Aškerčevi asi 2022-23

Na Gimnaziji Antona Aškerca je natečaj za najboljši logotip potekal februarja 2022. Na mednarodnem natečaju smo sodelovali z logotipi:

Izbran je bil logotip dijakinje Prirodoslovne škole Vladimira Preloga iz Zagreba. Prvi projektni sestanek je potekal v marcu, drugič smo se sestali maja 2022, na daljavo, preko Zoom- konference. Na daljavo smo se sestali še decembra 2022, nato pa je 19. 1. in 20. 1. 2023 potekalo mednarodno srečanje na naši šoli.

63

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker