Aškerčevi asi 2022-23

Na tako imenovanem 3. TPM je sodelovalo 12 profesorjev iz vseh štirih sodelujočih šol. Najpomembnejša tema je bil pregled opravljenega dela, nato pa usklajevanje enotnih smernic za nadaljnje delo. Vsak je predstavil svoj bolj ali manj dodelan osnutek učnega načrta, ki je obsegal zapis ciljev glede na dodeljeno učno enoto ter natančna navodila za risanje struktur v programu ChemSketch, oboje v domačem in angleškem jeziku. Končni izdelek bo izgledal kot celota in ne kot posamezne enote, zato smo se zmenili, kako bomo gradivo oblikovali, katere izraze bomo uporabljali, katere načine risanja bomo izbrali. Nekaj časa smo namenili tudi izmenjavi izkušenj in medsebojni pomoči pri risanju struktur. Gostiteljici sva goste popeljali na ogled šole, naše prestolnice in Postojnske jame.

64

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker