Oskarjev Maroko

GEOGRAFIJA: Maroko leži v severni Afriki, ob obalah Atlantskega oceana na zahodu ter Sredozemskega morja na severu. Nad večinoma strmo sredozemsko obalo se dviga gorovje Rif. 1/3 Maroka zavzema gorovje Atlas , ki je sestavljeno iz treh vzporednih gorskih hrbtov: Srednji Atlas na severovzhodu, mogočni Visoki Atlas proti notranjosti ter Anti- Atlas na jugu in jugozahodu. Med Atlasom in obalnim pasom ob Atlantskem oceanu je območje rodovitnih planot, ki se postopoma spuščajo proti obali. Južni del je puščavski in prehaja v Saharo. Najvišja točka: gora Toubkal (4.165 m) Najnižja točka: depresija Sebkha Tah (-55 m) PODNEBJE: Na severu je sredozemsko podnebje in rastje, v notranjosti stepsko, prevladujeta grmičevje in stepa, onstran Anti-Atlasa in na skrajnem jugu pa puščavsko podnebje. V gorah vlada gorsko podnebje, na VisokemAtlasu pade pozimi veliko snega, ki se spomladi tali in z dragoceno vodo napaja reke. Ob Atlantiku je oceansko podnebje. Zanj so značilne mile deževne zime in nikoli vroča poletja. Padavine so v Maroku večinoma od novembra do aprila; največji delež dežja pade na severu. Poletni meseci so večinoma brez dežja, z visokimi temperaturami v notranjosti. REKE IN JEZERA: Največje reke izvirajo v Srednjem Atlasu in so pomembne za pridobivanje električne energije ter umetno namakanje. Pretoki rek so največji spomladi, ko se v gorah tali sneg. Poleti pa vse manjše reke večinoma presahnejo. Največje reke so: Oum er-Rabia (556 km), Moulouya (515 km) in Sebou (458 km). Najdaljša reka v Maroku je Draa. Njeno podolje je dolgo več kot 1100 km, reka na tej dolgi poti večkrat ponikne in se kasneje spet prikaže. GOSPODARSTVO: Maroko je severno afriška dežela z velikim gospodarskim potencialom. Od leta 1999 je na čelu kralj Mohamed VI, ki vidi prihodnost svoje dežele v sodobnem razvoju gospodarstva, ki ga osebno spodbuja. Maroko ima veliko naravnih virov -fosfati (največje zaloge na svetu), srebro, zlato, baker, železo, svinec, cink, antimon, bizmut in druge kovine. Veliko le-teh gre v izvoz. Kmetijstvo je zelo dobro razvito, temelji na tradicionalni živinoreji, ribolovi na Atlantiku in Mediteranu, sadjarstvu (agrumi, datljeve palme, granatno jabolko, jablane ...), oljkarstvu, umetnem namakanju, uspešno uvajajo nove rastline, ki do nedavna niso bile značilne za severno Afriko, recimo zelo uspešno uspevajo jablane in hruške na pobočjih srednjega Atlasa. Proizvedejo veliko krompirja, oliv in olivnega

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online