Oskarjev Maroko

olja, datljev, agrumov ter različne zelenjave. Mnogo hrane izvozijo (tudi na slovenski trg). Državo je že kralj Hasan II. Odprl za tuje tržišče, zato različne svetovne firme postavljajo svoje obrate v Maroku. Mohamed VI to delo uspešno nadaljuje. Državni proračun je obremenjen z velikimi izdatki za vojsko (levji delež 'pobere' okupacija Zahodne Sahare ter varovanje države). Značilne so tudi velike razlike med gospodarsko razvitim obalnim pasom in nerazvito notranjostjo ter med mesti in podeželjem. BRUTO DRŽAVNI DOHODEK:

2015 – 8.300 $ 2016 – 8.300 $ 2017 – 8.600 $ (Slovenija 2017 - 34.600 $)

NARAVNA BOGASTVA: Maroko ima velika nahajališča fosfatov, ki predstavljajo 2/3 svetovne zaloge fosfatov in je tretji največji proizvajalec na svetu. Rudna bogastva: srebro, zlato, železo, baker, svinec, cink, različne redke kovine (Antiatlas). Izredno bogastvo je zelo različen kamen. V Zahodni Sahari je vse več naftnih in plinskih vrtin. Dodaten dohodek pomenita tudi kamena in morska sol. KMETIJSTVO: Zaposljuje 34% delovne sile in ustvari približno 15% BDPja. POLJEDELSTVO: Poglavitne kulture so: paprika, bučke, korenje, stročnice, paradižnik, pšenica, ječmen, krompir, sladkorna pesa in sladkorni trst. Pridelajo veliko oliv in olivnega olja. Večji del zemlje je v zasebni lasti. Umetno namakajo 15 % zemljišč. SADJARSTVO: na jugu države so nasadi banan in drugega tropskega sadja, ob Mediteranu in Atlantiku dobro uspevajo agrumi (samo v Marakešu je več kot 220.000 pomarančevcev ali mandarinovcev). Zadnjih 20 let na pobočiih Srednjega Atlasa zelo uspešno sadijo jablane, hruške, kutine in slive. Podnebje je podobno evropskemu, zato ta drevesa zelo dobro uspevajo. Središče skladiščenja jabolk je Midelt, kraj, ki leži sredi Atlasa na višini 1500 metrov! VINOGRADNIŠTVO: mediteransko podnebje v severnem delu Maroka omogoča rast vinske trte. Grozdje uporabljajo za namizno sadje, po francoski recepturi pa pridelajo tudi velike količine zelo dobrega vina, ki gre večinoma v izvoz.

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online