Aškerčevi asi 2022-23

dopolnitev obstoječih učnih načrtov, bo preko risanja struktur in prenosa iz 2D v 3D dija kom omogočil boljšo vizualizacijo na nivoju delcev in s tem pripomogel k razumevanju makroskopskega sveta. V projektu sodelujeva profesorici Barbara Lamut(Srednja strojna in kemijska šola) in Maja Arzenšek Mavrel(Gimnazija Antona Aškerca). Med 7. in 11. 3. 2022 se je v organizaciji Prirodoslovne škole Vladimira Preloga v Zagrebu odvila prva aktivnost učenja, poučevanja in usposabljanja. Sodelovalo je 9 profesorjev iz vseh štirih sodelujočih držav ter ravnatelj šole koordinatorice. To srečanje je bilo namenjeno medsebojnemu spoznavanju in izmenjavi izkušenj, ogledu šole gostiteljice, pridobitvi novih strokovnih znanj in predvsem prvim skupnim aktivnostim v zvezi z administracijo projekta in izdelavo kurikuluma.

Najpomembnejši del srečanja je bila seznanitev s programom ChemSketch. Profesorji šole koordinatorice so pripravili navodila, predstavili program, nato pa smo sami reševali določene naloge, ki so bile povezane z risanjem različnih kemijskih struktur in aparatur za laboratorijsko delo. Sledila je razdelitev vsebin za pripravo novega učnega načrta. Naša šola bo prispevala gradivo za učni enoti koordinacijske spojine ter aldehidi in ketoni. Na enem od sestankov smo s tajnim glasovanjem preko spletnega orodja izbrali logotip projekta. Predloge za logotip so izdelali dijaki vseh sodelujočih šol, nekatere šole so izvedle že predtekmovanje na svoji šoli.

62

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker