Aškerčevi asi 2022-23

Naslednja aktivnost, ki bo potekala med 8. 5. in 12. 5. 2023, bo v Prilepu v Severni Makedoniji. Na tem mednarodnem srečanju bo poleg že vključenih profesorjev sodelovalo tudi po pet dijakov z vsake partnerske šole. Kriteriji za izbor dijakov so bili določeni na ljubljanskem srečanju in bodo na vseh šolah isti, prav tako pa tudi zadolžitve, ki jih je potrebno opraviti do maja. Glavna dejavn ost v Prilepu bo preizkušanje novega kurikuluma za predmet 3D svet kemije, zagotovo pa bodo zanimive tudi predstavitve dijakov, partnerskih šol in držav, sodelujočih v projektu. Naloga vsake šole je tudi, da dijaki posnamejo dva krajša filma, ki bosta objavljena na spletni strani projekta. Naši dijaki bodo posneli film, v katerem bodo predstavili formule aldehidov in ketonov ter predstavitveni film naše domovine Slovenije. Zaključno srečanje partnerjev projekta bo jeseni 2023, v kraju Pardubice na Češkem, nato pa bodo sledile multiplikatorske dejavnosti po vseh sodelujočih državah in uvedba fakultativnega predmeta 3D svet kemije na nekaterih šolah. Prof. Maja Mavrel Arzenšek

Kolenc Jereb Petra, 3. b

65

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker