Oskarjeva osrednja Azija

Sasanidi so bili zoroastrijske veroizpovedi in so to vero tudi širili po svojem ozemlju. Na zahodu so imeli Sasanidi boje z Rimom in kasneje z Bizancom, probleme pa so jimdelali tudi vdori belihHunov inTurkov iz Altaja. 4. stoletje - 6. stoletje HUNI. Sasanidi začnejo propadati v 4. stoletju, ko se okrepijo Huni, ki za časa vodje Atille napadajo Evropo in celo vkorakajo v Rim. Takrat tudi dokončno propade Kušanski imperij. Istočasno pa začnejo na področje Osrednje Azije prihajati druga turška ljudstva s svojimi koreninami v Altajskih gorah. 6. stoletjeTURKI. Po stepah Sibirije, med Kitajsko in Evropo so potovala nomadsko turško - mongolska plemena, ki so iskala boljše pogoje za življenje, predvsem za pašo kamel, ovac in konj. v 6. stoletju so se turška plemena Osrednje Azije ustalila in se združila v konfederacijo, ki so jo imenovali Goek turk (Nebesni ali Modri Turki). Takrat se začne tudi prvič uporabljati ime Turki (Turek pomeni močan). Sprva t.i. Goek Turki sklenejo zavezo z Sasanidi in izrinejo Hune, a njihovo zavezništvo propade z vstopom islama na to območje. Turki so bili prvotno šamani, ki so živeli v plemenski organizaciji. Njihova konfederacija je razpadla v 7. stoletju. Vzhodni del se je prilagodil zahodni kitajski civilizaciji in je pripomogel k vzponuMongolov, zahodni del pa se je pod vplivom islamske civilizacij islamiziral. Le ti turški prišleki so se pomešali z lokalnim prebivalstvom in postopoma zavladali muslimanskemu svetu. Današnji Turki iz Turčije in Osrednje Azije se smatrajo za potomce teh prvih nebeškihTurkov. 6. stoletje – 8. stoletje ISLAMIZACIJA. V 7. stoletju se na Arabskem polotoku rodi nova vera – islam. Zelo hitro, že za časa Omajadskih kalifov se razširi na zahod - čez severno Afriko in Egipt vse do Pirenejskega polotoka. Na vzhodu pa sredi 8. stoletja islam prodre do Osrednje Azije in reke Ind. Med Omajadi se začno pojavljati notranja nesoglasja, dekadenca in dinastični spori ter borbe za prevlado ter spletke med grofi. Ob tem se izrazita dve struji: plemstvo, ki želi vse večje davke in na drugi strani obrtniki in trgovci, ki želijo čim manj davkov, cestnin,… Vzporedno pa se v 8. stoletju okrepi trgovina ob Evfratu in zato se krepi tudi Bagdad ter posledično vladajoča dinastija Abasidov. Abas I. premaga Omajade, pobije vse razen enega, ki pobegne v Španijo, kjer je znana Omajadska dinastija v Cordobi do 12. stoletja. Arabci so v 8. stoletju na območje Osrednje Azije razširili arabski verski in kulturni vpliv ter novo vero – islam.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online