Oskarjev Peru

CHAKANA - ANDSKI KRIŽ CHAKANA - ANDSKI KRI�

CHAKANA - ANDSKI KRI�

CHAKANA - ANDSKI KRI� CHAKANA - ANDSKI KRI�

CHAKANA - ANDSKI KRI�

CHAKANA - ANDSKI KRI�

Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a Za osnovo križa je vzeta zvezdna konstelacija Južnega križa Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a

Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a

Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo štirih četrtin, oziroma štirih strani neba. Strani križa predstavljajo štiri četrine, dežele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Inkovsko kraljestvo se je imenovalo Tawantinsuyo, kar pomeni kraljestvo š tirih �etrtin, oziroma š tirih strani neba. Strani kri ž a predstavljajo š tiri �etrine, de ž ele: Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo in Collasuyo. Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Trikotnik predstavlja tri harmonične inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) • gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) • tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s kačo) • spodnji svet, mentalni ali psihološki, smrt Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta Trikotnik pred stavlja tri harmoni�ne inkovske svetove: • Hanan Pacha (upodobljen s kondorjem) gornji svet, duhovni svet, modrost, bog, sonce • Kay Pacha (upodobljen s pumo) tuzemeljski svet • Uju Pacha (upodobljen s ka�o) spodnji svet, mentalni ali psiholo š ki, smrt Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Osrednja pika v simbolu pomeni točko uravnoteženja in harmonije. Osrednja pika v simbolu pomeni to�ko uravnote ž enja in harmonije. Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta • Zemljo • Ogenj

Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a

Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: • Vodo • Zrak • Zemljo • Ogenj Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: • Vodo • Zrak • Zemljo • Ogenj Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: Vodo Zrak • Zemljo • Ogenj Kvadrat predstavlja štiri naravne elemente: • Vodo • Zrak Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: • Vodo • Zrak • Zemljo • Ogenj Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: • Vodo • Zrak • Zemljo • Ogenj Za osnovo kri ž a je vzeta zvezdna konstelacija Ju ž nega kri ž a Kvadtat predstavlja š tiri naravne elemente: Vodo • Zrak • Zemljo • Ogenj Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta Krog predstavlja neskon�nost ž ivljenja in sveta Krog predstavlja neskončnost življenja in sveta

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online