu. Kljub temu Perujci niso uporabniki kokaina – to drogo v največji meri zlorabljajo v ZDA. PRAZNIKI: 1. januar – Ano Nuevo – Novo leto marec/april – Semana Santa – Sveti teden, teden okoli Velike noči 1. maj – Praznik dela 24. junij – Inti Raymi – Čaščenje zimskega solsticija 28 . in 29. julij – Fiestas Patrias – Dan neodvisnosti 1. november – Todos Santos – Dan vseh Svetih 2. november – Dia de los Muertos – Dan mrtvih 8. december – Imaculada – Dan brezmadežne device Marije 25. december – Navidad – Božič

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online