Oskarjev Peru

– jug. Med Tihim oceanom in zahodno stranjo Andov leži puščavski del, v katerem je skoncentrirana večina prebivalstva. Vzhodno od Andov se razteza Amazonska nižina, ki zavzema skoraj 60 % perujskega ozemlja. NAJVIŠJA TOČKA: Huascaran (6768 m) NAJNIŽJA TOČKA: Tihi ocean (0 m) PODNEBJE: Glede na lego med Andi, oceanom in Amazonijo ima Peru zelo raznolika podnebja: od enega najbolj vlažnih – deževnega tropskega – do enega najbolj suhih – puščavskega. Med njima pa gorsko Andsko podnebje, kjer tudi poleti temperature padejo pod nič stopinj Celzija. REKE IN JEZERA: Vse perujske reke izvirajo v Andih, ki imajo tudi poleti veliko vodno zalogo. Kljub puščavskemu pasu se iz Andov proti oceanu prebije okoli 50 rek. Na vzhodni strani Andov leži Amazonija, ki je eno največjih porečij na svetu. Tu izvirajo reke Urubamba, Ucayali, Tambopata, Madre de Dios. To je tudi zgornje porečje reke Amazonke, za katero se običajno navaja, da je njen izvor v rekah Marafion in Ucayali. Najpomembnejše perujsko jezero je Titikaka, ki s površino 8300 km² in nadmorsko višino 3820 m velja za najvišje ležeče plovno jezero na svetu. GOSPODARSTVO: Uspešnost gospodarstva se odraža skozi geografsko raznolikost dežele: sušni obalni del, tropski gozd amazonske nižine, gore bogate z minerali, morje z obilico rib. Vseeno pa je perujska ekonomska uspešnost zelo odvisna od nihanja cen mineralov in kovin na svetovnem trgu. Po več letih neuspešnega domačega gospodarjenja je perujska gospodarska rast v vzponu in znaša okoli 4 % letno. Zunanje trgovinska menjava je stabilna in stopnja letne inflacije nizka. S stabilno politiko se večajo tuja vlaganja. Kljub temu ostaja brezposelnost velika in pod mejo revščine živi okoli 44 % prebivalstva BREZPOSELNOST: 7,5 % v Limi, za ostale dele dežele podatki niso izmerljivi BRUTO DRŽAVNI DOHODEK (2011): 10.100 USD na prebivalca (Slovenija 17.973 USD) LETNA STOPNJA INFLACIJE (2007): 3,5 % (Slovenija 5,6 %) NARAVNA BOGASTVA: baker, srebro, zlato, železova ruda, les, ribe, premog, petrolej, fosfati, zemeljski plin KMETIJSTVO: Od kmetijstva živi velik del prebivalstva, uradno pa je v kmetijstvu zaposlene 7,8 % delovne sile. Peru je največji pridelovalec

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online