Oskarjev Maroko

Prva leta vladanja doletijo kralja Hasana II. Številne nevšečnosti: - silovit potres v Agadirju, napadi kobilic, leta suše. Kljub demokratičnim težnjam, Hasan II. vlada kot absolutni monarh: kadar se mu zahoče, suspendira parlament za nedoločen čas in ne okleva pri uporabi sile (njegove varnostne sile zbujajo strah celo pri lojalistih). Leta 1975 izvede t. i. Zeleni pohod ('El Masira'), ko se približno 350.000 neoboroženih Maročanov odpravi v Zahodno Saharo. V zadnjih letih svoje vladavine se malo omehča in izpusti na stotine političnih zapornikov ter dovoli opoziciji v vlado. Mohamed VI. (1999–) Ko Hasan II. leta 1999 umre, prestol zasede sin Mohamed VI., ki nadaljuje in pospešuje liberalne trende, katere je začel že njegov oče: pomilosti številne politične zapornike, se opraviči za pretekle politične represije ter odpusti mogočnega in strah vzbujajočega poveljnika varnostnih sil, imenovanega 'mesar' Basri. Postopoma ureja ekonomsko, vojaško, socialno, zdravstveno področje in se zgleduje po razviti zahodni Evropi. Leta 2011, v času tako imenovane “arabske pomladi”je kralju uspelo pomiriti opozicijo v državi in preprečiti nemire. Prioriteta mu je ekonomski razvoj dežele : nadaljuje očetovo politiko ekonomske liberalizacije in privatizacije državne industrije. Zelo je dejaven na področju ženskih pravic : leta 2003/04 močno spremenijo družinski zakonik 'mudawano', s katerim je žena sedaj izenačena z možem, poligamija pa prej izjema kot pravilo (zelo strogi pogoji). Posveča se tudi manj razvitim predelom Maroka, katere je njegov oče prej desetletja zanemarjal. Med ljudstvom je zelo priljubljen in poznan kot 'kralj revnih'. Uzakonil je obvezno 6 letno osnovno šolo, ženskam podelil volilno pravico, uvedel je celo nomadske učitelje v težko dostopnih krajih

14

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online