Oskarjev Peru

en sam letni čas; novi listi na drevju stalno rastejo, stari pa odpadajo in s svojim razpadanjem nudijo prostor in pogoje za razvoj drugih vrst. Ta največji strnjeni tropski deževni gozd je življenjski prostor tudi mnogim domorodnim indijanskim plemenom. Amazonija se je po letu 1960 zaradi gradnje Transamazonske ceste začela naglo spreminjati. Prevladujejo ekonomski interesi, med katerimi prednjači izsekavanje gozda, zadnje čase pa tudi vse bolj trgovanje z ogroženimi živalskimi vrstami. ATACAMA Osrednji del puščave po imenu Atacama leži v Čilu. Čeprav ime Atacama ne pripada Peruju, lahko vseeno govorimo o isti pokrajini ki se razteza vzdolž zajetnega zahodnega dela južnoameriške obale – od Santiaga v Čilu do Lime v Peruju. Leži med Tihim oceanom in Andi in v širino meri od nekaj deset do 160 kilometrov. Hladen Humboldtov tok, ki priteka ob zahodni obali od Antarktike navzgor, zaradi nizkih temperatur ne dopušča izhlapevanja, in visoka andska pregrada, ki na drugi strani ne dovoli deževnim oblakom, da bi prešli na drugo stran gorovja, skupaj ustvarjata klimo, v kateri skoraj ni padavin. Atacama tako velja (ob predelu McMurdo na Antakrtiki) za najbolj suh del zemeljske oble. Letno povprečno pade največ nekaj milimetrov padavin, na nekaterih delih pa beležijo obdobja, kjer že 40 let ni padlo niti kaplje dežja. Na predelih, kjer z Andov pritečejo reke, so ob njih zelena, rodovitna polja, kar botruje temu, da je bilo področje poseljeno že v prazgodovini in da tudi sedaj še nudi življenjski prostor približno tretjini prebivalcev Peruja.

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online