Oskarjev Maroko

MAROŠKA ARHITEKTURA Riad: Hiše v starih mestih nimajo oken, edina odprtina in vhod so vrata. Po dolgem hodniku se pride do osrednjega dvorišča, okrog katerega so razporejeni vsi bivalni prostori. Na dvorišču je ponavadi bujen vrt z vodnjakom, ki simbolizira islamsko predstavo raja (raj naj bi bil podoben vrtu v oazi, ki je v polnem razcvetu). Bab: oz. vrata so simbol moči, varnosti in bogastva ter potrditev sultanovega statusa. Na vsaki strani vrat se običajno nahaja po en stolp, obok med stolpoma pa je oblikovan kot konjska podkev. Mošeja: Sestavlja jo dvorišče, imenovano sahn, s sadirvanom (vodnjak) za obredno umivanje pred vsako molitvijo v sredini; sledi haram, prostor za molitev, v katerem mihrab oz. molilna stena nakazuje smer molitve proti Meki (qibla); desno od mihraba je ponavadi minbar (prižnica), s katere imam nagovarja zbrane vernike. Vsaka mošeja ima ponavadi še minaret, čigar višina je ponavadi petkratna širini temeljev. Medresa: Šola za učenje korana, ki se ponavadi nahaja v bližini mošeje. Originalno prihaja iz Perzije, v Maroku pa se je uveljavila v 13. stoletju za časa dinastije Merinidov. Sestavlja jo odprto dvorišče z vodnjakom za obredno umivanje, molilna dvorana ter galerija študentskih sob v zgornjem nadstropju. Kasba: poznamo tri vrste kasb: • portugalska kasba – utrjeno, obzidano mesto (El Jadida); • arabska kasba – ponavadi zgrajena istočasno kot mestno obzidje in vrata. V začetku je bila njena funkcija strogo vojaška (služila namestitvi vojske stran od mestnega prebivalstva), pozneje pa se uveljavi kot sedež uradne palače in simbol dinastične avtoritete; • berberska kasba – utrdba, podobna ksarju, vendar namenjena le eni družini. Ksar: Obzidana utrjena vas, zgrajena iz pisé-ja (lokalna rdeča zemlja zmešana s slamo in prodom, posušena na soncu). Agadir: Utrjena skupna žitnica, ponavadi postavljena na dobro zavarovanih mestih visoko nad vasjo. Obzidje je gradila cela vas, znotraj le-tega pa si je vsaka družina zgradila svoje skladišče, ki je v času napadov služilo tudi kot zatočišče za ženske in otroke. Zellij: Značilna maroška tehnika izdelave mozaikov. Zanje so značilni izredna barvna paleta in kompleksna matematična geometrija. Mojstri mozaicisti kombinirajo več kot 360 osnovnih modelov oblik v različne vzorce zellija.

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online